Jørn Jensby

Socialdemokraterne


Kontakt

Mail:Jørn Jensby

Udvalgsposter

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Miljø- og Byudvalget
  • 17.4 Udvalget for Byudvikling
  • 17.4-Temaudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

Idrætsrådet (formand)
Bestyrelsen Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Bestyrelsen for Mad hver Dag

Vederlag 

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50

Kultur- og Fritid (2,55), Miljø og By (2,55), 17.4 Byudvikling (1,3) og 17.4 Temaudvalg (1,3)

7,7 6.122,42
I alt   14.153,92