Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Kommunaldirektør Jette Runchel deltager på mødet, da konstitueret chef for Kultur & Fritid Henriette Krag er forhindret i at deltage.


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Dato: Onsdag den 06. september 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 129, Blok A, Stuen, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Susanne Storm Lind (A)
 • Lone Rytsel (Voksenskolerne)
 • Arne Lie Olsen (Øvrige foreninger)
 • Steen Poulsen (Voksenskolerne)
 • Per Gustafsson (Øvrige foreninger)
 • Karin Lund-Ertel (BUS)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. FOU - Velkommen v. Formanden
2. FOU - Hvor er aftenskolen, og hvor er den på vej hen?
3. FOU - Orienteringer ved formanden
4. FOU - Orienteringer ved By, Kultur & Fritid
5. FOU - Nyt fra foreninger og voksenskoler
6. FOU - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening fra Positiv Hundetræning
7. FOU - Årets Forening 2017
8. FOU - Eventuelt

1. FOU - Velkommen v. Formanden

Anledning

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Velkommen til Henrik Christensen fra Dansk Oplysnings Forbund, der er oplægsholder under pkt. 2

 

Henrik er inviteret til mødet for at tale om den generelle situation for aftenskoler i Danmark.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen

2. FOU - Hvor er aftenskolen, og hvor er den på vej hen?

Anledning

Oplæg om aftenskoler på baggrund af ønske fra Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Oplæg ved. Henrik Christensen fra Dansk Oplysningsforbund.

 

Har aftenskolen det godt? Eller står den på en platform, hvor temperaturen stiger? Mange steder er aftenskolen udfordret af faldende kommunale tilskud, konkurrence fra en bred kreds af aktører og ændrede lærings- og fritidsvaner hos danskerne. Der er ikke noget, der hedder business as usual, når man er aftenskole.

 

Forandringens vinde blæser, og de aftenskoler, der vil overleve i fremtiden, skal i gang med at bygge vindmøller, for læhegnet holder næppe!

 

Aftenskolerne må kigge sig selv alvorligt i spejlet og gå i gang med en udviklingsproces, hvor der skal sættes fokus på skolens folkeoplysende opgave. Det betyder, at der skal kigges på skolens vision og værdier samt ikke mindst strategierne. Her skal bestyrelsesmedlemmerne på banen! Det er nødvendigt at sætte fokus på skolens fremtidige rolle som folkeoplyser, som samarbejdspartner lokalt i forhold til kommune, institutioner og erhvervsliv, men også som udbyder af anden indtægtsdækket virksomhed og som medspiller i debatten i lokalsamfundet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at oplægget tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tog oplægget til efterretning.

Tilbage til toppen

3. FOU - Orienteringer ved formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

1) Status på Foreningernes Dag / Gang i Byen

 

2) Årets Ildsjæl deadline for indstillinger er udsat til medio oktober

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning

ad. 1) Foreningernes Dag afholdes lørdag den 9. september i samarbejde med Albertslund Centrum. 55 foreninger og klubber deltager på forskellig vis.

 

ad. 2) Folkeoplysningsudvalget mødes den 25. oktober 16.30 for at vælge Årets Ildsjæl blandt de indstillede kandidater.

 

 

 

 

Tilbage til toppen

4. FOU - Orienteringer ved By, Kultur & Fritid

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

1) Status på ekstern revision af foreninger

 

2) Budget 2018, budgetkataloget er i høring frem til den 8. september

 

    http://albertslund.dk/media/1713745/budgetkatalog-2018.pdf

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

Ad. 1) Der er en redegørelse på vej. Forvaltningen er fortsat i dialog med de tre respektive foreninger.

 

ad. 2) Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar, hvor budgetkataloget blev gennemgået. Dette er nu sendt i høring til og med den 8. september 2017.

 

Tilbage til toppen

5. FOU - Nyt fra foreninger og voksenskoler

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Nyt fra repræsentanterne for foreninger og voksenskoler

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

VVC har indsamlet histoirer fra kursister i løbet af et år. Disse er blevet til en bog, der udkommer under navnet "Fra kaos til håb". Bogen lanceres på bogmessen i november.

 

Paw Østergaard Jensen har sammen med medarbejdere fra Biblioteket, Musikskolen og forvaltningen deltaget på Kulturmødet på Mors, som er en mindre udgave af Folkemødet alene med fokus på kultur. Kulturmødet var en god oplevelse, og Paw anbefaler alle at deltage. I år var Albertslund Ungecenter med som aktører.  

 

 

 

Tilbage til toppen

6. FOU - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening fra Positiv Hundetræning

Anledning

Foreningen Positiv Hundetræning søger om godkendelse i Albertslund Kommune efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Positiv Hundetræning har henvendt sig til By, Kultur og Fritid med henblik på at søge om godkendelse i Albertslund Kommune efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Foreningens formål er, at fremme viden om at holde hund på en positiv og forsvarlig måde over for hunden, ejeren og andre mennesker generelt. Målet er også at udbrede viden om, at man kan træne hund udelukkende med en positiv tilgang til træningen og hunden.

 

Foreningen består af medlemmer fra Albertslund Kommune, og på den baggrund vurderer By, Kultur & Fritid, at hjemmehøreprincippet er opfyldt.

 

Foreningens vedtægter lever op til de formelle regler i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at ansøgningen om godkendelse som folkeoplysende forening tiltrædes

Beslutning

Foreningen Positiv Hundetræning blev godkendt som folkeoplysende forening med ret til at låne kommunale lokaler fra dags dato.

Bilag

1 Foreningen Positiv hundetræning.docx Foreningen Positiv hundetræning.docx
2 Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling
3 pdf side 2.pdf pdf side 2.pdf
4 Foreningsoplysningsseddel Foreningsoplysningsseddel
Tilbage til toppen

7. FOU - Årets Forening 2017

Tilbage til toppen

8. FOU - Eventuelt

Beslutning

Udvalget ønsker, at Marie-Louise Fischer Hoffmann, ny leder af Albertlsund Bibliotek, inviteres til et Folkeoplysningsudvalgsmøde.

 

Steen Poulsen opfordrer udvalget til at deltage på konferencen i Haslev om foreningsliv, frivilligt arbejde og samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet har inviteret til.

Tilbage til toppen