Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4)

Dato: Onsdag den 11. oktober 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

  • Formand Steen Christiansen (A)
  • Leif Pedersen (F)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra formanden - oktober
2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - oktober
3. Eventuelt

1. Orientering fra formanden - oktober

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - oktober

Sagsfremstilling

A - Orientering om udviklingsplan, herunder proces og tid. Under punktet deltager Jacob Bannor fra Citycon, Frede Clausen fra TK Development og Kiri Hedegaard fra Årstiderne Arkitekter

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Notat til dagsorden 17,4 Albertslund Midtby - rev 5.10. Notat til dagsorden 17,4 Albertslund Midtby - rev 5.10.
2 Albertslund Centrum - Citycon udviklingplan udkast juni 2017.pdf Albertslund Centrum - Citycon udviklingplan udkast juni 2017.pdf
Tilbage til toppen

3. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen