Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Tirsdag den 25. august 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Birkelundladen, Birkelundgaard

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Fedai Celim (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KFU - Besøg af kulturledere ifm. virksomhedsplaner 2020-2021
2. KFU/ØU/KB - Budget 2020 - Birkelundgaard
3. KFU/ØU/KB - Dørsalg på Toftegården
4. KFU/ØU/KB - Kulturmetropolen 2021-2024
5. KFU - Ansøgning om støtte til Nordic Harpmeeting 2020
6. KFU - Ansøgning om tilskud til Fællesskabsstafet 2020
7. KFU - Ansøgning om støtte til Trio Pérez Iñesta
8. KFU - Ansøgning om støtte til Aladdins drøm
9. KFU - Orientering fra formanden
10. KFU - Orientering fra Kultur & Fritid
11. KFU - Eventuelt
12. Underskriftsblad

1. KFU - Besøg af kulturledere ifm. virksomhedsplaner 2020-2021

Anledning

Lederne fra Vikingelandsbyen og MusikTeatret præsenterer deres virksomhedsplaner

Sagsfremstilling

Lederne fra Vikingelandsbyen og MusikTeatret præsenterer deres virksomhedsplaner for 2020-2021.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at præsentationerne tages til efterretning

Beslutning

Præsentationerne blev drøftet og taget til efterretning.

Bilag

1 Virksomhedsplan 2020-2021 - MuTe Virksomhedsplan 2020-2021 - MuTe
2 Virksomhedsplan Vikingelandsbyen 2020-2021 Virksomhedsplan Vikingelandsbyen 2020-2021
Tilbage til toppen

2. KFU/ØU/KB - Budget 2020 - Birkelundgaard

Anledning

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at der skal skabes en mere ligelig adgang til Birkelundgaards bygninger.

Sagsfremstilling

Låneaftalen for Foreningen Kulturhuset Birkelundgaards brug af bygninger ved Birkelundgaard udløber med udgangen af 2020. Den seneste låneaftale trådte i kraft den 1. januar 2016. Den er vedhæftet som bilag 1.

 

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard afholder 20-25 kulturelle arrangementer om året, som alle har udgangspunkt i foreningens formål, som er: "...at støtte og inspirere Kulturhuset Birkelundgaards kunstneriske og kulturelle aktiviteter og at udbrede kendskabet til Kulturhuset Birkelundgaard både i og udenfor Albertslund Kommune, samt at arrangere regelmæssige kulturelle aktiviteter med henblik på at udbrede interessen for kunst og kultur".

 

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at "Parterne er enige om, at når aftalen om brug af Birkelundgaard skal fornyes, så skal der skabes en mere åben og ligelig adgang til brug af bygningerne, således at flere foreninger har adgang til disse - dog under hensyntagen til, at Kulturforeningen Birkelundgaard skal kunne fortsætte med sine aktiviteter på stedet".

 

Bilag 2 er forslag til en ny låneaftale som opfølgning på budget 2020.

 

I forslaget til den nye låneaftale mellem Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard og Albertslund Kommune er der ændret således, at foreningen nu låner laden, kostalden, depotrummet og garagen, hvor de tidligere også lånte længen, haven og gårdspladsen. Desuden var der tidligere en ret til at bruge stuehuset op til 8 gange om året til arrangementer. Dette er ikke tilfældet i den nye aftale. Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard kan låne stuehuset på lige fod med andre foreninger ved at reservere i Webbook (foreningsportalen). Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard har ikke fortrinsret.

 

I forslaget til den nye låneaftale er Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard indstillet på at indgå i dialog om afholdelse af 2 - 4 samarbejdsarrangementer i laden med andre foreninger, institutioner eller andre aktører, hvor arrangementerne er åbne for byens borgere. Det er en forudsætning, at samarbejdsarrangementerne indholdsmæssigt lever op til Kulturhuset Birkelundgaards vedtægter, og de skal annonceres som samarbejdsarrangementer. For planlægningens skyld skal henvendelse til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard om samarbejdsarrangementer ske til bestyrelsen inden den 1. oktober året før det kalenderår, samarbejdsarrangementet ønskes afholdt.

 

Lokalerne, som ikke er omfattet af låneaftalen med Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard, kan fra den 1. januar 2021 lånes af alle foreninger ved reservation i Webbook.

 

Låneaftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og er 10-årig. Efter 4 år kan aftalen opsiges fra begge parter med et varsel på minimum et år til den 31. december. Lignende aftaler med ex. Foreningshuset Roskilde Kro, HIC, Albertslund Skytteforening og de tre spejderforeninger er som udgangspunkt 10-årige.

 

Det vurderes, at der med den nye låneaftale bliver en mere åben adgang til bygningerne generelt og en udvidet mulighed for at afholde arrangementer i laden.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet den 26. maj 2020

Vedlagt er forvaltningsnotat som opfølgning på KFU´s behandling på mødet i april 2020.

Endvidere er vedlagt bilag med spørgsmål fra forvaltningen og formanden fra Kulturhuset Birkelundgaards svar.

Indkommet brev fra Albertslund Kunstforening er ligeledes vedlagt.

 

Direktørområdet den 11. juni 2020

Der er vedhæftet nyt bilag med spørgsmål fra KFU medlemmerne og svarene på deres spørgsmål fra hhv. forvaltningen og Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.

Der er beskrevet et alternativ til den først foreslåede låneaftale - en model 2 - som angiver en mulighed for, at andre foreninger kan få adgang til Birkelundladen i to måneder om året. Denne er vedhæftet som nyt bilag.

 

Direktørområdet den 25. august 2020

Der er indkommet yderlige spørgsmål fra nogle af Kultur- & Fritidsudvalgets medlemmer. Disse er besvaret og vedhæftet som bilag. Der er desuden lavet et nyt notat med fire mulige modeller for ny låneaftale. Forvaltningen vurderer, at model 2a bedst vil sikre, at der fortsat er et aktivt kulturhus, og at der samtidig er mulighed for, at andre foreninger kan benytte Birkelundladen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at den nye låneaftale mellem foreningen Kulturhuset Birkelundgaard og Albertslund Kommune godkendes

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstilles,

1.   at der udarbejdes låneaftale med udgangspunkt i model 2

 

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstilles,

1.   at forvaltningen gives mandat til, at der udarbejdes en låneaftale med udgangspunkt i model 2a, da den både sikrer et aktivt kulturhus og giver adgang til, at flere foreninger kan benytte Birkelundladen. Aftalen lægges efterfølgende til orientering hos KFU.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 28. april 2020, pkt. 1:

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på, at sagen oplyses yderligere herunder bl.a. svar på, hvorfor laden ikke kan benyttes af alle andre foreninger. Hvad vil konsekvensen være, såfremt forslaget til ny låneaftale ikke vedtages.

Derudover ønskes deltagelse fra formanden for Kulturhuset Birkelundgaard og yderligere et medlem af foreningens bestyrelse til udvalgsmødet for at give mulighed for at høre foreningens holdning og svare på diverse spørgsmål.

 

Derudover vedlægges Kulturhuset Birkelundgaards vedtægter samt Albertslund Kunstforenings henvendelse.

 

Joan Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet. 

 

 
Kultur- og Fritidsudvalget , 26. maj 2020, pkt. 1:

Sagen blev omdøbt til en temadrøftelse.

Sagen udsættes til ex. KFU den 11. juni.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Kultur- og Fritidsudvalget , 11. juni 2020, pkt. 2:

Udsat.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Kenni Flink (Å) stillede ændringsforslag med udgangspunkt i model 4 med fortrinsret for Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard til 24 arrangementer pr. år og med kommunal ansat vicevært fremfor tilskud til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard for håndtering af viceværtopgaven.

 

For stemte: Fedai Celim (Ø), Mehmet Kücükakin (F), Kenni Flink (Å)

Imod stemte: Jørn Jensby (A), Susanne Storm Lind (A), Joan Marquardt (O)

Undlod at stemme: Hediye Temiz (B)

 

Ændringsforlaget bortfaldt. Kenni Flink (Å) begærede forslaget i Kommunalbestyrelsen.

 

Joan Marquardt (O) stillede ændringsforslag med udganspunkt forvaltningens indstilling af model 2a tilført bemærkning, at juli måned ikke må være tilgængelig for øvrige foreninger.

 

For stemte: Jørn Jensby (A), Susanne Storm Lind (A), Joan Marquardt (O), Fedai Celim (Ø)

Imod stemte: Mehmet Kücükakin (F), Kenni Flink (Å)

Undlod at stemme: Hediye Temiz (B)

 

Ændringsforslaget blev vedtaget.

 

Bilag

1 Låneaftale 2015-2020 (130319) Låneaftale 2015-2020 (130319)
2 Låneaftale Birkelundgaard Låneaftale Birkelundgaard
3 Henvendelse fra Albertslund Kunstforening Henvendelse fra Albertslund Kunstforening
4 Vedtægter Kulturhuset Birkelundgaard Vedtægter Kulturhuset Birkelundgaard
5 Oplysningsnotat til Kultur- og Fritidsudvalget Oplysningsnotat til Kultur- og Fritidsudvalget
6 En fyldt Birkelundlade En fyldt Birkelundlade
7 Forvaltningsnotat vedr. ny låneaftale for Birkelundgaard Forvaltningsnotat vedr. ny låneaftale for Birkelundgaard
8 Mail fra formand Ivan Warrer Mail fra formand Ivan Warrer
9 Oversigt over forbrug til Birkelundgaard Oversigt over forbrug til Birkelundgaard
10 Svar på spørgsmål fra Hediye Temiz Svar på spørgsmål fra Hediye Temiz
11 Roskilde Kro + Langagergaard oversigt over tilskud Roskilde Kro + Langagergaard oversigt over tilskud
12 Henvendelse fra Albertslund Kunstforening Henvendelse fra Albertslund Kunstforening
13 Borgmesterbrev - Henvendelse fra Albertslund Kunstforening vedr. låneaftale Birkelundgård Borgmesterbrev - Henvendelse fra Albertslund Kunstforening vedr. låneaftale Birkelundgård
14 Bilag vedr. andre spillesteder - fra Ivan Warrer Bilag vedr. andre spillesteder - fra Ivan Warrer
15 Bilag 15 - Skema med spørgsmål vedr Birkelundgaard Bilag 15 - Skema med spørgsmål vedr Birkelundgaard
16 Bilag 16 - Model 2, Birkelundgaard Bilag 16 - Model 2, Birkelundgaard
17 Model 1-4 - låneaftale Birkelundgård Model 1-4 - låneaftale Birkelundgård
18 Spørgsmål vedr Birkelundgaard - 2 Spørgsmål vedr Birkelundgaard - 2
19 1602-1 Birkelundgård - MYND As build_2019 10 Plan ff 1-200 (003).pdf 1602-1 Birkelundgård - MYND As build_2019 10 Plan ff 1-200 (003).pdf
20 T_B_E_00854_ST_1_01.pdf T_B_E_00854_ST_1_01.pdf
21 T_B_E_00854_1_1_01.pdf T_B_E_00854_1_1_01.pdf
22 Link til Kulturforeningen Birkelundgaards tidligere programmer Link til Kulturforeningen Birkelundgaards tidligere programmer
Tilbage til toppen

3. KFU/ØU/KB - Dørsalg på Toftegården

Anledning

Toftegården har et ønske om, at kunne sælge egne slagtedyr og æg til de besøgende på Toftegården for at styrke formidlingen.

Sagsfremstilling

Toftegården er klar til at kunne tilbyde de besøgende på gården mulighed for at købe økologiske fødevarer med hjem samt at kunne tilberede kød som en del af undervisningen for skoler og institutioner.

 

Slagtning af overskudsdyr
Toftegården må hvert år regulere bestanden af dyr, i takt med at nye dyr fødes, og andre dyr bliver gamle. Hvert år bliver der bragt dyr fra Toftegården til slagtning, og slagteren står for videresalg af kødet. Toftegården modtager en fast pris for kødet, og Toftegården betaler selv for at få bragt dyrene til slagtning.

 
Det vil fuldende fødevarecirklen for Toftegården at få kødet fra det slagtede dyr tilbage til gården og kunne tilbyde kødet til interesserede i området. Det vil give værdi at kunne vise og sælge det endelige produkt og åbne for den sunde nuancerede dialog omkring økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd.


Høns
Toftegården har mange høns, og de lægger dagligt en større mængde æg. Da hønseholdet ikke er godkendt hos Fødevarestyrelsen, så skal æggene kasseres efter indsamling.


I foråret 2020 har Toftegården fået bygget flotte nye hønsegårde, som er indrettet med små æggelemme, således at de besøgende kan indsamle de frisklagte æg.

I hønsegårdene findes høns af mange forskellige racer. Der vil kunne indsamles æg i en bred vifte af farver og størrelser. Dette er et stort hit især hos børn, der normalt kun ser ensartede æg i køledisken i supermarkeder.

I stedet for at kassere disse æg, når de er indsamlet, er der ønske om at kunne sælge dem til de besøgende. Det giver, ligesom kødsalget, rigtig god mening og fuldender formidlingscirklen.

For at kunne sælge æggene i stalddørssalg, skal æggene pakkes i rene æggebakker, som Toftegården indkøber til formålet. Pakning vil foregå i et lille indrettet æggepakkeri i stalden.

 

Det kan også blive relevant at sælge grøntsager, frugt og bær, hvis der er nok til dette i løbet af sommerperioden.

 

Krav til fødevaresalg

Toftegården har været i dialog med Fødevarestyrelsen, og det har vist sig, at Toftegården kan leve op til Fødevarestyrelsens krav til dørsalg af kød og æg uden de store forandringer.

 

Der skal ske indkøb af frysere, hvori kødet skal opbevares, når det kommer pakket og mærket fra slagteren. Rummet med fryseren skal være rengøringsvenligt og med håndvask. Der skal foretages en ugentlig rengøring, som skal udføres af et professionelt rengøringsfirma. Håndtering af kødet og rengøringen skal dokumenteres i en log, der skal kunne fremvises, hvis Fødevarestyrelsen kommer på besøg.

 

I forhold til salg af æg så skal der udføres salmonellakontrol 6 gange årligt. Der er krav om datomærkning af æggene, og de må max opbevares ved 12 grader.

 

Toftegården kan leve op til disse standarder.

 

Dørsalg i praksis

Den besøgende henvender sig til personalet, når pågældende ønsker at foretage et køb. Der kan betales med Mobilepay.

 

Det er medarbejderne på Toftegården, der skal stå for alt det praktiske i forbindelse med klargøring til salg og selve salget. Opgaverne, der skal udføres i forbindelse med dørsalget, vil kunne indtænkes i de daglige rutiner på gården, og derved vil ressourceforbruget være minimalt. Det vil ikke gå ud over den tid, der bruges på formidling, og der vil ikke være behov for flere ressourcer til håndteringen af dørsalget. Den administrative del med indtægtsregistrering m.v. foretages samtidig med de øvrige administrative opgaver.

Økonomi

Etablering af de faciliteter (kølerum og æggepakkeri), der muliggør etableringen af gårdbutikken, afholdes for Toftegårdens driftsmidler (ca. 20.000 kr.). De løbende udgifter, der knytter sig til håndteringen af kødet og æggene, dækkes af indtægterne for salg af kød og æg.

Lovgrundlag

En kommune må godt sælge overskudsproduktion eller biprodukter. Det er en forudsætning, at der ikke planlægges en overskudsproduktion, og en overskudsproduktion skal forsøges minimeret.

Juridisk afdeling vurderer, at det er en naturlig del af driften/Toftegårdens opgaver at bevare en passende bestand af dyr – både hvad angår antal og aldersfordelingen på dyrene. I forhold til æg er dette et naturligt biprodukt ved hønsehold. På baggrund heraf vurderer Juridisk afdeling, at Toftegården godt må sælge kød og æg ved dørsalg som biprodukter fra Toftegårdens opgaver under forudsætning af, at salget sker til markedspris, så andre erhvervsdrivende ikke påføres urimelig konkurrence.

Prisen på kødet fastsættes, så den svarer til økologisk kød fra andre gårdbutikker med salg af eget kød. Eksempelvis Grantoftegård i Ballerup.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Toftegården må foretage dørsalg af kød, æg og øvrige egenproducerede fødevarer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen

4. KFU/ØU/KB - Kulturmetropolen 2021-2024

Anledning

Albertslund Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen, som er en aftale mellem 9 kommuner og Kulturministeriet. Der skal tages stilling til fortsættelse af samarbejdet 2021-2024.

Sagsfremstilling

For perioden 2016-2020 er der mellem kommunerne og Kulturministeriet indgået en kulturaftale under titlen Kulturmetropolen. Hovedindholdet i Kulturmetropolen fra 2016-2019 har været 3 indsatsområder: USKIK, Musikmetropolen samt Festival & Events. Festival & Events er i 2020 efter fælles ønske hos partnerne udskiftet med indsatsområdet Et bedre liv med kultur. Samarbejdet fortsætter således i Kulturmetropolen 2021-2024 med følgende 3 indsatsområder:

·         Et bedre liv med kultur

·         Kulturmetropolens musikindsats

·         Kulturmetropolens ungeindsats

Kulturmetropolens ungeindsats - tidligere kendt som USKIK - har været basis for opstarten af arbejdet med ungekultur i Albertslund Kommune. I forbindelse med indsatsen har såvel unge som kommunale kulturaktører samt fagpersoner med interesse i kultursamarbejde deltaget i rekrutteringskurser, faglige dage, projekter og et topmøde om ungekultur. Det har også dannet basis for et tværgående netværk mellem Klubområdet, Albertslund Boligsociale Center og Kultur & Fritid.

Samarbejdet har ført til udviklingen af en ungeindsats, hvor unge fra boligområderne og klubberne skal finde deres egen stemme gennem et kulturforløb. I forbindelse med Temaudvalgets arbejde med ungeliv i 2019, var det bl.a. også erfaringerne fra Kulturmetropolens ungeindsats og det tværkommunale netværk, som blev inddraget til inspiration. Yderligere har unge kunstnere fra Kulturmetropolens ungeindsats bidraget til et tværkommunalt kunstprojekt i Vestegnens Kulturuge samt dannet deres eget regionale kunstfællesskab med base på Billedskolen i Albertslund. Det tværgående samarbejde har også været afgørende for de unges deltagelse i Kulturmetropolens musikindsats - tidligere kendt som Musikmetropolen. Her deltog unge piger fra klubområdet i talent- og karriereudviklingsforløbet Urban Girls, som er unikt, idet det giver en stemme og en platform for talentudvikling til piger.

Overordnet har ansatte, musikaktører og borgere deltaget i 13 musikindsatser gennem kulturaftalen i perioden 2016-2020. Festivaler og Events har samarbejdet med de andre indsatser omkring afvikling af events og blev i 2019 omdannet til en pulje, som kunne søges af aktører med tilknytning til kulturaftalens kommuner og projekter.

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU.

Med den baggrund har den politiske styregruppe for Kulturmetropolen besluttet at fortsætte samarbejdet i den kommende aftale om Kulturmetropolen 2021-2024.

Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at give Kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som nu – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv samt i de muligheder, der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til sundhedsområdet.

Hver af de deltagende kommuner betaler 2,75 kr. pr. indbygger årligt for at være en del af Kulturmetropolen. Der er et minimumsbeløb på 90.000 kr. pr. kommune årligt.

Det er forvaltningens vurdering, at det tværgående samarbejde og den øgede bevidsthed om ungekultur og musik ikke havde stået på det solide fundament af viden og netværk, hvis ikke unge, aktører, politikere og ansatte i kommunen havde fået mulighed for at deltage i de ungekulturelle aktiviteter foranstaltet af ungeindsatsen i kulturaftalen. De har givet en fælles referenceramme og et fælles afsæt, som har ansporet en ny tilgang til arbejdet med unge og kultur på tværs. Et afsæt som betyder, at unge i højere grad vil kunne opleve en lighed i kultur og en styrkelse af deres egen stemme og demokratiske ståsted.

 

Økonomi

Den hidtidige finansiering af Albertslund Kommunes deltagelse har været finansieret af Kultur og Fritids driftsmidler. Der skal derfor ikke findes nye midler til den fortsatte deltagelse, selvom der er tale om en stigning på kr. 10.000 om året i forhold til aftalen 2016-2020.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune fortsætter som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropolen 2021-2024, og
 2. at midlerne afsættes fra Kultur- og Fritids driftsmidler i overslagsårene, og
 3. at formanden for Kultur- & Fritidsudvalget bemyndiges til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropolen 2021-2024 på vegne af Albertslund Kommune

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

1 Bilag - Indsatsområdebeskrivelser i Kulturmetropolen 2021-2024.pdf Bilag - Indsatsområdebeskrivelser i Kulturmetropolen 2021-2024.pdf
Tilbage til toppen

5. KFU - Ansøgning om støtte til Nordic Harpmeeting 2020

Anledning

Maria Ojantakanen søger på vegne af Vikingelandsbyen 25.000 kr. af Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til Nordic Harp Meeting den 5. - 8. november på Birkelundgaard i Albertslund.

 

Sagsfremstilling

Maria Ojantakanen søger på vegne af Vikingelandsbyen 25.000 kr. af Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til Nordic Harp Meeting den 5. - 8. november på Birkelundgaard i Albertslund.

 

Nordic Harp Meeting er et musiktræf for folk, der spiller på, interesserer sig for eller bygger traditionelle, nordiske strengeinstrumenter af harpetypen. Ved seneste træf i Danmark (på Birkelundgaard i 2016) deltog næsten 100 personer. Det var primært folk fra Norden og Nordeuropa, som deltog, men enkelte deltagere kom helt fra USA og Japan.

 

I år - 2020 - bliver den 13. gang, træffet afholdes. Træffet omfatter workshops, oplæg, samspil og koncerter. Koncerterne er åbne for alle og dans er et vigtigt element i de fleste koncerter. På trods af træffets navn er instrumenterne på ingen måde unikt nordiske, men tværtimod er de udløbere af en urgammel, fælles musiktradition som strækker sig over hele Europa, Mellemøsten og store dele af Afrika.

 

I forbindelse med træffet afholdes to aftenkoncerter og to skolekoncerter (Egelundskolen & Herstedlund Skole) og en ud-af-huset-koncert (enten i Vridsløselille Fængsel eller Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken). Disse finder sted ved middagstid fredag og lørdag. Målgruppen for skolekoncerterne er kommunens skoleelever. Ved ud-af-huset koncerten vil man nå ud til borgere, der ellers ikke benytter sig af de "klassiske," kulturtilbud. Et fællesmål for både skolekoncerterne og ud-af-huset koncerten er at skabe et kulturmøde gennem umiddelbarhed og genkendelighed i dansen og instrumenterne. Koncerterne indeholder også en fortælling om de gamle instrumenter, som bærer musikken. Hvis børnene bliver virkelig grebet, har de også mulighed for at tage deres forældre med til aftenens dansekoncert på Birkelundgaard.

 

Lørdagens ud-af-huset koncert bliver et bredt samarbejde med Albertslund Musikskole (Kenan Tekin på Saz), Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken (Niels Offenberg) samt boligsociale medarbejdere og bydelsmødre for at nå målgruppen.  

 

Nordic Harp Meeting annonceres på Facebook og lokalt i Albertslund Posten. Desuden prøver man at nå ud til så mange medier som muligt i de nordiske lande.

 

Aftenkoncerterne annonceres på Facebook og i Albertslund Posten i avisen Vestegnen og desuden på Kultunaut.

 

Skolekoncerterne annonceres på de respektive skoler.

 

Ud-af-huset-koncerten annonceres på Facebook, i Albertslund Posten og i boligområder i samarbejde med relevante boligsociale medarbejdere og beboere.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne for puljen, da den indeholder flere nyskabende elementer i form af koncerter ud af huset og samarbejde med kulturinstitutioner og boligområder. Skulle ansøgningen opnå tilskud, stiller Forvaltningen som betingelse, at alle sundhedshygiejniske retningslinjer overholdes.

Økonomi

Mad                                  20.000 kr.

Lærerlogi                           20.000 kr.

Lærernes transportudgifter  30.000 kr.

Lærer/musiker honorar        60.000 kr.

Administration og PR          50.000 kr.

 

I alt                                   180.000 kr.

 

*  De 50.000 kr. til administration og PR er Vikingelandsbyens egenfinansiering, og det dækker over alle relevante udgifter til afholdelse af træffet i denne kategori som grafisk arbejde, annoncering, markedsføring og arbejdstimer til administration.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Nordic Harp Meeting 2020 tildeles 25.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til lærer/musikerhonorar.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, på grund af det nyskabende element med forskellige lokationer, da Nordic Harpe Meeting arrangementet i 2016, som fik tilskud fra KSU på kr. 25.000, alene var koncerter på én lokation.

Bilag

1 NHM ansoegning-om-kulturudvalgets-disponible-midle.pdf NHM ansoegning-om-kulturudvalgets-disponible-midle.pdf
2 Kriterier for KFUs disponible midler Kriterier for KFUs disponible midler
Tilbage til toppen

6. KFU - Ansøgning om tilskud til Fællesskabsstafet 2020

Anledning

Albertslund Frivilligcenter ansøger om 50.000 kr. til "Fællesskabsstafetten i Albertslund", som skal afholdes i Den Mentale Sundhedsuge (uge 41 2020). Stafetten har til formål at synliggøre fællesskaber og kulturelle muligheder i Albertslund samt knytte albertslundborgere tættere sammen og inkludere dem, som endnu ikke er en del af et fællesskab.

Sagsfremstilling

Fællesskabsstafetten er en fælles oplevelse for hele Albertslund. Den skal øge opmærksomheden på de mange muligheder, de fælles referencer samt invitere flere med i fællesskabet. Stafetten sætter en ramme for møder på tværs af interesse, alder, kultur, socialgruppe, mm. og bidrager til, at borgere kan møde hinanden på nye måder. Der findes rigtig mange gode aktiviteter og tilbud til borgere i Albertslund. Fællesskabsstafetten skal medvirke til at skabe overblik over alle de etablerede steder, hvor det er muligt at blive en del af et fællesskab og sikre nem adgang og støtte til dem, som savner fællesskab eller lever et liv præget af ensomhed. Det er en målsætning med Fællesskabsstafetten, at deltagerne oplever, at deres sociale netværk udvides, at de stifter bekendtskab med flere tilbud, får en større tilknytning til lokalmiljøet samt bliver inviteret ind i nye fællesskaber.

 

Fællesskabsstafetten har to målgrupper:

1) institutioner og foreningsliv i Albertslund

2) sårbare og udsatte borgere, som skal støttes ud i fællesskaber.

 

Det er hensigten, at depechen skal i berøring med 500 borgere i Albertslund Kommune. Derudover er det et mål, at en bred repræsentation af Albertslunds borgere deltager i stafetten.

 

I Fællesskabsstafetten bæres en fysisk depeche rundt mellem forskellige fællesskaber i Albertslund. Fællesskabsstafetten giver deltagerne mulighed for at vise deres fællesskab frem, samarbejde med andre fællesskaber og åbne op for nye deltagere. Aktiviteterne i Fællesskabsstafetten spænder bredt og afhænger af hvilke fællesskaber og institutioner, der deltager i stafetten. Deltager rideklubben vil en aktivitet kunne være at gå i stalden eller at ride en tur, spejderne kan lave mad over bål, fodboldklubber boldspil, lokale kor kan facilitere fællessang, og der kan eksempelvis være højtlæsning på Biblioteket. Fælles for dem alle er, at det ene fællesskab skal koordinere med de andre om at overføre depechen fra sted til sted.

 

Deltagerne vil få stillet en kommunikationsplatform til rådighed, hvor de kan dele billeder og aktiviteter med resten af Albertslund før og under stafetten.

 

Fællesskabsstafetten bliver åbnet med en ceremoni, hvorefter depechen sendes afsted. Fællesskabsstafetten afsluttes med et festarrangement.

 

Arrangementet vil blive markedsført i de lokale medier, på Facebook (Frivilligcenterets side, Albertslund Kommunes side, Fællesskabsstafettens side)

 

Skulle ansøgningen opnå støtte, stiller forvaltningen betingelse om, at arrangøren sørger for at alle sundhedshygiejniske retningslinjer overholdes. Se også bilag 7.

 

Forvaltningen vurderer, at der er et kulturelt indhold i arrangementet, som kan støttes af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.

Økonomi

Frivilligcenter Albertslund søger om 50.000 kr. til Frivillighedsstafetten.

 

Budget for arrangementet:

 

Markedsføring (herunder merchandise)

                  8.000  kr.

 

 

Åbnings- og afslutningsarrangement med kulturelt indspark (musik eller anden underholdning)

                                    15.000 kr.

 

 

Aktiviteter under stafetten                                                                   27.000 kr.

  Ialt                                                                                       50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at arrangementet Fællesskabsstafetten tildeles 25.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til ligelig fordeling mellem åbnings- og afslutningsarrangementet samt kulturelle aktiviteter under stafetten

Beslutning

For stemte: Mehmet Kücükakin (F)

Imod stemte: Jørn Jensby (A), Susanne Storm Lind (A), Joan Marquardt (O), Fedai Celim (Ø)

Undlod at stemme: Hediye Temiz (B), Kenni Flink (Å)

 

Indstillingen blev ikke tiltrådt.

Bilag

1 Ansøgning Ansøgning
2 Arrangementsbudget Arrangementsbudget
3 Budget for Frivilligcenter Albertslund 2020 Budget for Frivilligcenter Albertslund 2020
4 Referat fra Generalforsamling Referat fra Generalforsamling
5 10180 Årsrapport 2019 Frivilligcenter Albertslund- 10180 Årsrapport 2019 Frivilligcenter Albertslund-
6 Kriterier for KFUs disponible midler Kriterier for KFUs disponible midler
7 Covid 19 retningslinjer.pdf Covid 19 retningslinjer.pdf
Tilbage til toppen

7. KFU - Ansøgning om støtte til Trio Pérez Iñesta

Anledning

Jeppe Rönnow, organist ved Herstedvester Kirke, ansøger om 8.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til to koncerter med den spanske Trío Pérez Iñesta

Sagsfremstilling

Jeppe Rönnow, organist i Herstedvester Kirke og frivillig koordinator og arrangør af musikarrangementer i Albertslund kommune, har fremsendt en ansøgning og efterfølgende et bilag på baggrund af en dialog med forvaltningen. Betingelserne for projektet, som ansøgeren har angivet i ansøgningsskemaet, har ændret sig, og derfor træder det vedlagte bilag med programændringer og de nye samarbejdspartnere i stedet for de i ansøgningen anførte. Nærværende sagsfremstilling indeholder det endelige program med de endelige samarbejdspartnere. Konkret søges der om 8.000 kr. til afholdelse af fængselskoncerten og rådhuskoncerten.

 

Sammenlagt indeholder programmet 4 koncerter - 1 stor og 3 mindre - med den spanske Trío Pérez Iñesta og deltagere i den 10. Holstebro Masterclass. Trío Pérez Iñesta har i mange år fokuseret på et nøje udvalgt repertoire af både nyskrevne stykker af spanske komponister og mere traditionelle værker, herunder moderne klassikere af bl.a. Bartók, Stravinskij og Khachaturian.

 

Programmet for deres koncerter i Albertslund er:

 

Beethoven: ’Gassenhauer’-trio i B-dur, opus 11, for klarinet, cello og klaver samt Carl Nielsen: Strygekvintet i G-dur og Messiaen: Kvartet til tidens ende.

Der vil være et mindre udvalg af ovenstående værker til de 3 mindre koncerter i Albertslund.

 

Den største koncert med det fulde repertoire vil blive afholdt i Herstedvester Kirke lørdag den 24. oktober 2020. De efterfølgende koncerter, som skal understøtte arrangørens ambition om at udbrede kendskabet til klassisk musik gennem nye kanaler, afholdes følgende steder:

 

- Koncert i Herstedvester Fængsel. Torsdag d. 29. oktober kl. 18.30

- Herstedvester Skole (skolekoncert) fredag den 30. oktober (morgen)

- Rådhusets forhal (20 min. frokostkoncert) fredag d. 30. oktober (middag)

 

Frokost-koncerten på ca. 20 minutter i Rådhusets Foyer sker i samarbejde med Kultur & Fritid og vil være for kommunens borgere, ansatte og folkevalgte politikere for at vise, hvad ansøgeren tilbyder kommunens skoler og institutioner af klassiske musik-muligheder samt for at give borgere og medarbejdere en musikalsk oplevelse.

 

Koncerten med trioen i Herstedvester Fængsel er et samarbejde med fængselspræst Susanne Bjerregaard samt kulturmedarbejder Ulrick Thiesen.

 

Jeppe Rönnow har 6 gange opnået støtte til koncerter med udenlandske, klassiske ensembler. Det er forvaltningens vurdering, at disse koncerter beriger byens borgere - både de helt unge og de ældre, som ikke ellers ville have haft mulighed for at komme i kontakt med klassisk musik. Forvaltningen vurderer yderligere, at ansøgningen indeholder nyskabende elementer i forhold til de tidligere ansøgninger, da der ikke før er ansøgt om midler til afholdelse af en fængselskoncert og en koncert i foyeren på Rådhuset. Det er konkret koncerterne i Rådhusets Foyer og Herstedvester Fængsel, der søges om støtte til.

 

Skulle ansøgningen opnå støtte, stiller forvaltningen betingelse om, at arrangøren sørger for, at alle sundhedshygiejniske retningslinjer overholdes.

Økonomi

Der søges om støtte på 8.000 kr. til to koncerter.

 

Indtægter:

Herstedvester Kirke       10.000 kr.*

I alt                               10.000 kr.

 

 

Udgifter:

Koncert i Herstedvester Fængsel  5.000 kr.

Koncert i Rådhusets Foyer           3.000 kr.

I alt                                             8.000 kr.

 

Albertslundarrangementerne en del af en større danmarksturné, som flere fonde bidrager til.

 

*Herstedvester Kirke bidrager sammenlagt med 10.000 kr. til kirkekoncerten og skolekoncerten.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen tildeles 8.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Storm Lind (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

1 AnsøgningTrio Pérez Inesta AnsøgningTrio Pérez Inesta
2 Budget Trio Perez Inesta Budget Trio Perez Inesta
3 Til Kulturudvalget - TIllæg til ansøgning vedr. Trío Pérez Iñesta.docx Til Kulturudvalget - TIllæg til ansøgning vedr. Trío Pérez Iñesta.docx
4 Kriterier for KFUs disponible midler Kriterier for KFUs disponible midler
Tilbage til toppen

8. KFU - Ansøgning om støtte til Aladdins drøm

Anledning

Organist ved Herstedvester Kirke, Jeppe Rönnow, søger Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler om 12.000 kr. til den klassiske koncert Aladdins Drøm - en musikalsk fortælling af Carl Nielsen.

Sagsfremstilling

Organist ved Herstedvester Kirke, Jeppe Rönnow, søger Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler om 12.000 kr. til den klassiske koncert Aladdins Drøm - en musikalsk fortælling af Carl Nielsen.

 

Arrangementet er blevet skabt for at udbrede kendskabet til klassisk musik og ikke mindst de klassiske instrumenter samt den menneskelige stemme i den ikke forstærkede musik.

 

Udover koncerten i Herstedvester Kirke, som er for det brede koncertpublikum, vil der også være koncerter for mindre skoleelever på Herstedvester Skole og ældre beboere på Plejecentret Albertshøj. Arrangøren pointerer, at stemningen i den stærke musik med klange og vokalstemmer ofte vækker minder for ældre, som ikke meget andet kan gøre. I forbindelse med det yngre publikum er det en pointe, at klassisk livemusik kan give en oplevelse, som ikke kan fås eller findes på internettet og på de sociale medier.

 

Carl Nielsen bringer den arabiske verden sammen med danske toner i sit værk om Aladdin: Et kunstværk der hylder indtryk fra hele verden. Han bruger den danske sang og en særlig folketone til at optage andre kulturer i sit udtryk og således at anerkende, at verden ser forskellig ud – at den er mangfoldig og smuk.

 

Det stærkt anmelderroste Ensemble Kottos udgør musikken (akkordeon, cello, blokfløjte, guitar) og Vokalensemblet GLAS (seks sangerinder) synger stemmerne i opførelsen af værket.

 

I projektet er der også indlagt en workshop med amatørkor fra Albertslund som fx Voksenkoret fra Opstandelseskirken, seniorkoret fra Albertslund Musikskole og Herstedvester Kirkes Kantori.

 

Program:

Workshop med amatørkor fra Albertslund - Torsdag den. 1. oktober

Herstedvester Skole (skolekoncert) - Fredag den 2. oktober (formiddag)
Plejecentret Albertshøj - Fredag den 2. oktober (eftermiddag)
Herstedvester Kirke - Lørdag den 3. oktober kl. 15.00.

 

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til puljens kriterier, da det er et nyskabende element, at der indgår en workshop med et amatørkor i kommunen. Jeppe Rönnow har til forskellige koncertarrangementer i Herstedvester Kirke i årene 2014-2018 opnået tilskud på i alt kr. 53.000 fra Kultur- & Fritidsudvalget.

 

Skulle ansøgningen opnå støtte, stiller Forvaltningen som betingelse, at arrangøren sørger for, at alle sundhedshygiejniske retningslinjer overholdes.

 

Markedsføringen vil ske på Herstedvester Kirkes hjemmeside og Facebook-side, i Albertslund Posten, på plakater rundt i byen, på Herstedvester Skole, Albertshøj samt på Albertslund Musikskole. 

Økonomi

Albertslundkoncerterne og arrangementerne er en del af en større Danmarksturné for de to énsembler, hvortil flere fonde bidrager.

 

Herstedvester Kirke bidrager med kr. 12.000 kr.

 

Albertslund Musikskole bidrager med 3.000 kr. (såfremt kor-workshop gennemføres).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen tildeles 12.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler under forudsætning af, at der etableres et samarbejde med et lokalt amatørkor i Albertslund.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Storm Lind (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

1 Ansøgning_Aladdins drøm Ansøgning_Aladdins drøm
2 Budget Aladdins drøm Budget Aladdins drøm
3 Kriterier for KFUs disponible midler Kriterier for KFUs disponible midler
Tilbage til toppen

9. KFU - Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

10. KFU - Orientering fra Kultur & Fritid

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A) Oversigt over forbrug på udvalgets disponible midler

 

B) Udlån af festsalen på Roskilde Kro i 2019 

 

C) Albertslund Awards bliver afholdt den 6. november 2020. Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet har evalueret sidste års koncept, og der var enighed om at forsætte efter samme model. FOU og IR kom med forskellige inputs til, hvordan festen kan blive endnu bedre. Der vil blive arbejdet videre med disse. Sidste år var der tre foreningspriser, som ikke blev uddelt. Folkeoplysningsudvalget udtrykte bekymring for tidsplanen, hvis alle priser skal uddeles. Dette bliver der taget højde for i planlægningen.

Som det ser ud nu afholdes festen som planlagt. De til enhver tid ældende Covid-19 retningslinjer skal  naturligvis følges.

 

D) Midlertidig anvendelse af Fængselsgrunden

 

E) Henvendelse og svar vedr. Thomas på Bjerget

 

F) Trafiklys fra Albertslund Bibliotek - Juli 2020

 

G) Friluftsbadet Badesøen forlænger sæsonen (til og med den 28. august) pga. reparationer i Vridsløselille Svømmehal er forsinket

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Albertslund Awards bliver ikke afviklet i år grundet Covid-19 forsamlingsforbud. Der vil blive uddelt mesterskabspriser ved et mindre arrangement.

Bilag

1 KFUs puljer - august 2020 KFUs puljer - august 2020
2 Skema vedr. udlejning og udlån 2019 Skema vedr. udlejning og udlån 2019
3 L. Dispensation midlertidig anvendelse Fængselsgrunden_inkl. bilag L. Dispensation midlertidig anvendelse Fængselsgrunden_inkl. bilag
4 VS Trolden Thomas VS Trolden Thomas
5 Status ubemandet bibliotek - juli 2020 Status ubemandet bibliotek - juli 2020
Tilbage til toppen

11. KFU - Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

12. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.
Tilbage til toppen