Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Onsdag den 16. september 2020

Tid: Kl. 16:30

Sted: ex. møde, Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

  • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
  • Paw Østergaard Jensen (A)
  • Mehmet Kücükakin (F)
  • Tina Christiansen (A)
  • Jørn Jensby (A)
  • Joan Gantzel Marquardt (O)
  • Hediye Temiz (B)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg - Henvendelse fra Ældrerådet

1. §17,4 Temaudvalg - Henvendelse fra Ældrerådet

Anledning

Ældrerådet har fremsendt en henvendelse til udvalgssekretæren i forhold til deltagelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Formanden for Ældrerådet har fremsendt en henvendelse til udvalgssekretæren i forhold til deltagelse i udvalget.

 

Temaudvalget drøfter henvendelsen med henblik på dens videre proces.

 

Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

 

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 besluttede, at der tilføjes en ekstern deltager i temaudvalget, som repræsenterer handicapområdet, hvor det i samme ombæring blev besluttet, at der gives mulighed for, at repræsentanter fra andre områder kan deltage.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

  1. at Temaudvalget drøfter Ældrerådets henvendelse
Tilbage til toppen