Dogan Polat

Socialdemokraterne


Kontakt

Topperne 20, 2., -23, 2620 Albertslund

Tlf. 6179 0576
Mail: Dogan Polat

Udvalgsposter

  • Børne- & Skoleudvalget
  • Miljø- & Byudvalget
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Formand for Innovation & velfærd (§17, stk. 4)
  • Valgbestyrelse for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.fl.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Byudvikling (§17, stk. 4) (formand) 14 10.466,29
Børne- & Skole (2,55), Miljø- & By (2,55) og Erhvervs og Beskæftigelse (2,55) 7,65 5.719,06
Tillæg for hjemmeboende børn   1.179,61
I alt   24.988,88