Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Torsdag den 28. september 2017

Tid: Kl. 17:30

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Formand Lars Toft Simonsen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Brian Palmund (V)
 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Jan Dalland (AIF Fodbold)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Åge Møller (ALOT)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Orientering fra formanden
2. IR - Orientering fra forvaltningen
3. IR - Eventuelt

1. IR - Orientering fra formanden

Anledning

Orientering fra Formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der var ingen orienteringer fra formanden

Tilbage til toppen

2. IR - Orientering fra forvaltningen

Anledning

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

1. Handleplan ved overgreb. Karen Højgaard Madsen - Børn, Sundhed & velfærd orienterer om dette punkt.

    Bilag:

    Beredskabsplan i sager om overgreb

 

2. Orientering om udbetaling af medlemstilskud i 2018

    Bilag:

    Nye retningslinier for at modtage medlemstilskud.

    Orienteringsbrev om medlemstilskud. Sendt til foreningerne.

 

3. Orientering om revision af foreningerne.

    Mundtlig orientering.

 

4. Påmindelse om indstilling til Årets Ildsjæl

    Mundtlig orientering.

 

5. Ungdoms- & Idrætslederfest 2017

    Mundtlig orientering

 

6. Opfølgning på Idrætshandlingsplan

    Mundtlig orientering.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

1. Karen Højgaard Madsen fortalte, om Albertslund Kommunes beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Idrætsrådet efterlyste et mere let læseligt materiale målrettet foreninger. Idrætsrådet foreslog også, at der arrangeres et temamøde for foreninger, hvor emnet kan belyses yderligere. Karen Højgaard henviste også til, at DGI og DGF har relevant materiale på området.

 

2. Forvaltningen orienterede om udbetaling af medlemstilskud i 2018

 

3. Forvaltningen orienterede om den kommende revision af folkeoplysende foreninger, som modtager medlemstilskud

 

4. Forvaltningen mindede om frist for at melde kandidater ind til Årets Ildsjæl. Åge Møller (Alot) foreslog, at prisen ændres til også at omhandle ildsjæle, der arbejder frivilligt med voksne i godkendte folkeoplysende foreninger.

 

5. Ungdoms- og idrætslederfesten afholdes den 10. november på Stadion. Idrætsrådet vil drøfte konceptet for festen på deres møde den 7/12.

 

6. De fleste projekter er godt i gang. AIF Svømning afventer afklaring på om der kan findes klublokaler til dem.

 

Bilag

1 Retningslinier for medlemstilskud pr. juli 2017 - Rettet den 20/9 Retningslinier for medlemstilskud pr. juli 2017 - Rettet den 20/9
2 Orientering om medlemstilskud 2017 Orientering om medlemstilskud 2017
3 Beredskabsplan i sager om overgreb Beredskabsplan i sager om overgreb
Tilbage til toppen

3. IR - Eventuelt

Anledning

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.

Tilbage til toppen