Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Plejeboliger (§17, stk. 4)

Dato: Tirsdag den 28. januar 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

  • Formand Steen Christiansen (A)
  • Nils Jensen (A)
  • Leif Pedersen (F)
  • Allan Høyer (O)
  • Helge Bo Jensen (Ø)
  • Ole S. D. Hansen (Ældrerådet)
  • Bjarke Juul (Handicaprådet)


Indholdsfortegnelse

1. § 17.4 Plejeboliger - Orientering fra formanden - januar
2. § 17.4 Plejeboliger - Orientering fra By, Kultur, Erhverv & Beskæftigelse - januar
3. § 174 Plejeboliger - Eventuelt

1. § 17.4 Plejeboliger - Orientering fra formanden - januar

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Erhverv & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Intet

Tilbage til toppen

2. § 17.4 Plejeboliger - Orientering fra By, Kultur, Erhverv & Beskæftigelse - januar

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Erhverv & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A - Orientering om status på totalentreprisekontrakt Albertshøj Etape 3

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F), Allan Høyer (O) og Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Notat status totalentreprisekontrakt 5 Notat status totalentreprisekontrakt 5
2 entasis arkitekter - Albertshøj etape 3 - udformning af tårnet entasis arkitekter - Albertshøj etape 3 - udformning af tårnet
Tilbage til toppen

3. § 174 Plejeboliger - Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen