Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Onsdag den 09. december 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
 • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
 • Henrik Hertz (C)
 • Formand Jørn Jensby (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Ansøgning til initiativpuljen - AIF Bordtennis åben skole
2. IR - Ansøgning til initiativpuljen - AIF Bordtennis
3. IR - Fordeling af elitetilskud
4. IR - Partnerskab med DGI
5. IR - Orientering fra formanden
6. IR - Orientering fra forvaltningen
7. IR - Eventuelt

1. IR - Ansøgning til initiativpuljen - AIF Bordtennis åben skole

Anledning

Ansøgning til Idrætsrådets Initiativpulje fra AIF Bordtennis - Åben Skole projekt

Sagsfremstilling

Idrætsrådets Initiativpulje støtter nye initiativer, som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Målet er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv, og at færre forlader foreningslivet.


Initiativer kan f.eks. være udvikling af nye tilbud eller tilbud til særlige målgrupper. I vurderingen af ansøgningen gælder følgende:

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest
 • Graden af egenfinansiering vil indgå i vurderingen af ansøgningen


Der gives ikke tilskud til:

 • Færdige projekter og allerede foretagne investeringer
 • Rene elitesatsninger
 • Sportsrejser og træningslejre
 • Inventar
 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter, som er direkte knyttet til den nye aktivitet


AIF Bordtennis søger om støtte på 6.800 kr. til at forlænge deres Åben Skole projekt med Herstedøster Skole.


Lærere og elever på Herstedøster Skole har været glade for tilbuddet, og skolen har valgt at forlænge aktiviteten frem til udgangen af skoleåret 20/21.


Initiativet vurderes at leve op til kriterierne for Initiativpuljen, da der er tale om et initiativ, som kan få flere børn ind i foreningslivet. Initiativet er dog en fortsættelse af et projekt, som Idrætsrådet tidligere har støttet. Initiativet er derfor ikke nyt, men dette er ikke i strid med kriterierne.


Økonomi

AIF Bordtennis søger om 6.800 kr. til fortsættelse af Åben Skole projekt i samarbejde med Herstedøster Skole.


Pr. 2. november 2020 er der 131.000 kr. i Idrætsrådets Initiativpulje

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der bevilliges 6.800 kr. til fortsættelse af Åben Skole projekt mellem Herstedøster Skole og AIF Bordtennis

Historik

Idrætsrådet, 2. november 2020, pkt. 1:

Punktet udsættes til Idrætsrådets møde den 9. december 2020., da Idrætsrådet ønsker, at AIF Bordtennis kommer og præsenterer projektet.


Fremover skal alle foreninger som søger initiativpuljen inviteres til at fremlægge deres projekt for Idrætsrådet.

Beslutning

Punktet udgik, da ansøger alligevel ikke ønskede at ansøge puljen.

Bilag

1 Inititativpuljen_Skoleprojekt_2020.pdf AIF Bordtennis Inititativpuljen_Skoleprojekt_2020.pdf AIF Bordtennis
Tilbage til toppen

2. IR - Ansøgning til initiativpuljen - AIF Bordtennis

Anledning

Ansøgning til Idrætsrådets Initiativpulje fra AIF Bordtennis - Motorikprojekt

Sagsfremstilling

Idrætsrådets Initiativpulje støtter nye initiativer, som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Målet er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv, og at færre forlader foreningslivet.


Initiativer kan f.eks. være udvikling af nye tilbud eller tilbud til særlige målgrupper. I vurderingen af ansøgningen gælder følgende:

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest
 • Graden af egenfinansiering vil indgå i vurderingen af ansøgningen


Der gives ikke tilskud til:

 • Færdige projekter og allerede foretagne investeringer
 • Rene elitesatsninger
 • Sportsrejser og træningslejre
 • Inventar
 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter, som er direkte knyttet til den nye aktivitet


AIF Bordtennis sørger om støtte fra Idrætsrådets Initiativpulje på 53.695.kr. til et 1 1/2 årigt projekt, som skal give børnene i foreningen et bedre motorisk fundament.


Foreningen oplever, at de gennem sæsonen mister en del børne- og ungdomsmedlemmer, og de vil derfor gerne udvikle deres tilbud, så det bliver bedre og mere attraktivt for børn og unge at være medlem i AIF Bordtennis.


Foreningen vil gerne indføre en træningsmetode, som er afprøvet i København, og som har fokus på, at børnene lærer at spille bordtennis gennem øvelser, som har fokus på leg og motorik. I konceptet sættes der også flere trænerressourcer af til de enkelte hold.


Initiativet vurderes at leve op til kriterierne for Initiativpuljen, da der er tale om et initiativ, som forsøger at udvikle AIF Bordtennis, så foreningen bliver en mere attraktiv forening for børn og unge. Der søges om tilskud til redskaber. Disse redskaber vurderes at være i direkte tilknytning til projektet. Der søges dog også om tilskud til en træningslønning, hvilket ikke strider mod puljens kriterier.

Økonomi

AIF Bordtennis søger om 53.695 kr. til motorikprojekt. Herudaf er 35.400 kr. til trænerløn, hvilket må betragtes som drift.


Pr. 2. november 2020 er der 131.000 kr. i Idrætsrådets Initiativpulje.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der bevilliges 53.000 kr. til motorikprojekt i AIF Bordtennis

Historik

Idrætsrådet, 2. november 2020, pkt. 2:

Punktet udsættes til Idrætsrådets møde den 9. december 2020, da Idrætsrådet ønsker, at AIF Bordtennis kommer og præsenterer projektet.


Fremover skal alle foreninger som søger initiativpuljen inviteres til at fremlægge deres projekt for Idrætsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes på betingelse af, at AIF Bordtennis laver en finansieringsplan, som viser, hvordan initiativet kan køre videre efter puljemidlerne er brugt.

Bilag

1 Inititativpuljen_motorik projekt_2020_2022 Bordtennis Inititativpuljen_motorik projekt_2020_2022 Bordtennis
Tilbage til toppen

3. IR - Fordeling af elitetilskud

Anledning

Fordeling af elitetilskud

Sagsfremstilling

Foreninger, der er godkendte af kommunen og enkeltpersoner, der har udmærket sig på eliteniveau kan søge om tilskud til projekter eller initiativer, der kan fremme eliteidrætten på højeste plan. Ansøgere skal have bopæl i Albertslund Kommune.


Fordeling af puljen til elitetilskud sker med udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes niveau og potentiale.


Forvaltningens oplæg til fordeling af elitetilskud findes i bilag 1.


Forvaltningen har modtaget fire ansøgninger fra godkendte folkeoplysende idrætsforeninger i Albertslund Kommune og fire ansøgninger fra borgere, som dyrker idræt på eliteniveau. Alle ansøgere vurderes til at opfylde kriterierne for at modtage elitetilskud.


Kriterierne er følgende:


Senior:

I seniorrækker bedømmes niveau efter rangliste/turneringsplacering. Her kræves højeste nationale niveau (øverste række, top 20 rangliste). Dog vurderes det relative niveau dvs., at et lavere niveau kan accepteres indenfor de mest kompetitive idrætsgrene, og et højere niveau kan kræves af de mindst kompetitive.


Børn og unge:

I talentudviklingsprojekter bedømmes udøvernes potentiale (udtalelse fra fagpersoner, specialforbund el. lign.) samt projektets udviklingspotentiale.

Projekter, der er forankret i lokale foreninger, har fortrinsret.

Udviklingsprojekter må gerne være langsigtede/flerårige.


Forvatningen indstiller, at ansøgerne tildeles følgende

AIF Fodbold - Futsal afdelingen 17.000 kr.

AIF Cricket 17.000 kr.

Albertslund Taekwondo 11.000 kr.

AIF Svømning 5.000 kr.

Yosef Aulegi 5.000 kr.

Yones Aulegi 5.000 kr.

Cecilie Wiuff 5.000 kr.

Nicolai Wiuff 5.000 kr.

Økonomi

Der er 71.000 kr. i puljen til Elitetilskud

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslaget til fordelingen af elitetilskud 2021 tiltrædes

Beslutning

AIF Cricket tildeles 19.000 kr. og Albertslund Taekwondo 10.000 kr. Øvrige tildelinger tiltrædes.

Bilag

1 Fordeling elitetilskud 2021 Fordeling elitetilskud 2021
2 Supplerende AIF Svømning Supplerende AIF Svømning
3 2021, ansøgning om elitetilskud Taekwondo 2021, ansøgning om elitetilskud Taekwondo
4 VS Elitetilskud til Nicolai og Cecilie.msg VS Elitetilskud til Nicolai og Cecilie.msg
5 Udtalelse Nicolai Wiuff.docx Udtalelse Nicolai Wiuff.docx
6 Resultater Nicolai.xlsx Resultater Nicolai.xlsx
7 Resultater Cecilie.xlsx Resultater Cecilie.xlsx
8 Ansøgning om tilskud til eliteidræt Nicolai Wiuff 2021.pdf Ansøgning om tilskud til eliteidræt Nicolai Wiuff 2021.pdf
9 Ansøgning om tilskud til eliteidræt Nicolai Cecilie Wiuff 2021.pdf Ansøgning om tilskud til eliteidræt Nicolai Cecilie Wiuff 2021.pdf
10 Vedr tilskud til eliteidræt Vedr tilskud til eliteidræt
11 Vedrørende eliteidræt tilskud. Yones, Yosef Aulaqi Vedrørende eliteidræt tilskud. Yones, Yosef Aulaqi
12 tilskud-til-eliteidraet.pdf tilskud-til-eliteidraet.pdf
13 Elitetilskud2021_ansøgning.pdf AIF Svømning Elitetilskud2021_ansøgning.pdf AIF Svømning
14 Futsal regnskab og budget 2020.xlsx Futsal regnskab og budget 2020.xlsx
15 ansøgning elitetilskud futsal 2020.docx ansøgning elitetilskud futsal 2020.docx
16 tilskud-til-eliteidraet Albertslund IF Fodbold okt 2020, Futsal.pdf tilskud-til-eliteidraet Albertslund IF Fodbold okt 2020, Futsal.pdf
17 Ansøgning Elitetilskud 2021.pdf Cricket Ansøgning Elitetilskud 2021.pdf Cricket
Tilbage til toppen

4. IR - Partnerskab med DGI

Anledning

Drøftelser af teamaer for masterclasses

Sagsfremstilling

Idrætsrådet besluttede på deres møde i november at indgå et partnerskab med DGI om masterclasses og udviklingsforløb for kommunens idrætsforeninger.

DGI har lavet et oplæg med forslag til, hvad temaerne for masterclasses kan være i 2021.

Idrætsrådets bedes drøfte og kvalificere oplægget, så masterclassforløbet for 2021 kan fastlægges.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at DGIs oplæg drøftes

Beslutning

Følgende temaer vælges til 2021.


 • Pigers Idrætsdeltagelse


 • Den gode velkomst og stærke fællesskaber


 • Få flere frivillige i foreningerne


 • Hvordan får vi forældrene væk fra mobilen og ind på banen


Bilag

1 Bruttoliste DGI Bruttoliste DGI
Tilbage til toppen

5. IR - Orientering fra formanden

Anledning

Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Tilbage til toppen

6. IR - Orientering fra forvaltningen

Anledning

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

 • Orientering om halbyggeriet

Der gives en status på byggeriet.


 • Orientering fra arbejdsgruppen for ny idrætspolitik

Der gives en status på arbejdet i arbejdsgruppen.


 • Mødekalender for 2021:


8. februar, 17. maj, 8. september og 9. december


 • Status på Covid-19s konsekvenser for fritidsområdet.


Indstilling

Direktøren for. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning

Tilbage til toppen

7. IR - Eventuelt

Anledning

Der kan ikke træffes beslutninger under evt.

Beslutning

Der ønskes en drøftelse af coronas påvirkning af foreningernes situation.


Kommunalbestyrelsens temamøde med råd og nævn flyttes fra januar 2021. Nyt tidspunkt er endnu ikke fastlagt.

Tilbage til toppen