Danni Olsen

Dansk Folkeparti


Danni OlsenKontakt

Æblets Kvarter 2B, 2620 Albertslund
Mail: Danni Olsen

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget
  • Beskæftigelsesudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Børn & Ungeudvalget (formand).
  • Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S
  • Delegeret til Kommunernes Landsforening
  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr. 
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Børn og Ungeudvalg (formand)   7.475,92
Økonomi (4,1), Kultur-, Bevægelse & Sundhed (3) og Beskæftigelse (3)  10,1 7.550,66
Tillæg for hjemmeboende børn    1.179,61
I alt    23.830,11