Lene Rygaard Jessen

Enhedslisten


Kontakt

Galgebakken Neder 10, 2a 2620 Albertslund
Tlf: 5192 8526
Mail: Lene Rygaard Jessen

Udvalgsposter

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Miljø- og Byudvalget
  • 17.4 Temaudvalg

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Handicaprådet
  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Kultur og Fritid (2,55), Miljø og By (2,55) og 17.4 Temaudvalg (1,3) 6,4 4.784,58
I alt   12.408,50