Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

Forretningsordenen indeholder regler og retningslinier for kommunalbestyrelsens møder


§ 17. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i dennes næste møde.