Joan Gantzel Marquardt

Dansk Folkeparti


Joan MarquardtKontakt

Vindruens Kvarter 4 D, 2620 Albertslund
Mail: Joan Gantzel Marquardt

Udvalgsposter

  • Børne- & Skoleudvalget

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Børne- & Skole (3) 3,0 2.242,77
I alt   9.866,69