Danni Olsen

Dansk Folkeparti


Kontakt

Æblets Kvarter 2B, 2620 Albertslund
Mail: Danni Olsen

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Børne- og Skoleudvalget
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Børn & Ungeudvalget (formand).
  • Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S
  • Delegeret til Kommunernes Landsforening
  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr. 
Kommunalbestyrelsen   7.623,92

Økonomiudvalget (3,15), Børne- og Skoleudvalget (2,55), Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (2,55)

8,25 6.167,62
Tillæg for hjemmeboende børn    1.179,61
I alt    14,971,15