Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Innovation og velfærd (§17, stk.4)

Dato: Onsdag den 13. september 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1

Indkaldelse :

  • Formand Dogan Polat (A)
  • Nils Jensen (A)
  • Helge Bo Jensen (Ø)
  • Allan Høyer (O)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Opsamling på handleplan

1. Opsamling på handleplan

Anledning

Opsamling på handleplanen for § 17, stk. 4 udvalget for Innovation af velfærd.

Sagsfremstilling

§ 17,4 udvalget Innovation af velfærd har i perioden 2016 - 2017 arbejdet ud fra en handleplan med fire indsatsområder.

 

Udvalgsmødet d. 13.september 2017 er det sidste møde i perioden. Der gøres status på handleplanen, og der kigges tilbage på de fire indsatsområder, udvalget har behandlet gennem de sidste to år.

 

Mødet forkortes til at vare en time.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

  1. at udvalget gør status på handleplanen for 2016-2017

Beslutning

Udvalget tog status på handleplanen til efterretning.

 

Helge Bo Jensen (Ø), Allan Høyer (O), Nils Jensen (A), Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Endelig Handleplan for §17,4 Innovation af velfærd 2016-2017 (134498) Endelig Handleplan for §17,4 Innovation af velfærd 2016-2017 (134498)
Tilbage til toppen