Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Onsdag den 16. september 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Tina Christiansen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hediye Temiz (B)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg - Velkommen og introduktion af eksterne deltagere
2. §17,4 Temaudvalg - Fokus på mental sundhed
3. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

1. §17,4 Temaudvalg - Velkommen og introduktion af eksterne deltagere

Anledning

Der bydes velkommen til de borgere, som er blevet inviteret med i Temaudvalget i forbindelse med temaet om sundhed.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2020 en række profiler for hvilke borgere, der bør deltage i Temaudvalgets arbejde med temaet sundhed.

Temaudvalget besluttede på deres møde den 8. juni 2020, at eksterne deltagere kan medbringe en suppleant på møderne.

 

På dette møde deltager borgerne for første gang.

På mødet deltager:

 • En repræsentant fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Damgården, samt en repræsentant fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Lindegården
 • Tre elever fra det fælles elevråd, fra Herstedlund Skole
 • To repræsentanter fra gymnasiet
 • En repræsentant fra DIC-Kollegiet
 • En repræsentant fra senioridræt
 • En repræsentant fra Damgårdshave
 • En repræsentant fra Opstandelseskirken
 • To repræsentanter fra Bydelsmødrene
 • En repræsentant fra Handicapområdet

 

Borgerne bydes velkommen i udvalget. De præsenteres for et kort oplæg udvalgets rolle og arbejde efterfulgt af et kort oplæg om Albertslund Kommunes sundhedspolitik.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at introduktionen til temaudvalget tages til efterretning
Tilbage til toppen

2. §17,4 Temaudvalg - Fokus på mental sundhed

Anledning

På dette møde i Temaudvalget sættes særligt fokus på et af sundhedspolitikkens fokusområder: Mental sundhed

Sagsfremstilling

Af Albertslund Kommunes sundhedspolitik Sundt Liv Sammen står der følgende om mental sundhed:

 

Mental sundhed handler om at trives, at kunne håndtere hverdagens udfordringer og indgå i positive sociale relationer og fællesskaber med andre. Både på landsplan og i Albertslund lever fere med dårlig mental sundhed. Det kommer blandt andet til udtryk som ensomhed og højt stressniveau. Ensomhed forstås som uoverensstemmelse mellem ønskede sociale relationer og faktiske sociale relationer samt kvaliteten af relationerne.

 

Andelen af ensomme er størst blandt børn og unge samt ældre. Ensomhed blandt børn og unge har betydning for deres udvikling, trivsel samt helbred og går oftest hånd i hånd med andre problemer.

 

Mennesker, der oplever mental mistrivsel, har oftere en dårligere sundhedstilstand og har større risiko for at udvikle bestemte sygdomme. Omvendt udgør god mental sundhed også en beskyttende faktor. Den mentale sundhed i Albertslund skal fremmes, således at flere oplever god mental sundhed, høj livskvalitet og trives. Flere skal have en plads i fællesskabet, og færre skal opleve følelsen af ensomhed.

 

Indholdet på mødet den 16. september 2020

På dette møde vil Temaudvalget sætte særligt fokus på mental sundhed blandt børn og unge. På mødet næste gang vil udvalget drøfte mental sundhed blandt voksne og ældre.

 

Temaudvalget præsenteres for et oplæg af post. doc. og projektchef for ABC for mental sundhed Charlotte Riebeling Meilstrup ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF) omhandlende unges mentale sundhed og trivsel.

 

Efter oplægget præsenterer forvaltningen i et kort oplæg Albertslund Kommunes nuværende indsatser på området for mental sundhed

 

Herefter skal udvalget i tre grupper drøfte følgende arbejdsspørgsmål:

 • Hvordan kan man i Albertslund udbrede budskabet om virkningsfulde principper og indsatser, der fremmer den mentale sundhed?
 • Hvor mener I, at kommunen skal sætte ind i forhold til de unge?

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget drøfter mental sundhed i Albertslund Kommune
Tilbage til toppen

3. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

Tilbage til toppen