Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Byudvikling (§17, stk. 4)

Dato: Onsdag den 26. august 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

  • Formand Dogan Polat (A)
  • Jørn Jensby (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Allan Høyer (O)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
  • Vivi Nør Jacobsen (F)


Indholdsfortegnelse

1. § 17,4 Byudvikling - Orientering fra formanden
2. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra direktøren - maj 2020
3. § 17, 4 Byudvikling - Eventuelt
4. § 17.4 Byudvikling - Underskriftsblad

1. § 17,4 Byudvikling - Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringer tages til efterretning

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Allan Høyer Leif Pedersen (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

2. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra direktøren - maj 2020

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning

 

Sagsfremstilling

A: Orientering om dispensation til midlertidig anvendelse på visse dele af Fængselsgrunden

B: Orientering om status for øvrige projekter herunder orientering om lancering af Coop-grunden

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Allan Høyer Leif Pedersen (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Notat_Orientering_Dispensation midlertidig anvendelse Fængselsgrunden_inkl. bilag Notat_Orientering_Dispensation midlertidig anvendelse Fængselsgrunden_inkl. bilag
Tilbage til toppen

3. § 17, 4 Byudvikling - Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

4. § 17.4 Byudvikling - Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse

Indstilling

Formanden for indstiller,

  1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

.

Tilbage til toppen