Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Mandag den 18. november 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Tina Christiansen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hediye Temiz (B)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg - Godkendelse af dagsorden
2. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Anbefalinger om ungeliv 2019
3. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

1. §17,4 Temaudvalg - Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

På mødet deltog 4 repræsentanter fra Albertslund Ungecenters Ungeråd og to repræsentanter fra Danmarks Internationale Kollegie.

 

Hediye Temiz (B) deltog ikke.

Tilbage til toppen

2. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Anbefalinger om ungeliv 2019

Anledning

I 2019 har Temaudvalget arbejdet med Ungeliv som tema. På fem udvalgsmøder har man i samarbejde med en række unge fra byen arbejdet med perspektiver på byens udvikling og kultur. Denne mødesag er afrapportering af Temaudvalgets arbejde i 2019

Sagsfremstilling

Temaudvalget arbejder hvert år med et nyt tema, Her ønsker man at inddrage borgere i dialog og samtale om det tema som er på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen stillede i 2019 Temaudvalget opgaven, at beskrive og udvikle muligheder for et godt Ungeliv i Albertslund. Temaudvalget skulle i forbindelse med temaet om Ungeliv i Albertslund udarbejde en række politiske anbefalinger inden for tre områder:

 1. Byudvikling, herunder særligt kommuneplan-strategien
 2. En kommende kulturpolitik
 3. Konkret inddragelse af unge ifm. temaet, som evalueres og formuleres som anbefalinger til fremtidig involvering af unge i politiske processer.

 

I arbejdet med temaet om ungeliv har flere været inviteret med: Albertslund Ungecenters Ungeråd, et par beboere fra Danmarks Internationale Kollegie og repræsentanter fra Forbrændingens bestyrelse har deltaget kontinuerligt, mens Det fælles elevråd og Musikskolens bestyrelse har været repræsenteret en enkelt gang.

 

I løbet af året har man søgt inspiration til temaet på forskellig vis: En ung frivillig fra Ballerup Kommune har aflagt et besøg, en mindre byvandring i centrum af Albertslund og udvalget har været på ekskursion til Furesø Kommune. Dertil har der løbende været en god dialog om ungelivet i Albertslund mellem temaudvalgets faste medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, de unge, gæster udefra og administrationen.

En stor del af arbejdet med ungeliv har handlet om, hvordan fællesskaber og omverdenen kan indrettes, så de skaber den bedste mulighed for at unge kan udvikle sig.

 

Vedlagt som bilag er en rapport, der beskriver anbefalingerne og temaudvalgets arbejde i 2019 for resten af Kommunalbestyrelsen. De relevante fagudvalg og forvaltningen kan på den baggrund forholde sig til temaudvalgets anbefalinger

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at temaudvalgets rapport for 2019 drøftes og godkendes

Beslutning

Temaudvalget drøftede temaudvalgets rapport for 2019.

På baggrund af de faldne bemærkninger blev rapporten godkendt.

 

På mødet deltog 4 repræsentanter fra Albertslund Ungecenters Ungeråd og to repræsentanter fra Danmarks Internationale Kollegie.

 

Hediye Temiz (B) deltog ikke.

Bilag

1 Temaudvalg - Rapport 2019 Temaudvalg - Rapport 2019
2 Kommunalbestyrelsen - Nyt tema for Temaudvalget i 2019 Ungeliv behandlet på mødet 12. februar 2019 Kommunalbestyrelsen - Nyt tema for Temaudvalget i 2019 Ungeliv behandlet på mødet 12. februar 2019
3 Notat - Ungeliv som tema Notat - Ungeliv som tema
4 Temaudvalg - Rapport 2019 - efter bemærkninger Temaudvalg - Rapport 2019 - efter bemærkninger
Tilbage til toppen

3. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

Beslutning

Temaudvalget drøftede input til tema for kommende år. Det anbefales at temaudvalget arbejder med kun et tema i den resterende valgperiode.

Temaudvalget nævnte følgende mulige temaer:

 • Sundhed, eksempelvis for familier og børn
 • Seniorer
 • FNs verdensmål, herunder bl.a. muligheden for at arbejde med:
  • Verdensmålshus
  • Sundhed og trivsel
 • Styrkelse af civilsamfundet

 

Hediye Temiz (B) deltog ikke.

Tilbage til toppen