Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4)

Dato: Onsdag den 06. september 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 915

Indkaldelse :

  • Formand Steen Christiansen (A)
  • Leif Pedersen (F)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra formanden - september
2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - september
3. Eventuelt

1. Orientering fra formanden - september

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - september

Sagsfremstilling

A - Oplæg til dagsordenen

 

B - Drøftelser om højder og tæthed i det stationsnære områder v/Lars Steffensen, Henning Larsens Tegnestue - oplæg vedlægges referatet.

 

C - Drøftelse af oplæg (udkast) til ramme for udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer.

 

D - Udbud af Hyldagergrunden

 

E - Landskabsprojekt Hyldagerparken

 

F - Status på nedrivninger af Kongsholmcentret og Albo v/Karsten Nygaard

 

G - Vridsløselille Statsfængsel

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad B og C - Forvaltningen blev bedt om at udvide rammepapiret så det omfatter Albertslund Centrum og de centernære arelaer, både arealerne syd for og nord for jernbanen herunder fængslet. Rammepapiret skal fungere som et koncept for hvordan byområdet skal udvikles og indeholde en række kvalitetsprincipper.

 

Tiltrådte indstillingen.  

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Notat til dagsorden 17,4 Albertslund Midtby - rev Notat til dagsorden 17,4 Albertslund Midtby - rev
2 Oplæg til ramme for udvikling af AC og centernære arealer Oplæg til ramme for udvikling af AC og centernære arealer
3 Landskabsprojekt - Temamøde KB 22. juni 2017 AK og Orbicon Landskabsprojekt - Temamøde KB 22. juni 2017 AK og Orbicon
4 17,4 møde 06.09.2017 - Albertslund Tæthed og højde (HLA) 17,4 møde 06.09.2017 - Albertslund Tæthed og højde (HLA)
Tilbage til toppen

3. Eventuelt

Beslutning

--

Tilbage til toppen