Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Tirsdag den 26. januar 2021

Tid: Kl. 18:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

  • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
  • Paw Østergaard Jensen (A)
  • Mehmet Kücükakin (F)
  • Tina Christiansen (A)
  • Jørn Jensby (A)
  • Joan Gantzel Marquardt (O)
  • Hediye Temiz (B)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg - Afgrænsning af tema om sundhed
2. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt
3. §17,4 Temaudvalg - Digitalt underskriftsblad

1. §17,4 Temaudvalg - Afgrænsning af tema om sundhed

Anledning

Afgrænsning af tema om sundhed

Sagsfremstilling

På baggrund af situationen med COVID-19 har Temaudvalgets møder med borgere og eksterne deltagere været aflyst. Af hensyn til Temaudvalgets fortsatte arbejde med det nuværende tema om sundhed, foreslås det, at udvalget afgrænser og indsnævrer temaets indhold. Ved at indsnævre udvalgets fokus i temaet kan udvalget nærme sig et produkt.


Det foreslås, at udvalget afgrænser temaet om sundhed til at fokusere på overgange i livet. Der ønskes en drøftelse i udvalget af hvordan man kan afgrænse dette og arbejde mere koncentreret om det. Det kan for eksempel være med fokus på ensomhed.


Næste møde den 3. marts vil planlægges som digitalt møde på Zoom ved hjælp af en ekstern facilitator.


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

  1. at Temaudvalget drøfter hvordan de arbejder med temaet om sundhed i den resterende periode af året

Beslutning

Temaudvalget drøftede temaet om sundhed og mulighederne for dets videre virke under situationen med COVID-19.


Temaudvalget besluttede, at man i resten af år 2021 vil afgrænse temaet om sundhed til at fokusere på overgange i livet. Herunder ønsker man særligt, at belyse ensomhed gennem borgerinddragelsen i udvalget.

Temaudvalget vil afprøve afholdelse af deres møder virtuelt sammen med borgerne, som er inviteret ind i udvalgets arbejde. Med borgerne vil udvalget evaluere udbyttet af denne form for borgerinddragelse.


Forvaltningen vil planlægge mødet den 3. marts ud fra udvalgets input til processen. Heri tages højde for, at borgere som er uvante med virtuelle møder får stillet muligheder til rådighed for at deltage i mødet. Ydermere planlægges mødet, så deltagerne deles i mindre grupper, så flest muligt kan komme til orde.

Tilbage til toppen

2. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

Beslutning

Intet at tilføje

Tilbage til toppen

3. §17,4 Temaudvalg - Digitalt underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at digitalt underskriftsblad godkendes.
Tilbage til toppen