Tina Bodholdt Nielsen

Dansk Folkeparti


Kontakt

Mail: Tina Bodholdt Nielsen

Udvalgsposter

  • Børne- og Skoleudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget
  • 17.4 Plejeboliger

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr. 
Kommunalbestyrelsen   8.031,50

Børne- og Skoleudvalget (2,55), Social- og Sundhedsudvalget (2,55), 17.4 Plejeboliger (1,3) 

6,4 5.832,55
I alt   13.222,72