Jens Mikkelsen

Socialdemokraterne


KontaktJens Mikkelsen

Porsager 89, 2620 Albertslund.
Tlf. 4362 4140.
Mail: Jens Mikkelsen

Udvalgsposter

  • Formand for Børne & skoleudvalget
  • Økonomiudvalget

 Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Handicaprådet 
  • Bestyrelsen for Glostrup Albertslund Produktionshøjskole 
  • Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S 

Vederlag 

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Børne- & Skoleudvalg (formand) 20 14.951,81
Økonomiudvalg (4,1) 4,1 3.065,12
I alt   25.640,89