Joan Gantzel Marquardt

Dansk Folkeparti


Kontakt

Vindruens Kvarter 4 D, 2620 Albertslund
Mail: Joan Gantzel Marquardt

Udvalgsposter

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • 17,4 Temaudvalg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92

Kultur- og Fritidsudvalget (2,55), 17,4 Temaudvalg (1.3)

3,85 2.878,22
I alt   10.502,14