Allan Høyer

Dansk Folkeparti


Kontakt

Porsager 62, 2620 Albertslund
Tlf. 2494 1127
Mail: Allan Høyer

Udvalgsposter

  • Miljø- og byudvalget
  • Social- og sundhedsudvalget  
  • 17.4 Byudvikling
  • 17.4 Plejeboliger

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Innovation & velfærd (§17, stk. 4)

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92

Miljø- og By (2,55), Social- og Sundhedsudvalget (2,55), 17.4 Byudvikling (1.3), 17.4 Plejeboliger (1,3)

7,7 5.756,44
I alt   13.380,36