Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Innovation i byen (§17, stk.4)

Dato: Mandag den 23. oktober 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Kontrolrummet, DOLL Visitor Center, Naverland 2, 6. sal, 2600 Glostrup

Indkaldelse :

 • Formand Flemming Jørgensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Bodil Marie Garde (Ø)
 • Poul Erik Lauridsen, Gate 21
 • Jan Adolfsen, COOP


Indholdsfortegnelse

1. 17,4 Innovation i byen - Status på SUS, LIME og DOLL
2. 17,4 Innovation i byen - Opsamling på handleplaner og udvalgets arbejde
3. 17,4 Innovation i byen - Orientering fra formanden
4. 17,4 Innovation i byen - Orientering fra By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse
5. Eventuelt

1. 17,4 Innovation i byen - Status på SUS, LIME og DOLL

Anledning

Status for udviklingsprojekterne SUS, LIME og DOLL

Sagsfremstilling

SUS-projektet fungerer som en overbygning på DOLL med en udvidelse af Smarte applikationer og teknologier. Teknologichef i DOLL, Kim Brostrøm, afgav senest status for SUS-projektet ved udvalgets møde d. 8. februar 2016. Kim Brostrøm deltager igen og udover status på SUS afgives også status for arbejdet i DOLL.

 

Lighting Metropolis (LIME) er et samarbejde på tværs af kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder i Greater Copenhagen området på tværs af hovedstadsområdet og Skåne. Projektet ledes af Albertslund Kommune og Gate 21. Chefprojektleder i Lighting Metropolis, Sif Enevold, deltager i mødet og afgiver status på projektet.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget tager status for SUS, LIME og DOLL til efterretning og drøfter perspektiverne i projekterne
Tilbage til toppen

2. 17,4 Innovation i byen - Opsamling på handleplaner og udvalgets arbejde

Anledning

Her gives et kort resumé af sagen. Hvad drejer sagen sig om

Sagsfremstilling

§ 17,4 udvalget for Innovation i byen har i perioden 2014-2017 arbejdet med to handleplaner med forskellige indsatsområder.

 

Der gøres status på handleplanen for 2016-2017, og der kigges tilbage på de seks temaer udvalget har behandlet gennem de sidste to år.

 

Udvalget drøfter i forlængelse heraf dets arbejde i perioden 2014-2017.

 

Opsamling på udvalgets handleplan for 2014-2015 er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget drøfter status for handleplanen for 2016-2017
 2. at udvalget drøfter udvalgets arbejde

Bilag

1 Status for udvalgets arbejde 2014-2015 Status for udvalgets arbejde 2014-2015
2 Notat - status på temaer i 17,4 innovation i byen 2016-2017 Notat - status på temaer i 17,4 innovation i byen 2016-2017
Tilbage til toppen

3. 17,4 Innovation i byen - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Tilbage til toppen

4. 17,4 Innovation i byen - Orientering fra By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager

Sagsfremstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse orienterer om TUPPAC-projektet om førerløse busser.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

 

Tilbage til toppen

5. Eventuelt

Tilbage til toppen