Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 10. marts 2020

Tid: Kl. 18:30

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. KB - Dogan Polat søger om orlov

1. KB - Dogan Polat søger om orlov

Anledning

Dogan Polat (A) søger om orlov

Sagsfremstilling

Dogan Polat (A) søger om orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 12.03.20 til og med den 12.05.20 af arbejdsmæssige årsager.

 

Socialdemokratiets 1. suppleant Carsten Boje Larsen indtræder i orlovsperioden og overtager Dogan Polats poster i følgende udvalg:

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Miljø- og Byudvalget

§17-4 Udvalget for Byudvikling

 

dog således, at Jørn Jensby overtager Dogan Polats post som formand i §17-4 udvalget for Byudvikling

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at Dogan Polats ansøgning om orlov godkendes
 2. at Carsten Boje Larsen godkendes som stedfortræder i de nævnte udvalg
 3. at der foretages konstituering af ny formand i §17.4 Udvalget for Byudvikling

Beslutning

Dogan Polat (A) deltog ikke i behandling af punktet, idet han var inhabil

 

Godkendte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

Tilbage til toppen