Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Torsdag den 10. januar 2019

Tid: Kl. 18:00

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
 • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
 • Henrik Hertz (C)
 • Formand Jørn Jensby (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. IR/KFU/MBU/ØU/KB - Værdi- og funktionsprogram for haludvidelse på Stadion
2. IR - Fordeling af elitetilskud
3. IR - Evaluering af Ungdoms- og Idrætslederfesten
4. IR - Godkendelse af folkeoplysende forening - FC Bum Bum
5. IR - Godkendelse af Folkeoplysende forening - Aften Stavene Floorball
6. IR - Kriterier for initiativpuljen
7. IR - Fastlæggelse af mødekalender for 2019
8. IR - Høring Fælles om Albertslund
9. IR - Orientering fra Formanden
10. IR - Orientering fra forvaltningen
11. IR - Eventuelt

1. IR/KFU/MBU/ØU/KB - Værdi- og funktionsprogram for haludvidelse på Stadion

Anledning

Værdi- og funktionsprogram for haludvidelse på Albertslund Idrætsanlæg.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af Formanden for Idrætsrådet, repræsentanter for Idrætsrådet, repræsentanter for afdelingen for Miljø- & Teknik samt repræsentanter for afdelingen for Kultur- & Fritid har med udgangspunkt i input fra foreninger og borgere udarbejdet et Værdi- og funktionsprogram for haludvidelsen på Albertslund Idrætsanlæg.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Værdi- og funktionsprogrammet godkendes.

Historik

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bilag

1 Albertslund Idrætsanlæg - Værdi- og funktionsprogram IR 1 Albertslund Idrætsanlæg - Værdi- og funktionsprogram IR 1
Tilbage til toppen

2. IR - Fordeling af elitetilskud

Tilbage til toppen

3. IR - Evaluering af Ungdoms- og Idrætslederfesten

Anledning

Folkeoplysningsudvalget - og Idrætsrådet har ønsket en evaluering af konceptet for Ungdoms- og Idrætslederfesten.

Sagsfremstilling

 

Hvert år holder Albertslund Kommune en fest for at takke de frivillige trænere og ledere, der gør en indsats for at skabe folkeoplysende aktiviteter for byens borgere. Billetterne til arrangementet fordeles ud fra foreningernes medlemstal, og hvert år deltager ca. 300 frivillige trænere og ledere. Festen afholdes sædvanligvis på Stadion, hvor der bydes på middag og underholdning. Til festen kåres Årets IIdsjæl og i 2018 blev kommunens medaljevindere også hyldet på scenen.

 

I 2018 blev festen afholdt den 9. november på Stadion. 326 frivillige deltog i festen. Budget for festen var 106.000 kr.

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Ungdoms- og Idrætslederfesten drøftes.

Beslutning

Ungdoms- og Idrætslederfesten blev drøftet og Idrætsrådet takkede for en god fest.

 

Idrætsrådet ønsker en opdeling af prisen "Årets Ildsjæl", så Idrætsrådet uddeler en pris til en ildsjæl fra idrætsforeningerne, og Folkeoplysningsudvalget uddeler en pris til en ildsjæl fra de øvrige foreninger.

 

 

Tilbage til toppen

4. IR - Godkendelse af folkeoplysende forening - FC Bum Bum

Anledning

Godkendelse af folkeoplysende forening

Sagsfremstilling

Foreningen FC Bum Bum har søgt afdelingen for Kultur- & Fritid om godkendelse efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Foreningen er en Idrætsforening, der har til formål at tilbyde sin medlemmer idrætsaktiviteter.

 

Afdelingen for Kultur- & Fritid har modtaget foreningsoplysninger, referat fra stiftende generalforsamling samt vedtægter. Foreningens vedtægter er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

FC Bum Bum er blevet orienteret om, at der p.t. kun er få ledige faciliteter, og at der ikke vil kunne stilles faciliteter til rådighed på fodbold- eller kunstgræsbaner.

 

 

Indstilling

Direktøren for. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at foreningen godkendes med ret til at søge lokaler fra godkendelses datoen samt medlemstilskud fra 2020.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Bilag

1 Beskrivelse af FC BUM BUM Beskrivelse af FC BUM BUM
2 FC BUM BUM - Ekstraordinær generalforsamling.pdf FC BUM BUM - Ekstraordinær generalforsamling.pdf
3 Reviderede vedtægter - FC BUM BUM.pdf Reviderede vedtægter - FC BUM BUM.pdf
4 foreningsoplysninger-2018.pdf foreningsoplysninger-2018.pdf
Tilbage til toppen

5. IR - Godkendelse af Folkeoplysende forening - Aften Stavene Floorball

Anledning

Godkendelse af folkeoplysende forening

Sagsfremstilling

Foreningen Aften Stavene har søgt afdelingen for Kultur- & Fritid om godkendelse efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Foreningen er en Idrætsforening, der har til formål at tilbyde sin medlemmer idrætsaktiviteter.

 

Afdelingen for Kultur- & Fritid har modtaget foreningsoplysninger, referat fra stiftende generalforsamling samt vedtægter. Foreningens vedtægter er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Aften Stavene spiller pt. Floorball under HIC.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at foreningen godkendes som folkeoplysende forening med ret til at søge lokaler fra godkendelsesdatoen samt medlemstilskud fra 2020.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen

6. IR - Kriterier for initiativpuljen

Anledning

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2019 opdelt Initiativpuljen i 2 puljer, så Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget fremover råder over hver sin pulje. I den forbindelse har afdelingen for Kultur- og Fritid udarbejdet nye kriterier for Idrætsrådets Initiativpulje, som skal skærpe puljens formål.

Sagsfremstilling

 

 

Formål med Idrætsrådets Initiativpulje:

 

Albertslund Kommune støtter nye initiativer som kan udvikle idrætslivet i Albertslund Kommune. Målet er, at flere Albertslund borgere får et aktivt idrætsliv og at færre forlader foreningslivet.

Initiativer kan være følgende:

 • Udvikling af nye (forenings)tilbud
 • Aktiviteter for særlige målgrupper
 • Samarbejde foreninger imellem, eller samarbejde med eksterne parter som f.eks. skoler, boligforeninger etc.

For vurdering af ansøgningerne gælder derudover at:

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest

Der gives ikke tilskud til:

 • Færdige projekter og allerede foretagede investeringer
 • Rene elitesatsninger

 

 • Sportsrejser og træningslejre

 

 • Inventar

 

 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter som er direkte knyttet til en ny aktivitet.

 

 

Økonomi

Der er afsat 150.000 kr. i Idrætsrådet Initiativpulje for 2019.

Indstilling

Direktøren for. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kriterierne for Idrætsrådets Initiativpulje godkendes.

Beslutning

Idrætsrådet ønsker, at der i vurderingen tilføjes, at graden af foreningernes egenfinansiering vil indgå i vurderingen af ansøgningen.

Tilbage til toppen

7. IR - Fastlæggelse af mødekalender for 2019

Anledning

Fastlæggelse af datoer for møde i Idrætsrådet i 2019

Sagsfremstilling

Følgende datoer foreslås:

 

11. Marts

 

11. september

 

4. Jun

 

5. December

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Datoerne ændres til:

 

11. marts

 

4. juni

 

3. oktober

 

5. december

 

 

 

 

Tilbage til toppen

8. IR - Høring Fælles om Albertslund

Anledning

Politik for fællesskab medborgerskab og ligeværdig deltagelse er sendt i høring.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet er udpeget til høringspart i sag om politik for fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

 1. at Idrætsrådet afgiver et høringssvar

Beslutning

Idrætsrådet hilser politikken velkommen. Idrætsrådet pointerer vigtigheden i at nye initiativer og fællesskaber støttes og prioriteres med respekt for allerede eksisterende fællesskaber og foreninger.

Bilag

1 Høringsbrev og dagsordenspunkt - Foreninger og råd.pdf Høringsbrev og dagsordenspunkt - Foreninger og råd.pdf
2 Fælles om Albertslund Fælles om Albertslund
Tilbage til toppen

9. IR - Orientering fra Formanden

Anledning

Orientering fra Formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning
Tilbage til toppen

10. IR - Orientering fra forvaltningen

Anledning

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

 • Orientering om revision af folkeoplysende foreninger 2018
 • Ændringer i puljer og tilskud

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.
Tilbage til toppen

11. IR - Eventuelt

Anledning

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt

 

Opfordre til at deltage i temamøde den 7/3

Beslutning

Foreningerne opfordres til at deltage i temaaftenen om forebyggelse af overgreb på børn.

Tilbage til toppen