Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Mandag den 08. juni 2020

Tid: Kl. 17:30

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Tina Christiansen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hediye Temiz (B)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg - Oplæg om sundhedsarbejdet i Albertslund Kommune og sundhedspolitikken
2. §17,4 Temaudvalg - Drøftelse af produkt for temaet om sundhed
3. §17,4 Temaudvalg - Orientering om eksterne deltagere
4. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Tilføjelse af ekstern deltager i tema om sundhed
5. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt
6. §17,4 Temaudvalg - Underskriftsblad

1. §17,4 Temaudvalg - Oplæg om sundhedsarbejdet i Albertslund Kommune og sundhedspolitikken

Anledning

Oplæg om sundhedsarbejdet i Albertslund Kommune og sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen

Sagsfremstilling

Temaudvalget præsenteres for et oplæg fra Albertslund Kommunes. Lederen af Sundhedshuset vil sammen med en medarbejder præsentere kommunens sundhedsarbejde, sundhedsprofil og nyligt vedtagne sundhedspolitik, herunder:

 • Udfordringerne på sundhedsområdet
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i Albertslund
 • Organisering af sundhedsarbejdet
 • Sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen
 • Organisering af arbejdet med handleplaner for sundhedspolitikken

 

Udvalget kan på baggrund af oplægget stille spørgsmål og drøfte deres arbejde med temaet om sundhed.

 

På mødet deltager Leder af Sundhedshuset Mette Gerhard og sundhedskonsulent, Christina Skriver Klenø.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at oplægget om sundhed i Albertslund Kommunes tages til efterretning

Beslutning

Mette Gerhard og Christina Skriver Klenø fra Sundhedshuset holdte oplæg for udvalget om sundhedsområdet i Albertslund.

 

På baggrund af oplægget drøftede Temaudvalget forskellige perspektiver for temaet sundhed, herunder hvordan udvalget kunne nærme sig forskellige undertematikker inden for temaet. Temaudvalget drøftede mulighederne for at arbejde nærmere med emner såsom:

 • Unges mentale sundhed og deres forhold til tobak, alkohold og stoffer
 • Forebyggende arbejde i samarbejde med foreninger og aktører i lokalsamfundet
 • Strukturelle og individindsatser som hjælper tidligt i livet

 

Oplægget blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen

2. §17,4 Temaudvalg - Drøftelse af produkt for temaet om sundhed

Anledning

Drøftelse af produkt for temaet om sundhed

Sagsfremstilling

Temaudvalget skal på baggrund af deres arbejde med temaet om sundhed komme med et forslag eller en idé til hvordan Albertslund Kommune kan fremme sundheden for byens borgere. Det kan eksempelvis være forslag til kommunikationsfremstød, samarbejde med lokale frivillige aktører og foreninger eller anden form for opmærksomshedskabenede tiltag, der kan fremme sundheden inden for et eller flere af sundhedspolitikken fokusområder. Forslagene må ikke være yderligere udgiftsdrivende og skal kunne afholdes inden for det gældende budget.

 

Temaudvalget drøfter perspektiver for hvordan et "produkt" af udvalget arbejde med sundhed kan formes.

 

Til punktet er vedhæftet to artikler til inspiration for udvalget.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget drøfter produktet for temaet Sundhed

Beslutning

Temaudvalget drøftede de forskellige muligheder for hvordan der kan arbejdes med temaet om sundhed og hvilket produkt der kan afstedkomme af arbejdet.

Her blev nævnt idéer såsom:

 • Kampagner for særlige målgrupper af borgere i byen. Særligt mulighederne for at skabe virtuel information.
 • En række anbefalinger, der anskuer sundhedsindsatsen på tværs af kommunen og bringer visioner for sundheden i byen i spil
 • Muligheder for at skabe mere opsøgende sundhedsarbejde i boligområderne
 • At finde initiativer for at fremme unges mentale sundhed. Særligt den målgruppe som ikke er under uddannelse
 • Etablere dialog på tværs af kommunale og lokale aktører og foreninger

 

Det blev besluttet at produktet for temaet om sundhed skal konkretiseres løbende og drøftes i udvalget sammen med de eksterne deltagere.

Bilag

1 Kommunikation om sundhed og sygdom forpligter Kommunikation om sundhed og sygdom forpligter
2 Health Literacy Health Literacy
Tilbage til toppen

3. §17,4 Temaudvalg - Orientering om eksterne deltagere

Anledning

Forvaltningen afgiver status for tilbagemeldinger fra eksterne deltagere

Sagsfremstilling

Temaudvalgets eksterne deltagere er udpeget pr. 16. april 2020 i Kommunalbestyrelsen og er som følger:

 • En repræsentant fra en forældrebestyrelse fra en af kommunens dagtilbud
 • En forældrerepræsentant fra en skolebestyrelse
 • En repræsentant fra det fælles elevråd
 • En repræsentant fra gymnasiets elevråd
 • En repræsentant fra Morbærhaven eller DIC-kollegiet
 • En repræsentant fra bestyrelsen i Albertslund Idrætsforening
 • En repræsentant fra senioridræt
 • En repræsentant fra Damgårdshave eller det Åbne Akivitetscenter
 • En repræsentant fra Opstandelseskirken
 • En repræsentant fra Næstehjælperne
 • En repræsentant for bydelsmødrene

 

Forvaltningen afgiver status for tilbagemeldinger fra de eksterne deltagere som er inviteret med i udvalgets arbejde.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at status for eksterne deltagere tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Det blev besluttet at eksterne deltagere kan medbringe en suppleant på møderne.

BS 72 kan indtænkes som ad-hoc deltagere i udvalget.

Tilbage til toppen

4. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Tilføjelse af ekstern deltager i tema om sundhed

Anledning

Godkendelse af tilføjelse af ekstern deltager i Temaudvalgets arbejde med sundhed

Sagsfremstilling

Formanden for Temaudvalget har modtaget en henvendelse fra en borger med handicap, som ønsker handicapområdet repræsenteres i temaudvalgets arbejde med temaet om sundhed.

 

Det indstilles, at der tilføjes en ekstra ekstern deltager i udvalget arbejde med sundhed. Deltageren skal repræsentere perspektivet for borgere med handicap.

 

Temaudvalgets eksterne deltagere er udpeget pr. 16. april 2020 i Kommunalbestyrelsen og er som følger:

 • En repræsentant fra en forældrebestyrelse fra en af kommunens dagtilbud
 • En forældrerepræsentant fra en skolebestyrelse
 • En repræsentant fra det fælles elevråd
 • En repræsentant fra gymnasiets elevråd
 • En repræsentant fra Morbærhaven eller DIC-kollegiet
 • En repræsentant fra bestyrelsen i Albertslund Idrætsforening
 • En repræsentant fra senioridræt
 • En repræsentant fra Damgårdshave eller det Åbne Akivitetscenter
 • En repræsentant fra Opstandelseskirken
 • En repræsentant fra Næstehjælperne
 • En repræsentant for bydelsmødrene

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der tilføjes en ekstern deltager i temaudvalget, som repræsenterer handicapområdet

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

1 Dagsordenspunkt §17,4ØUKB - Temaudvalg - Sundhed som tema behandlet på mødet 16. april 2020 kl.docx Dagsordenspunkt §17,4ØUKB - Temaudvalg - Sundhed som tema behandlet på mødet 16. april 2020 kl.docx
2 Tema - Sundhed Tema - Sundhed
Tilbage til toppen

5. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

Beslutning

Intet at tilføje.

Tilbage til toppen

6. §17,4 Temaudvalg - Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

Godkendt

Tilbage til toppen