Nils Jensen

Socialdemokraterne


Nils Jensen

Kontakt

Rytterhusene 25, 2620 Albertslund.

Tlf. 4043 7731
Mail: Nils Jensen

Udvalgsposter 

  • Formand for Velfærdsudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Medlem af Innovation & velfærd (§17, stk. 4)
  • Bestyrelsesmedlem i Spildevandcenter Avedøre
  • Medlem af Sundhedsrådet
  • Bestyrelsesmedlem for boligselskabet Rådhusdammen (Albo)

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med i kr. pr. måned)

Medlem af  Vederlag i procent Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Velfærdsudvalg (formand)  8 14.951,85
I alt   22.575,77