Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Byudvikling (§17, stk. 4)

Dato: Tirsdag den 19. januar 2021

Tid: Kl. 16:30

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

  • Formand Dogan Polat (A)
  • Jørn Jensby (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Allan Høyer (O)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
  • Leif Pedersen (F)


Indholdsfortegnelse

1. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra formanden
2. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
3. § 17.4 Byudvikling - Eventuelt
4. Underskriftsblad

1. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Intet.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

2. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status på en Byudviklingsplan med særligt fokus på indsatser (opfølgning på budgetaftale 2019).

B. Mundtlig status på byudviklingsprojekter.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bilag_Program for strategisk byudvikling_Til § 17.4 Byudvikling jan. 2021 Bilag_Program for strategisk byudvikling_Til § 17.4 Byudvikling jan. 2021
2 Præsentationer Plan for byens udvikling, KB temamøder 2019 - 2020_Flettet (1) Præsentationer Plan for byens udvikling, KB temamøder 2019 - 2020_Flettet (1)
3 Anvendelsen af beslutningsstøtteværktøjet Anvendelsen af beslutningsstøtteværktøjet
4 Orienteringsnotat § 17.4 Byudvikling_ byudviklingsplanen_Jan. 2021 v. 3 Orienteringsnotat § 17.4 Byudvikling_ byudviklingsplanen_Jan. 2021 v. 3
Tilbage til toppen

3. § 17.4 Byudvikling - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

4. Underskriftsblad

Anledning

Underskrift til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen