Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Torsdag den 25. juni 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: KBsalen

Indkaldelse :

  • Formand Vivi Nør Jacobsen (F)
  • Jørn Jensby (A)
  • Dogan Polat (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Allan Høyer (O)
  • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU - Valg af formand
2. Underskriftsblad

1. MBU - Valg af formand

Anledning

Valg af formand for Miljø- & Byudvalget.

Sagsfremstilling

Miljø- & Byudvalget valgte på det konstituerende møde i december 2017 Leif Pedersen (F) som formand for udvalget.

Leif Pedersen (F) søger orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 30. juni 2020 til den 7. oktober 2020.

 

Der skal derfor vælges en ny formand for udvalget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 22.

Indstilling

Det indstilles,

  1. at der vælges formand for Miljø- & Byudvalget for perioden 30. juni - 7. oktober 2020.

Beslutning

Udvalget valgte Vivi Nør Jacobsen (F) til formand.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

2. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at underskriftsblad godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen