Lene Rygaard Jessen

Enhedslisten


Lene Rygaard Jessen har orlov fra Kommunalbestyrelsen på ubestemt tid. Enhedslistens 1. suppleant Fedai Celim indtræder i orlovsperioden og overtager Lene Rygaard Jessens poster i følgende udvalg:

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Miljø- og Byudvalget

Kontakt

Galgebakken Neder 10, 2a 2620 Albertslund
Tlf: 5192 8526
Mail: Lene Rygaard Jessen

Udvalgsposter

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Miljø- og Byudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Kultur og Fritid (2,55) og Miljø og By (2,55)  5,10 4.055,11
I alt   12.086,61