Allan Høyer

Dansk Folkeparti


Kontakt

Porsager 62, 2620 Albertslund
Mail: Allan Høyer

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Miljø- og byudvalget
  • 17.4 Byudvikling

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Udsatterådet

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50

Økonomiudvalget (3,15), Miljø- og By (2,55), 17.4 Byudvikling (1.3)

7 5.565,84
I alt   13.597,34