Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 27. marts 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 (forhal)

Indkaldelse :

  • Formand Helge Bo Jensen (Ø)
  • Dogan Polat (A)
  • Mehmet Kücükakin (F)
  • Danni Olsen (O)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. BEU - Personsag
2. BEU - Orientering fra formanden
3. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
4. BEU/ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti - Kontanthjælp
5. BEU - Eventuelt

1. BEU - Personsag

Tilbage til toppen

2. BEU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Beslutning

Intet.

Danni Olsen (O) deltog ikke under punktet.

Tilbage til toppen

3. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

A. Status på kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

B. Afgangsopgørelse på den regionale uddannelsespulje.

C. Boligsocial helhedsplan, delaftale Uddannelse og Beskæftigelse.

D. Artikel fra Berlingske lørdag den 11. marts 2017: "Mens halvdelen er jobparate i Albertslund er kun hver femte i København".

Beslutning

Taget til efterretning.

Danni Olsen (O) deltog ikke under punktet.

Bilag

1 A. Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet A. Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet
2 A. KL oversigt over Albertslund kommune, kontanthjælpsloftet A. KL oversigt over Albertslund kommune, kontanthjælpsloftet
3 B. Afgangsopgørelse/ uddannelsespulje B. Afgangsopgørelse/ uddannelsespulje
4 C. Delaftale Uddannelse & Beskæftigelse C. Delaftale Uddannelse & Beskæftigelse
5 C. Delaftale, Uddannelse & Beskæftigelse C. Delaftale, Uddannelse & Beskæftigelse
6 D. Artikel fra Berlingske D. Artikel fra Berlingske
Tilbage til toppen

4. BEU/ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti - Kontanthjælp

Anledning

Dansk Folkeparti ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter om Albertslund Kommune, som i Odense, skal gennemgå alle hjemmegående indvandrerkvinder på kontanthjælps sager for at sikre, at deres arbejdsevne er rigtig vurderet. 

Indstilling

Dansk Folkeparti indstiller,

  1. at Albertslund Kommune gennemgår og revurderer alle sager, hvor indvandrerkvinder er tilkendt kontanthjælp, som ikke arbejdsmarkedsparate. 

Sagsfremstilling

Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at Albertslund Kommune bør gennemgå indvandrerkvinder på kontanthjælps arbejdsevne. En nylig opgørelse i Odense viser nemlig, at der kan gemme sig et stort antal af borgere, som er klar til at tage et arbejde. I Odense viser det sig, at helt op til 90% er fejlplaceret som ikke arbejdsparat og derfor mener Dansk Folkeparti at vi i Albertslund skal lave samme gennemgang. Indvandrere og særligt kvinder fra ikke vestlige lande fylder urimeligt meget i kontanthjælpssystemet, hvilket der med denne gennemgang med stor sandsynlighed kan rettes lidt op på.

 

Som bilag er presseomtale om Odense Kommunes tiltag og notat udarbejdet af Jobcenter Albertslund om regelsættet for visitation af kontanthjælpsmodtagere og data, der viser forskelle i praksis mellem Odense og Albertslund.

 

Suplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 12. januar 2017

Forvaltningen har til sagens behandling vedlagt notat.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 2. februar 2017

ØU har spurgt til konklusionen i sammenligningen. At vil der ikke være en væsentlig forskel på visitationen mellem danskere og indvandrere …til forskellen i %point i forhold til forskellen i visiteringerne i Albertslund og Odense kommuner når 9 ud af 10 i Odense er fejlvurderet. Nævnte 70,3% af indvandrerkvinderne i Odense er visiteret aktivitetsparate og 57,6% i Albertslund, hvis Odense er index 100, så er AK index 81 – og det er ikke en lille forskel.

 

Det kan være vanskeligt at drage konklusioner af den type på baggrund af erfaringerne fra Odense. Tallene i notatet bygger på data efter, at Odense har gennemgået sagerne. Det fremgår i øvrigt af presseomtalen om Odense, at kommunen har gennemgået 30 sager og fundet frem til, at kun 10% af indvandrerkvinderne ikke var i stand til at påtage sig en form for arbejde. Det fremgår desuden i medierne, at de i Odense har visiteret kvinderne aktivitetsparate ud fra lægeerklæringer og vurderinger af dårlige sprogkundskaber, lav motivation, og at de kom fra et familiemønster, hvor kvinderne typisk ikke er på arbejdsmarkedet. Dette er ikke situationen i Jobcenter Albertslund.

 

Situationen er altså, at de i Odense ikke har overholdt regelsættet for visitation af borgere. Så har de haft en leder, en medarbejder og en læge til at gennemgå 30 sager med indvandrerkvinder, der er visiteret aktivitetsparate. De finder at 90% skulle have været jobparate. Det er i tallene vanskeligt at se væsentligt ændring af praksis, når 70% af indvandrerkvinderne er visiteret aktivitetsparate.

 

Som det fremgår af notatet, så skal jobcentret hver gang en sagsbehandler møder en borger vurdere vedkommende. Hvis det vurderes, at personen er i stand til at påtage sig et ordinært arbejde inden for tre måneder, så er vedkommende jobparat. Det er definitionen. I Albertslund slipper man ikke for at være jobparat ved fx at komme med en lægeerklæring om, at man har diabetes el.lign., eller at man ikke taler dansk, eller at man ikke er vandt til at arbejde.” 

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. februar 2017

Til behandling i Beskæftigelsesudvalget er der vedlagt bilag over de senest tilgængelige data over fordelingen af visitering af kvinder i Odense og Albertslund fra jobindsats.dk

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. marts 2017

Der vil blive præsenteret data på udvalgsmødet den 27. marts 2017.

Historik

Økonomiudvalget, 31. januar 2017, pkt. 36:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 07.02.17

Økonomiudvalget, 7. februar 2017, pkt. 5:

Sagen sendes til behandling i fagudvalget.

 

Jens Mikkelsen (A) deltog ikke i mødet. 

Kommunalbestyrelsen, 7. februar 2017, pkt. 35:

Sagen udgik af dagsordenen.

Beskæftigelsesudvalget, 13. februar 2017, pkt. 7:

Sagen blev udsat til næste møde i Beskæftigelsesudvalget med henblik på opdaterede tal for Odense og Albertslund kommuner.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.  

Beslutning

Danni Olsen (O) ønskede sagen oversendt til Økonomiudvalget.

Bilag

1 Visitation af kontanthjælpsmodtagere Visitation af kontanthjælpsmodtagere
2 Presseomtale dknyt Presseomtale dknyt
3 Visitation kvinder oversigt Visitation kvinder oversigt
Tilbage til toppen

5. BEU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen