Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Byudvikling (§17, stk. 4)

Dato: Mandag den 27. maj 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. 17.4 Byudvikling - Status for masterplan for Hersted Industripark
2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
3. Orientering fra formanden
4. Eventuelt

1. 17.4 Byudvikling - Status for masterplan for Hersted Industripark

Anledning

Forvaltningen har udarbejdet udkast til masterplan for Hersted Industripark og giver status for projektet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til masterplan for Hersted Industripark. På mødet gennemgår forvaltningen forslaget til masterplanen samt proces og tidsplan.

 

Den 17. juni 2019 kl. 16.30 - 20.00 afholdes orienteringsmøde med grundejere i Hersted Industripark. Mødet har følgende program: 

 

 • 16.30 – Velkomst v/Nobina og Jesper Larsen, formand for bestyrelsen, ejerlauget Hersted Industripark.
 • 16.40 – Oplæg om Letbane og spørgsmål - Arbejdsproces/tidsplan og midlertidige og endelige trafikløsninger
 • 17.20 - Spisning og netværk
 • 18.00 - Vision for Hersted og intro til 2. del v/borgmester Steen Christiansen
 • 18.10 - Masterplan for Hersted Industripark v/Albertslund Kommune
 • 19.00 - LINC-projektet v/LINC
 • 19.20 - Afslutning v/borgmester Steen Christiansen 
 • 19.25 - 20.00 – Hands-on med førerløse busser samt kaffe, kage og netværk. 

 

Efter sommerferien afholdes et orienteringsmøde for virksomheder i Hersted Industripark.

 

Forvaltningen afholder løbende dialogmøder med bestyrelsen for Ejerlauget Hersted Industripark, hvor masterplanen og andre forhold i området bliver drøftet.

 

Forslag til masterplan forventes politisk behandlet i efteråret 2019, samtidigt med forslaget til kommuneplanstrategi, og sendes efterfølgende i offentlig høring.

 

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at status for masterplan for Hersted Industripark tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Oplæg - Masterplan for Hersted Industripark Oplæg - Masterplan for Hersted Industripark
2 Udkast til Masterplan for Hersted Industrtipark Udkast til Masterplan for Hersted Industrtipark
Tilbage til toppen

2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

A - Forvaltningen er kontaktet af køber af Albo grunden om udformning af bebyggelse og parkering - mundtligt

 

B - Forvaltningen er i kontakt med Freja Ejendomme vedr. fængslet - mundtligt

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

3. Orientering fra formanden

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

4. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen