Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 25. september 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 (forhal)

Indkaldelse :

  • Formand Helge Bo Jensen (Ø)
  • Dogan Polat (A)
  • Mehmet Kücükakin (F)
  • Danni Olsen (O)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. BEU - Orientering fra formanden
2. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
3. Tema - Brug af uddannelsesaktivering
4. BEU/ØU/KB - Investering i vækst med social bundlinje
5. BEU - Eventuelt

1. BEU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A) Henvendelse om projekt Life Changes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilbage til toppen

2. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Budgetanalyse: Sagsmængde og medarbejderressourcer på beskæftigelsesområdet.

B. Svar på spørgsmål om budgetanalyse om medarbejdere.

C. Status for kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet, august. 

D. Ministerens beskæftigelsesmål 2018.

E. Mundtlig orientering om status for handleplan for borgere ramt af kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

F. Brev til kommunerne om BeskæftigelsesIndikatorProjektet BIP.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

1 A. Budgetanalyse Medarbejdere og sager 2017 beskæftigelsesområdet A. Budgetanalyse Medarbejdere og sager 2017 beskæftigelsesområdet
2 B. Spørgsmål om personalesammensætning B. Spørgsmål om personalesammensætning
3 C. Status August 2017 C. Status August 2017
4 C. Bilag uddelt på mødet C. Bilag uddelt på mødet
5 D. Udmeldingsbrev om ministerens beskæftigelsespolitiske mål D. Udmeldingsbrev om ministerens beskæftigelsespolitiske mål
6 F. Brev til kommuner om resultater fra BIP F. Brev til kommuner om resultater fra BIP
7 F. STAR progressionsfaktorer pjece F. STAR progressionsfaktorer pjece
Tilbage til toppen

3. Tema - Brug af uddannelsesaktivering

Anledning

Temadrøftelse om den regionale uddannelsespulje.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget blev på mødet den 22. maj 2017 orienteret om brug af den regionale uddannelsespulje. Udvalget besluttede at tage en særlig temadrøftelse på septembermødet om emnet. Jobcentret har udarbejdet et bilag, som kort orienterer om puljen og uddannelser, der er gennemført i 2016 med borgere fra Albertslund.

 

På mødet vil Jobcentret mundtligt orientere om arbejdet med at få ledige gennem relevante erhvervsrettede uddannelser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

1 Notat Jobcenter Notat Jobcenter
Tilbage til toppen

4. BEU/ØU/KB - Investering i vækst med social bundlinje

Anledning

Albertslund Kommune er blevet indbudt af Den Sociale Kapitalfond til at deltage i pilotprojektet "Investering i Vækst med Social Bundlinje". Projektet har sigtet at skabe vækst i lokale virksomheder, samtidigt med at virksomheden tager et socialt ansvar og ansætter udsatte borgere eller langtidsledige i ordinært arbejde.

Sagsfremstilling

Den sociale Kapitalfond har udviklet et program for små- og mellemstore virksomheder, der har til formål at skabe vækst i virksomhederne. Samtidigt med, at virksomhederne skal gennemgå et vækstprogram, bliver de forpligtet til at ansætte minimum tre udsatte eller langtidsledige borgere. Virksomhederne får hjælp til at håndtere arbejdet med de socialt udsatte i forløbet. Den sociale Kapitalfond arbejder med to klynger af kommuner: En vestklynge bestående af Kolding, Herning og Ikast-Brande. Fra Østklyngen har Frederiksberg, Rudersdal og Gladsaxe kommuner tilkendegivet interesse for at deltage. Fra hver kommune skal der deltage mindst en virksomhed.

 

Projektet kræver en kommunal, social investering på 150.000 kr. pr. virksomhed i programmet. Den sociale Kapitalfond rejser tilsvarende 175.000 kr. pr. deltagende virksomhed. De i alt 325.000 kr. skal bruges til at finansiere vækstforløbet, og give virksomheden værktøjerne til at arbejde med udsatte borgere. Hvis virksomheden når målene i programmet om at skabe fem ordinære job, hvoraf tre jobs er til udsatte borgere, og samtidigt vokser i omsætning med 25 %, udløses der en bonus på op til 50.000 kr. fra virksomhedens hjemkommune.

 

Formålet med projektet er, at der efterfølgende kan udvikles en model, der giver virksomheder mulighed for økonomisk vækst. Samtidigt med at der kan beskæftiges flere socialt udsatte borgere. Modellen skal efter en evaluering af forløbet bruges på langt flere virksomheder, så der kommer en varig, positiv vækst- og beskæftigelseseffekt. Den kommunale støtte til Vækst med Social Bundlinje er dog udelukkende til dette første pilotprojekt.

 

Proces

Projektet skal bruges til at sætte fokus på at være en socialt ansvarlig virksomhed i Albertslund, samtidig med at der skabes lokal vækst. I opstartsfasen af projektet skal der rekrutteres en gruppe lokale virksomheder, hvoraf den bedste virksomhed går videre til det sociale vækstforløb. Rekrutteringen skal foregå bredest muligt, så alle typer af brancher og virksomheder kan deltage. Der kommer således et fokus på at være en socialt ansvarlig virksomhed, også blandt de virksomheder, som ikke går videre til vækstforløbet. Ud over kommunen vil Den Sociale Kapitalfond og Erhvervssammenslutningen arbejde med at finde Albertslund virksomheder til projektet. Jobcenter Albertslund finder ledige borgere, som ville kunne indgå i virksomheden, efterhånden som behovet for arbejdskraft stiger.

 

Projektet er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

Økonomi

Midlerne til projektet, 150.000 kr. i 2017 og op til 50.000 kr. i 2018 pr. virksomhed, foreslås finansieret af beskæftigelsesrammen. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag, når det er klarlagt, hvor mange Albertslund virksomheder, der indgår i projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at Albertslund Kommune deltager i Investering i Vækst med Social Bundlinje i samarbejde med 2-3 Albertslund virksomheder.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Projektbeskrivelse - Investering i vækst med social bundlinje Projektbeskrivelse - Investering i vækst med social bundlinje
Tilbage til toppen

5. BEU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Helge Bo Jensen (Ø) ønskede svar på kriterier for tildeling af førtidspension. Der gives svar på et kommende møde.

Tilbage til toppen