Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 22. maj 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 2 (forhal)

Indkaldelse :

 • Formand Helge Bo Jensen (Ø)
 • Dogan Polat (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. BEU - Orientering fra formanden
2. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
3. BEU - Drøftelse af borgersager
4. BEU - Virksomhedspris 2017
5. BEU - Eventuelt

1. BEU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

2. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status for kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet pr. 22. marts 2017.

B. Ankestatistik Albertslund Kommune.

C. Strategi for den regionale positivliste.

D. Fællesudmeldinger LO og DA.

E. Mundtlig orientering om henvendelse på Syrienskrigere.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

A) Det korrekte tal i ansnittet/skema "Kontanthjælpsloftet" for maj måned er 267 og ikke 206 (antal med reduktion i særlig støtte/boligstøtte grundet loftet).

B) Udvalget stillede spørgsmål til talmaterialet. Der gives svar på kommende udvalgsmøde.

C) Tema om emnet afholdes på septembermødet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 F. Status maj 2017 F. Status maj 2017
2 F. ny udgave.pdf F. ny udgave.pdf
3 B. Ankestatistik - Albertslund Kommune B. Ankestatistik - Albertslund Kommune
4 C. Materiale til dialog, kommuner RAR Hovedstaden C. Materiale til dialog, kommuner RAR Hovedstaden
5 C. Uddannelsesdata, RAR Hovedstaden C. Uddannelsesdata, RAR Hovedstaden
6 D. Fællesudmeldinger DA/ LO 2018 D. Fællesudmeldinger DA/ LO 2018
Tilbage til toppen

3. BEU - Drøftelse af borgersager

Anledning

Beskæftigelsesudvalget har bedt afdelingen Borger & Arbejdsmarked om gennemgang af eksempler på borgere, der har mistet kontanthjælpen som følge af 225 timers reglen.

Sagsfremstilling

Afdelingen Borger & Arbejdsmarked vil gennemgå 3-5 konkrete borgersager, så udvalget kan få indblik i, hvorfor borgere mister kontanthjælpen som følge af kontanthjælpsloftet og hvad sagsbehandlerne gør i forhold til borgerne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

4. BEU - Virksomhedspris 2017

Anledning

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmødet i februar besluttet, at der også i 2017 skal uddeles en virksomhedspris til en virksomhed, der udviser rummelighed og social ansvarlighed. Der er indkaldt forslag, som vil blive præsenteret under punktet.

Sagsfremstilling

Virksomhedsprisen skal uddeles blandt ansøgningerne, der er kommet til Albertslund Kommune, fra private som offentlige virksomheder små og store, der gør en indsats – ikke nødvendigvis store projekter, men tiltag der betyder noget for en eller flere personer. Virksomheden skal ligge i Albertslund Kommune.

 

Indstilleren har formuleret en beskrivelse af initiativer, der har resulterer i et mere rummeligt arbejdsklima på virksomheden. 

 

Indstillingen vurderes af Beskæftigelsesudvalget i Albertslund Kommune ud fra følgende kriterier:

 • Integration af personer, der ellers har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
 • Der er elev eller praktikpladser i virksomheden.
 • Fastholdelse af personer, der ellers kunne have mistet arbejdet.
 • Skrevne og uskrevne politikker, der medvirker til øget rummelighed og social ansvarlighed.

 

Beskæftigelsesudvalget tager stilling til hvilken virksomhed, der skal modtage virksomhedsprisen. Herefter besøger formanden for Beskæftigelsesudvalget og Borgmesteren virksomheden.

 

Prisen er et diplom samt litografi af lokal kunstner samt 10.000 kr. til fælles aktiviteter for de ansatte i virksomheden. Uddelingen af prisen foretages af Borgmesteren ved en reception som aftales med virksomheden.

 

Til arrangementet inviteres Kommunalbestyrelsen og relevante medarbejdere i Albertslund Kommune samt repræsentanter fra virksomheden.

 

Forslagene til modtagere af prisen vil blive præsenteret på mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Beskæftigelsesudvalget udvælger, hvilken virksomhed, der skal modtage Albertslund Kommunes virksomhedspris 2017.

Historik

Beskæftigelsesudvalget, 24. april 2017, pkt. 3:

Udsatte sagen med henblik på indhentning af yderligere oplysninger på to konkrete virksomheder.

Beslutning

Valg af virksomhed blev godkendt.  

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

5. BEU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

 

Tilbage til toppen