Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Der var afbud til mødet fra:

 

Paw Østergaard Jensen

Jeanett Dahl Pedersen

Lasse Wilson


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Dato: Onsdag den 19. juni 2019

Tid: Kl. 17:30

Sted: Birkelundgaard

Indkaldelse :

 • Formand Susanne Storm Lind (A)
 • Arne Lie-Olesen (Øvrige foreninger)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hanne Carlsen (BUS)
 • Lasse Wilson (Øvrige foreninger)
 • Jeanett Dahl Pedersen (Voksenskoler)
 • Tonny Nissen (Voksenskoler)


Indholdsfortegnelse

1. FOU - Velkommen til og rundvisning på Birkelundgård
2. FOU - Oplæg ved Dorthe Kargo
3. FOU - Høring om nyt koncept for priser til foreninger og frivillige
4. FOU - Orientering fra formanden
5. FOU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
6. FOU - Orientering fra Foreninger og Voksenskoler
7. FOU - Eventuelt

1. FOU - Velkommen til og rundvisning på Birkelundgård

Anledning

Folkeoplysningsudvalget har ønsket at afholde nogle møder hvert år hos FOU foreninger

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i december 2018, hvilke foreninger de gerne vil besøge i 2020. På baggrund af dette er mødet planlagt til at blive afholdt på Birkelundgård, hvor formand for foreningen Kulturhuset Birkelundgård Ivan Warrer byder velkommen og viser rundt.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Rundvisning i og orientering om Kulturhuset Birkelundgaard blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen

2. FOU - Oplæg ved Dorthe Kargo

Anledning

Folkeoplysningsudvalget ønsker inspiration til deres fortsatte arbejde ved oplæg fra ekstern specialist

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget ønsker inspiration til deres fortsatte arbejde, og på den baggrund er der lavet aftale med Dorthe Kargo fra Kargoteket - foreninger, frivillighed og fællesskaber.

 

Dorthe Kargo har mange års erfaring med at arbejde med foreningsaktive og frivillighed.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at oplægget tages til efterretning.

Beslutning

Dorthe Kargos oplæg blev taget til efterretning, og udvalget vil bruge det som inspiration til det fortsatte arbejde.

Tilbage til toppen

3. FOU - Høring om nyt koncept for priser til foreninger og frivillige

Anledning

Høring om nyt koncept for priser til foreninger og frivillige

Sagsfremstilling

I Albertslund Kommune har der været tradition for at fejre de frivillige folkeoplysende foreninger og deres medlemmer ved to forskellige begivenheder: Foreningernes Dag i september og Ungdoms- og Idrætslederfesten i november. I forbindelse med disse to arrangementer er følgende priser blevet uddelt: "Årets Forening" i forbindelse med Foreningernes Dag og "Årets Ildsjæl" og mesterskabspriser i forbindelse med Ungdoms- og Idrætslederfesten. Folkeoplysningsudvalget har uddelt prisen til "Årets Forening", Kultur- & Fritidsudvalget har uddelt prisen til "Årets Ildsjæl", mens mesterskabspriser siden 2018 er blevet uddelt af Idrætsrådet.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan vores frivillige folkeoplysende foreninger fremover kan fejres.

 

Forslag til koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger:

 

For at skabe endnu mere opmærksomhed omkring fejringen af de frivillige folkeoplysende foreninger og disses ildsjæle, samles fejringen i én stor årlig begivenhed. Fejringen sker ved en foreningsfest i november måned, hvor kommunen hylder sine frivillige, og de foreningsmedlemmer der har vundet mesterskaber, eller som på anden måde har gjort sig positivt bemærket.

 

Antallet af priser udvides fra de nuværende tre til seks priser, så endnu flere indsatser og præstationer kan blive hyldet. Fokus for foreningsfesten vil være prisuddelingerne, hvor priserne vil blive uddelt på skift hen over aftenen, så alle prismodtagere vil opleve, at de bliver hyldet og fejret, og som noget nyt vil de øvrige nominerede til de forskellige priser også blive nævnt.

 

Det foreslås, at der fremover uddeles følgende priser til foreningerne, og at kompetencen til at uddele priserne fordeles mellem Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget:

 

Årets Ildsjæl (uddeles af Folkeoplysningsudvalget)

Årets Idrætsleder (uddeles af Idrætsrådet)

Årets træner/leder talent (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

Årets Idrætstalent (uddeles af Idrætsrådet)

Årets Idrætsudøver (uddeles af Idrætsrådet)

Årets Forening (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

 

Kandidater til mesterskabspriser indstilles af foreninger, udøvere, forældre etc. til forvaltningen senest den 19. august 2019. Forvaltningen vurderer, om de indstillede kandidater opfylder kriterierne. Mesterskabspriser uddeles under foreningsfesten af formanden for Idrætsrådet.

 

De nominerede til de seks ovennævnte priser forelægges for IR, FOU og KFU på deres møder i september og oktober. De enkelte priser uddeles kun, hvis der er minimum tre nominerede til prisen.

Økonomi

Økonomi - fest:

 

Der er i Budget 2019 afsat 107.000 kr. til foreningsfesten, hvilket svarer til det beløb, som tidligere har været afsat til Ungdoms- og Idrætslederfesten. Med det nye koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger forventes der ca. 50 deltagere mere.

 

Økonomi - priser:

 

Der er i Budget 2019 øremærket 13.000 kr. til gaver og priser til de 6 prismodtagere i frivillige folkeoplysende foreninger.

 

Der er i Budget 2019 øremærket 8.000 kr. til  modtagere af mesterskabspriser. Antallet af kandidater til denne pris varierer fra år til år.

 

I 2019 anvendes 50.000 kr. fra de afsatte midler til Foreningernes Dag, som ikke bliver afholdt i 2019.

 

Hvis det beskrevne koncept skal fortsætte i 2020 og frem, skal budgettet til foreningsfesten opjusteres med 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1.  At høringssagen drøftes og udvalget afgiver kort høringssvar

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget afgav høringssvar, som er sendt til Kultur- & Fritidsudvalget. Høringssvaret vil indgå i KFUs behandling af sagen.

Bilag

1 Priser til folkeoplysende foreninger Priser til folkeoplysende foreninger
Tilbage til toppen

4. FOU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A. Tonny Nissen og Jeanett Dahl Pedersen repræsenterer voksenskoler i FOU resten af perioden

 

B. Orientering fra KFU

 

C. Jubilæer i HIA og Toftegårdens 4H

 

D. Status fra arbejdsgruppen 'Fremtidig Foreningernes Dag'

 

E. Fællessang

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

ad. A) Tonny Nissen og Jeanett Dahl Pedersen repræsenterer voksenskoler i FOU resten af konstitueringsperioden.

 

ad. D) Arbejdsgruppen 'Fremtidig Foreningernes Dag' afholder første planlægningsmøde den 22. august.

 

ad. E) Fællessang tages op fra næste udvalgsmøde, hvor formand Susanne Storm Lind vælger og medbringer fællessang.

Tilbage til toppen

5. FOU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A. Regnskab 2018 inkl. overførsler og Budget 2020 - arbejdet er i gang

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen

6. FOU - Orientering fra Foreninger og Voksenskoler

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A. Orientering fra IR

 

B. Bordet rundt

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

ad. A) Nyhedsbrev fra Idrætsrådet er netop udsendt til alle foreninger.

 

ad. B) DDS Albertslund Spejderne fik desværre et afbud på dagen for deres sæbekasseløb, men de gennemførte og havde et godt løb. De er nu ved at forberede sommerlejr.

 

Der sker mange nye ting hos VVC, som forventer at blive meget mere synlig i byen via nye strategier og aktiviteter.

 

Tilbage til toppen

7. FOU - Eventuelt

Tilbage til toppen