Lars Toft Simonsen

Socialdemokraterne


KontaktLars Toft Simonsen

Pilehusene 110, 2600 Glostrup.

Tlf. 3160 7215

Mail: Lars Toft Simonsen

Udvalgsposter

  • Formand for Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Formand for Idrætsrådet

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

22.575,77

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Kultur-, Bevægelse- & Sundhed (formand) 20,0 14.951,85
 ialt    22.575,77