Spørgetid for borgere

Forretningsordenen indeholder regler og retningslinier for kommunalbestyrelsens møder


§ 16. I begyndelsen af hvert ordinært kommunalbestyrelsesmøde er der offentlig spørgetid af højst en halv times varighed. Spørgsmål kan stilles af enhver interesseret borger til Kommunalbestyrelsen eller et enkelt medlem. Stilles spørgsmålet til Kommunalbestyrelsen, afgør borgmesteren, hvem der skal besvare forespørgslen.

Stk. 2. Spørgsmål må have relation til kommunale forhold og skal normalt være af almen interesse for kommunens borgere. Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til den kommunale administration, henvises dertil.

Stk. 3. Spørgsmålene skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare, idet der dog derudover kan gives tid til en kort replik og duplik. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse direkte pr. brev eller til besvarelse på næste møde, hvis borgeren ønsker det.