Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Søren Winther Rasmussen

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 15. september 2020

Tid: Kl. 16:00

Sted: EX. møde, Mødelokale 1, forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Vivi Nør Jacobsen (F)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. ØU - Analyse af ældreplejebehovet i Albertslund Kommune
2. Orientering fra Kommunaldirektøren
3. Underskriftsblad

1. ØU - Analyse af ældreplejebehovet i Albertslund Kommune

Anledning

Index100 har gennemført en analyse af udgiftsbehovet på ældreområdet i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Der har de seneste år være stigende udgifter på ældreområdet, som har skabt væsentlige merforbrug i en størrelsesorden, som udfordrer kommunens samlede økonomi.

Administrationen har i foråret og hen over sommeren igangsat et nærmere analysearbejdet med henblik på at identificere de komplekse årsagssammenhænge og handlemuligheder i forhold til at skabe grundlaget for et bæredygtigt budget på ældreområdet.

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har udarbejdet en handleplan ud fra identificerede tiltag, som kan understøtte en mere effektiv ressourceudnyttelse ift. levering af indsatser. Denne er iværksat med henblik på at reducere udgiftsnieauet hertil fremadrettet.

Økonomi & Stab har gennemgået demografimodellen på ældreområdet for at vurdere om reguleringen af ældreområdets budgetter svarer til den faktiske udgiftsudvikling. Der er udarbejdet et budgetudvidelsesforslag på ældreområdet med udgangspunkt i videreførelse af den faktiske visitationspraksis i 2019.

Endelig har administrationen med bistand fra Index100 fået undersøgt, i hvilket omfang den faktiske visitationspraksis i Albertslund Kommune i 2019 svarer til den forventede, såfremt kommunen fulgte en landsgennemsnitligt visitationspraksis.
Index100 vil på mødet præsentere den gennemførte analyse og dens konklusioner.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at præsentation af analyse af udgiftsbehovet på ældreområdet i Albertslund Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Peter Holdt-Olesen og Jacob Seier Petersen fra Index100 deltog under punktet.

 

Tiltrådte indstillingen

 

Danni Olsen (O) og Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

Tilbage til toppen

2. Orientering fra Kommunaldirektøren

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

A. Ansøgning om ændret udlejning i DIK-Kollegiet

B. Svar til Helge Bo Jensen vedr. henvendelse om DIK

C. Svar til Helge Bo Jensen vedr. advokatundersøgelse

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

 

A. Referat fra Direktørforum den 15.06.20 vedlægges som bilag til referatet

 

Danni Olsen (O) og Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Ansøgning fra Kollegiernes Kontor vedr. DIK.pdf Ansøgning fra Kollegiernes Kontor vedr. DIK.pdf
2 Ansøgning om ændret udlejning i DIK-Kollegiet.docx Ansøgning om ændret udlejning i DIK-Kollegiet.docx
3 Svar til Helge Bo Jensen vedr. henvendelse om Danmarks Internationale Kollegium.docx Svar til Helge Bo Jensen vedr. henvendelse om Danmarks Internationale Kollegium.docx
4 Svar på spørgsmål fra HBJ til ØU Svar på spørgsmål fra HBJ til ØU
5 Dagsorden.docx Dagsorden.docx
Tilbage til toppen

3. Underskriftsblad

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

Danni Olsen (O) og Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

 

Tilbage til toppen