Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 21. september 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Indkaldelse :

  • Formand Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Dogan Polat (A)
  • Tina Christiansen (A)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
  • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. EBU - Temamøde med Erhvervshus Hovedstaden
2. Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2021
3. EBU - Vejen til fleksjob
4. EBU - Orientering fra formanden
5. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
6. EBU - Eventuelt

1. EBU - Temamøde med Erhvervshus Hovedstaden

Anledning

Temamøde med Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Sagsfremstilling

Program:

Kl.  17.00 – 18.30, ”Iværksætter-arrangement” med Erhvervshus Hovedstaden
- Med deltagelse af 2-3 iværksættere fra Albertslund
- Erhvervshus Hovedstaden, om iværksætteri og vækstvirksomheder
- Paneldebat

Kl. 18.30 - 19.30, politisk møde (lukket lokale)

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

 

Tilbage til toppen

2. Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2021

Anledning

Godkendelse af politisk mødekalender 2021. 

Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse holdes Kommunalbestyrelsens ordinære møder som udgangspunkt den anden tirsdag i hver måned.

Der holdes dog ikke ordinært møde i januar og i skolernes sommerferie ligesom vinterferie (uge 8) og efterårsferie (uge 42) også er friholdt for møder.

I 2021 afholdes der kommunalvalg tirsdag den 16. november (uge 46) hvorfor det også foreslås at friholde denne uge for politiske møder. Det konstituerende møde tænkes afholdt den 7. december.

ØU og KB er rykket frem til uge 25 i juni for at give plads til evt. behandling af sager fra ekstraordinære fagudvalgsmøder i forhold til sager af hastende karakter, som skal behandles inden sommerferien.

 

Sagsgang

Forud for Kommunalbestyrelsens møder foregår en sagsbehandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Mødekalenderen for 2021 er planlagt med henblik på dette forløb.

Juni, juli og december måned er friholdt for møder i fagudvalgene for at sikre et bedre mødeflow, hvor sagerne afgøres inden for en rimelig tidsperiode.

Miljø- og Byudvalget holder dog ekstraordinært møde i december af hensyn til sager, som skal i høring.

Ligeledes foreslås det også at friholde de 3 første uger af august (uge 31, 32, 33) på grund af ferieafholdelse og sagspres efter sommerferien

  

Tidsplan

Alle fagudvalgsmøder er planlagt til kl.17:00-19:00, dog undtaget Miljø- og Byudvalg, som ligger kl. 17:00-19:30.

Økonomiudvalgets møde er planlagt til kl. 17:00-19:30.

Kommunalbestyrelsesmøder starter kl. 18:00.

  

§17 stk. 4 udvalg og temaudvalg

Der er i kalenderen også planlagt møder for §17 stk. 4 udvalgene samt Temaudvalget.

Møderne i §17 stk. 4 udvalgene er planlagt efter samme forløb som fagudvalgene.

Temaudvalget er planlagt til 3 møder i foråret og 3 møder i efteråret.

 

Andre møder

Forslaget til politisk mødekalender indeholder også KL's topmøder, Kulturtopmøde, KØF og Folkemødet.

Kalenderen indeholder ikke møder i diverse råd og nævn. Disse møder aftales efterfølgende.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

  1. at den politiske mødekalender for 2021 godkendes.

Bilag

1 Politisk mødekalender 2021 Politisk mødekalender 2021
Tilbage til toppen

3. EBU - Vejen til fleksjob

Anledning

Udvalget har ønsket en redegørelse for jobcentrets sagsbehandlingsskridt ved tilkendelse af fleksjob.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i forbindelse med drøftelsen af sagsbehandlingsfrister på mødet i august ønsket en redegørelse fra jobcentret om, hvordan vejen til fleksjob er for borgerne.

Teamleder i jobcentret, Karen Andersen vil deltage i mødet og forklare de forskellige sagsbehandlingsskridt og give eksempler på konkrete borgeres vej til fleksjob.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning
Tilbage til toppen

4. EBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.
Tilbage til toppen

5. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Aktiviteter på erhvervsområdet, september 2020

B. KL undersøgelse, de lediges oplevelse under nedlukningen

C. Status på Straksaktivering i nytteindsats

D. Udvikling i ledighedstal

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

 

 

Bilag

1 Arrangementer for erhverv, september 2020 Arrangementer for erhverv, september 2020
2 rapport-undersoegelse-af-de-lediges-oplevelse-af-kontakten-med-jobcentrene-under-nedlukningen.pdf rapport-undersoegelse-af-de-lediges-oplevelse-af-kontakten-med-jobcentrene-under-nedlukningen.pdf
3 Status på Nytteindsats August 2020 Status på Nytteindsats August 2020
4 Udvikling i ledighedstal til EBU Udvikling i ledighedstal til EBU
Tilbage til toppen

6. EBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Tilbage til toppen