Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Torsdag den 04. maj 2017

Tid: Kl. 17:30

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Formand Lars Toft Simonsen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Brian Palmund (V)
 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Jan Dalland (AIF Fodbold)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Åge Møller (ALOT)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Orientering fra formanden
2. IR - Orientering fra forvaltningen
3. IR - Fordeling af administrationstilskud
4. IR - Godkendelse af folkeoplysende forening
5. IR - Eventuelt

1. IR - Orientering fra formanden

Anledning

Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der var ingen orienteringer fra formanden

Tilbage til toppen

2. IR - Orientering fra forvaltningen

Anledning

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

1. Revision af foreningerne

 - Opfølgning

 - Ny revision

 

2. Oversigt over puljer på foreningsområdet.

- Tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter

- Lokaletilskud

- Tilskud til træner- og lederuddannelse

- Medlemstilskud

- Administrationstilskud

- Elitetilskud

- Albertslund deltager

- Initiativpuljen

 

3. Husk indstilling til årets foreninger. Frist 24. maj

 

4. Nyt fra facilitetsgruppen

 

5. Renovering af Albertslund Idrætsanlæg

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efteretning

Beslutning

Forvaltningens orienteringer blev taget til efterretning.

 

Til punkt.1. Orienteringsbrev til foreningerne vdr. nye retningslinier for udbetaling af medlemstilskud eftersendes til Idrætsrådet.

 

Til punkt 5. Ole Lindholdt orienterede om, at der som følge af en vandskade under renoveringen af hallens tag, skal lægges nyt gulv i hal 1.

Bilag

1 Oversigt over puljer 2017 Oversigt over puljer 2017
Tilbage til toppen

3. IR - Fordeling af administrationstilskud

Anledning

Fordeling af administrationstilskud

Sagsfremstilling

Administrationstilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger med et samlet antal medlemmer på over 150. Tilskuddet kan søges til følgende:

 

- Udgifter til computerprogrammer. F.eks. medlemshåndteringssystemer.

 

- Udgifter til telefon- eller internetforbindelser

 

- Kontorartikler. F.eks. printer, scanner, papir

 

Idrætsrådet vedtog 1/12. 2016 nye kriterier for fordeling af medlemstilskud. Dette har gjort at flere foreninger har haft mulighed for søge tilskuddet. Afdelingen for By, Kultur & Fritid har modtaget ansøgninger fra 11 foreninger. Da det samlede ansøgte beløb overstiger puljens 97.000. er puljen fordelt forholdsmæssigt mellem de indkomne ansøgninger.

 

Alle ansøgninger opfylder puljens kriterier og alle foreninger har afleveret den nødvendige dokumentation.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at fordelingen af medlemstilskuddet godkendes.

Beslutning

Idrætsrådet tiltrådte fordelingen af administrationstilskuddet

Bilag

1 Administrationstilskud fordeling 2017 Administrationstilskud fordeling 2017
Tilbage til toppen

4. IR - Godkendelse af folkeoplysende forening

Anledning

Godkendelse af folkeoplysende forening

Sagsfremstilling

Foreningen Agamerz har søgt afdelingen for By, Kultur & Fritid om godkendelse efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Foreningen er en gamerforening som tilbyder undervisning i computerspill og E-gaming for børn og unge. Foreningen betragtes som en Idrætsforening, da afdelingen for By, Kultur & Fritid har valgt at følge DGI anbefalinger om at betragte e-sport som en idrætsgren.

 

By, Kultur & Fritid har modtaget foreningsoplysninger, referat fra stiftende generalforsamling samt vedtægter. Foreningens vedtægter er i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

By, Kultur & Fritid indstiller at foreningen godkendes med ret til at søge ledige lokaler fra godkendelsesdatoen samt medlemstilskud fra 2018.

 

Agamerz har fremsendt, hvad der betragtes som et oplæg til lokalebehov. Fordelingen af lokaler til Agamerz vil ske i forbindelse med den almindelige fordeling af indendørs tider.

 

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Agamerz godkendes som folkeoplysende forening.

Beslutning

Idrætsrådet godkendte Albertslund Gamerz som folkeoplysende forening.

Bilag

1 agamerz-referat-ekstra-generalforsamling-2017-04-17-underskrift.pdf agamerz-referat-ekstra-generalforsamling-2017-04-17-underskrift.pdf
2 agamerz-lokalebehov-2017-04-19.pdf agamerz-lokalebehov-2017-04-19.pdf
3 agamerz-foreningsoplysninger-2017-04-19-underskrift.pdf agamerz-foreningsoplysninger-2017-04-19-underskrift.pdf
4 agamerz-vedtaegter-2017-04-19-underskrift.pdf agamerz-vedtaegter-2017-04-19-underskrift.pdf
5 agamerz-referat-stiftende-generalforsamling agamerz-referat-stiftende-generalforsamling
Tilbage til toppen

5. IR - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Der kan ikke træffe beslutninger under dette punkt.

Sagsfremstilling

Her skrives sagsfremstillingen så kort og præcis som muligt, og skal indeholde et kvalificeret beslutningsgrundlag

 

Sagsfremstilingen skal så vidt muligt begrænses til 1 A4 side. Fylder det mere skrives der et selvstændigt baggrundsnotat og et informativt resumé i baggrundsfeltet.

 

Overskrifter i afsnittet må ikke være med fed, men med almindelig skrift og kursiv

Indstilling

Direktøren for... indstiller,

 1. at

Beslutning

Under eventuelt blev der mindet om at Idrætsrådet har besluttet at der kun er tre fodboldklubber i Albertslund. Det betyder at HIC, AIF Fodbold og BS 72 skal være åbne for at tage nye medlemmer ind, som ønsker at spille på egne/lukkede hold.

Tilbage til toppen