Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Onsdag den 03. marts 2021

Tid: Kl. 17:00

Sted: Zoom

Indkaldelse :

 • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Tina Christiansen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hediye Temiz (B)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg - Overgange i livet og ensomhed
2. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

1. §17,4 Temaudvalg - Overgange i livet og ensomhed

Anledning

Temaudvalget drøfter overgange i livet og ensomhed

Sagsfremstilling

Temaudvalget vil i resten af år 2021 fokusere på forskellige overgange i livet og ensomhed, som afsæt for dialogen om det overordnede sundhedstema, som udvalget arbejder med.


På mødet den 3. marts vil temaudvalget forholde sig til spørgsmålet: hvad skal der til for at øge den mentale sundhed og mindske ensomheden blandt borgere i Albertslund?

Formålet med spørgsmålet er at invitere til en dialog om, hvordan kommunen skal arbejde med at mindske ensomhed i forskellige overgange i livet. Det kan f.eks. være i overgangen fra dagtilbud til skole, fra ungdomsuddannelse til videre uddannelse eller når man efter et langt arbejdsliv træder ind i tilværelsen som pensioneret.


På mødet præsenteres tre korte oplæg, der skal sætte tankerne i gang og være indspark til udvalgets drøftelser. Vi håber, at det giver inspiration og lyst til at dele jeres egne erfaringer og viden.


Digital mødeform

Som noget nyt bliver temaudvalgsmødet afholdt som et digitalt møde. Den digitale mødeform er ny i forbindelse med borgerinddragelse. Borgernes deltagelse vil derfor bidrage til værdifulde erfaringer for fremtidig borgerinddragelse.

Mødet afholdes via Zoom. Link er udsendt i mødeindkaldelsen.


Dagsorden

Kl. 16.45-17.00 – Blød ankomst

 • Log gerne på zoom senest 10 minutter før mødets start.


Kl. 17.00-17.05 – Velkomst


Kl. 17.05-17.30 – Inspiration og indspark til debatten om ensomhed og overgange i livet

Tre korte oplæg, som peger på tre forskellige overgange i livet.

 • Overgangen fra dagtilbud til skole. Ved Gittel Brønd, Faglig leder og psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Unge i Albertslund. Ved Nina Stubbe Teglbjærg, Ungerådgiver i Headspace.
 • Overgange i livet. Ved Nina Gustavussen, Sognediakon i Opstandelseskirken.


Kl. 17.35-17.40 – Spørgerunde

Deltagerne har mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægsholderne.


Kl. 17.40-17.45 – Kort pause

Mulighed for at strække benene væk fra skærmen.


Kl. 17.45-18.30 - Gruppedrøftelser om ensomhed ved overgange i livet

 1. Indledende samtale om oplæggene med mulighed for at supplere med egne erfaringer og viden.
 2. Grupperne drøfter aftenens spørgsmål: hvad skal der til for at øge den mentale sundhed og mindske ensomheden blandt borgere i Albertslund?


Kl. 18.30-19.00 – Opsamling og afrunding

 • Opsamling af gruppediskussionerne i plenum.
 • Ønsker til indholdet af næste møde.


Vedhæftet denne dagsorden er en spørgeguide med vejledende spørgsmål til gruppearbejdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget drøfter overgange i livet og ensomhed

Bilag

1 Dagsorden Dagsorden
2 Spørgeguide_gruppearbejde Spørgeguide_gruppearbejde
Tilbage til toppen

2. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

Tilbage til toppen