Dogan Polat

Socialdemokraterne


KontaktDogan Polat

Topperne 20, 2., -23, 2620 Albertslund

Tlf. 6179 0576
Mail: Dogan Polat

Udvalgsposter

  • Børne- & Skoleudvalget
  • Miljø- & Byudvalget
  • Beskæftigelsesudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Formand for Innovation & velfærd (§17, stk. 4)
  • Valgbestyrelse for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.fl.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Innovation & velfærd (§17, stk. 4) (formand) 8,0 5.980,74
Børne- & Skole (3), Miljø- & By (3) og Beskæftigelse (3) 9,0 6.728,31
Tillæg for hjemmeboende børn   1.179,61
I alt   21.512,58