Ændringer i forretningsordenen

Forretningsordenen indeholder regler og retningslinier for kommunalbestyrelsens møder


§ 18. Denne forretningsorden er vedtaget ved 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2014. Samtidig ophæves "Forretningsorden for Albertslund Kommunalbestyrelse" godkendt den 15. december 2009.
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.