Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Tirsdag den 14. januar 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Fedai Celim (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KFU - Kulturpolitisk drøftelse
2. KFU - Ansøgning om støtte til Trap Danmark
3. KFU - Ansøgning om støtte til Bugsy Malone
4. KFU - Ansøgning om støtte til Erindringsfabrikken
5. KFU - Ansøgning om støtte til fotografisk forløb
6. KFU/ØU/KB - Ansøgning om støtte til Marbling Art abstrakt
7. KFU - Ansøgning om tilskud til 100 års jubilæum
8. KFU/ØU/KB - Udmøntning af besparelse på Albertslund Idrætsanlæg
9. KFU/ØU/KB - Takststigninger på Albertslund Musikskole, Albertslund Idrætsanlæg og Albertslund Ridecenter
10. KFU/ØU/KB - Nye kriterier for tildeling af faciliteter til foreninger
11. KFU/ØU/KB - Albertslund Bibliotek - udmøntning af besparelser ifm. budget 2020
12. KFU - Orientering fra formanden
13. KFU - Orientering fra Kultur & Fritid
14. KFU - Eventuelt

1. KFU - Kulturpolitisk drøftelse

Anledning

Kultur- & Fritidsudvalget mødes med lederne af kulturinstitutionerne til drøftelse af Albertslund Kommunes nye Kulturpolitik.

Sagsfremstilling

Kultur- & Fritidsudvalget havde på deres møde den 26. november 2019 en temadrøftelse om Albertslund Kommunes nye Kulturpolitik.

 

Resultatet heraf er vedhæftet som bilag.

 

Forvaltningen har drøftet resultaterne med lederne af Albertslund Kommunes kulturinstitutioner og bedt dem forberede input til, hvordan kulturinstitutionerne kan bidrage til den ønskede udvikling.

 

På mødet fremlægger kulturinstitutionerne deres bidrag.

 

Drøftelserne på mødet vil indgå i det videre arbejde med kulturpolitikken.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- & Fritidsudvalget drøfter kulturinstitutionernes fremlæggelser

Beslutning

KFU drøftede oplæggene fra kulturlederne fra hhv. Albertslund Musikskole, Albertslund Bibliotek og Albertslund Billedskole.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Noter fra temamøde om kulturpolitik Noter fra temamøde om kulturpolitik
Tilbage til toppen

2. KFU - Ansøgning om støtte til Trap Danmark

Anledning

Lokalhistorisk Forening søger om 20.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til indkøb af Trap Danmarks bog om Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Lokalhistorisk Forening søger om 20.000 kr. til indkøb af Trap Danmarks særudgivelse om Albertslund Kommune til foreningens 270 medlemmer. Trap Danmark er et værk, der første gang blev udgivet i 1858-60 af J.P. Trap. Det er over 40 år siden, værket sidst blev revideret. Dette er den 6. udgave.

Arkivleder Troels Torp Øhlenschlæger fra Lokalhistorisk Samling Albertslund har været konsulent samt fagekspert på Trap Danmark i forbindelse med udarbejdelsen af bogen om Albertslund Kommune. Bogen supplerer, ifølge foreningen, udgivelsen "Albertslund i 1.000 år" af Henning Sørensen.

Trap Danmark har siden den første udgivelse været en primær kilde for lokalhistorikere, da Trap Danmark handler om lokale forhold så som geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kunst og kultur, arkitektur samt samfunds- og erhvervsforhold. Et bogværk på 34 bind, 98 kommunebøger og et digitalt univers.

 

Foreningen oplyser, at Trap Danmark-bogen vil være til stor inspiration for lokalhistorikere, og materiale fra bogen vil givetvis også blive brugt i artikler i foreningens årsskrift "Glimt fra Albertslunds Historie". 

Ved at erstatte dette års årsskrift med Trap Danmarks bog om Albertslund Kommune, er det foreningens sigte at gøre medlemmerne til ambassadører for kendskabet til og udbredelsen af værket. Det er imidlertid fortsat tanken, at foreningen vil udgive et årsskrift. Det vil i givet fald udkomme til næste år med titlen: "Glimt fra Albertslunds Historie 2019-2020."

 

Lokalhistorisk Forening vil ikke annoncere om Trap Danmark-projektet.

 

Forvaltningen vurderer, at Lokalhistorisk Forening ikke kan opnå tilskud, da projektet ikke lever op til kriterierne for hverken "Profileringsindsatsen" eller "Kulturarrangementer/tiltag", da indkøbet af bogen udelukkende er til foreningens medlemmer og derfor ikke kan betragtes som "offentligt tilgængeligt".

Økonomi

Lokalhistorisk Forening søger om 20.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler.

 

Udgifter i forbindelse med indkøb af Trap Danmark, særudgave 2019:     

       

Indkøb af Trap Danmark, Albertslund         39.250,00 kr.

Kuverter                                                        250,00 kr.

Forsendelse                                              3.600,00 kr.

Diverse                                                         500,00 kr.

I alt                                                           43.600,00 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- & Fritidsudvalget ikke tildeler Lokalhistorisk Forening midler til at indkøbe Trap Danmark bogen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 ansoegning-om-kulturudvalgets-disponible-midler(3).pdf ansoegning-om-kulturudvalgets-disponible-midler(3).pdf
2 Årsregnskab 2018.pdf Årsregnskab 2018.pdf
3 Ref. af generalforsamling i ALF 21.1.2019.pdf Ref. af generalforsamling i ALF 21.1.2019.pdf
4 Kriterier for KFUs disponible midler Kriterier for KFUs disponible midler
Tilbage til toppen

3. KFU - Ansøgning om støtte til Bugsy Malone

Anledning

Rearview Teater søger 50.000 kr. til 8 forestillinger i MusikTeatret i Albertslund i og omkring efterårsferien 2020

 

Sagsfremstilling

Rearview Teater søger 50.000 kr. til 8 forestillinger i MusikTeatret i Albertslund i og omkring efterårsferien 2020.

 

Teatertruppen har valgt at sætte Bugsy Malone op som musical. Bugsy Malone er oprindelig en amerikansk-britisk, musikalsk, gangster-komediefilm fra 1976, hvor alle roller spilles af børn/teenagere. Skuespillerne vil også i denne opsætning udelukkende være børn/teenagere, der udvælges ved åben audition. Handlingen i musicalen følger den oprindelige film: Den hårdkogte gangsterboss Fat Sam kæmper mod ærkerivalen Dandy Dan om magten i New Yorks underverden. Dandy Dan er ved at få overtaget pga. et nyt 'maskingevær', der skyder med flødeskum. Hårdt presset hyrer Fat Sam den fattige, men charmerende boksepromotor Bugsy Malone til at klare ærterne. Problemerne vokser, da Bugsy samtidig forelsker sig i den søde og uskyldige Blousey.

 

Musicalen vil blive akkompagneret af et liveorkester, der ligeledes vil bestå af unge musikere.

Der er indgået en aftale med MusikTeatret for perioden 10. - 21. oktober 2020.

 

Opsætningen af musicalen Bugsy Malone er målrettet familier og firmaer, samt skoler og SFO'er. Rearview Teater vil indenfor finansieringen lave særlige forestillinger for SFO'er og skoler samt tilbyde en undervisningspakke til elever i 6.-9. klasse i Albertslund.

 

Til markedsføring vil teatret producere en række video-teasere og still-billeder inkl. forestillingsplakat, som løbende vil blive delt på Facebook, Instagram, Youtube, samt vist på rearviewteater.dk. Teatret vil desuden annoncere i lokale dagblade og på radiostationer og opføre en række live-events i fx storcentre, hvor de vil uddele printet materiale til forbipasserende. Rearview Teater regner også med, at deres eksisterende publikumsbase vil være med til at udbrede kendskabet til forestillingen.

 

Reaview Teater er en forening, så der er vedhæftet regnskab, årsberetning og referat fra deres generalforsamling. Foreningen oplyser, at de ikke havde nogen forestillinger i 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til flere kriterier indenfor puljen "Kulturarrangementer/tiltag" bl.a. tilgængelighed og annoncering.

Økonomi

Rearview Teater søger Albertslund KOmmune om i alt 50,000 kr. Dette svarer til ca. 15 % af den samlede finansiering på 345.500 kr.

 

Samlede budget er på 838.000 kr.

 

Budgetterede indtægter (udover fondsansøgninger):

 

Medfinansiering: 108.000 kr.

Forventet billetsalg: 374.500 kr.

Egenfinansiering via kontingent:   10.000 kr.

 

I alt 492.500 kr.

 

Rearview Teater har fra Albertslund Kommune tidligere opnået tilskud på 50.000 kr. i 2018 fra forvaltningens daværende "Arrangementskonto" .

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen fra Rearview Teater tildeles 50.000 kr. fra Kultur - & Fritidsudvalgets disponible midler.

Beslutning

Indstillingen blev ikke tiltrådt.

 

Hediye Temiz (B) og Mehmet Kücükakin (F) undlod at stemme. 

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Ansoegning-om-kulturudvalgets-disponible-midler Ansoegning-om-kulturudvalgets-disponible-midler
2 Budget Bugsy Malone Budget Bugsy Malone
3 Regnskab 2018 Rearview Teater.pdf Regnskab 2018 Rearview Teater.pdf
4 Generalforsamling Referat 20-03-2019.pdf Generalforsamling Referat 20-03-2019.pdf
5 Formandens beretning 2019.pdf Formandens beretning 2019.pdf
Tilbage til toppen

4. KFU - Ansøgning om støtte til Erindringsfabrikken

Anledning

Foreningen Erindringsfabrikken søger om 28.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til 5 erindringssaloner.

Sagsfremstilling

Foreningen Erindringsfabrikken søger om 28.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til afvikling af 5 erindringssaloner på hhv. Plejecentret Albertshøj, Daghjemmene Humlebi og Humlely, Aktivitetscenter Damgårdshave, Plejeboligerne Humlehusene og Daghjemmet Humlebo. Erindringssalonerne afholdes i marts og april 2020, og der er interessetilkendegivelse fra alle plejecentrene.

 

Projektet har fire formål:

 • At skabe livskvalitet hos ældre gennem fortælling, sang, musik og dans
 • At vække interesse for ældres livsfortællinger
 • At skabe liv, glæde og begejstring på plejecentret
 • At bygge bro mellem de ældre, plejepersonale, pårørende og folk udefra

 

Målgruppen er ældre mennesker, personale, pårørende og folk udefra. Til hver erindringssalon kan der være 65 deltagere. Det betyder, at op imod 325 mennesker vil få glæde af projektet.

 

Under overskriften "Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?" vil deltagerne igennem fortælling, sang, musik, gamle genstande og legendariske lydklip tegne et billede af krigs- og efterkrigstidens Danmark, hvor deltagernes erindringer inddrages som levende historiebilleder. De mindes rationeringsmærker, mørklægning og udgangsforbud, hvad skete der i os og omkring os ved befrielsen samt i tiden derefter, hvor nye fænomener som jitterbug, tyggegummi, "nyloner" og friske appelsiner så dagens lys. Hver erindringssalon vil vare i alt to timer.

 

Erindringsfabrikken er ansvarlig for det informationsmateriale, som pleje- og aktivitetscentrene skal bruge til at skabe reklame for arrangementerne. Erindringsfabrikken tager kontakt til Albertslund Posten, så der er mulighed for at få forhåndsomtale og dermed for at tiltrække folk udefra. Både Erindringsfabrikken og plejecentrene vil gøre opmærksom på arrangementerne via de sociale medier.

 

Tilbagemeldinger fra afholdte saloner i andre kommuner viser, at den særlige påvirkning af sanserne satte ekstra gang i tanker og følelser samt løftede arbejdet med erindringer til et helt nyt niveau. Både de ressourcestærke og -svage ældre kunne deltage. Det var også inspirerende for personalet, som har tilkendegivet, at de vil bruge metoden fremover. 

 

Forankring: Personale, der til daglig arbejder med de ældre, vil få inspiration til, hvordan man kan vække erindringer og igangsætte samtaler om gamle dage.

 

Efter hver erindringssalon vil der blive udleveret en vejledning med redskaber til at etablere et erindringsværksted, til den, som lederen mener, vil kunne videreføre erindringsarbejdet.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at opnå tilskud indenfor "Kulturarrangementer/tiltag".

Økonomi

Der ansøges om 28.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Erindringsfabrikken tildeles 28.000 kr. af Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet

 

Bilag

1 Ansøning om støtte til Erindringssalon Ansøning om støtte til Erindringssalon
2 Referat fra generalforsamling 2019.docx Referat fra generalforsamling 2019.docx
3 Erindringsfabrikken, endelige vedtægter.pdf Erindringsfabrikken, endelige vedtægter.pdf
4 Regnskab Erindringsfabrikken 2018 .pdf Regnskab Erindringsfabrikken 2018 .pdf
5 Budget og finansieringsplan, Albertslund, Erindringssalon.pdf Budget og finansieringsplan, Albertslund, Erindringssalon.pdf
Tilbage til toppen

5. KFU - Ansøgning om støtte til fotografisk forløb

Anledning

Patrik Wassmann søger om støtte på 22.500 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til et fotografisk forløb for 8 unge fra Albertslund

Sagsfremstilling

Patrick Wassmann, som er uddannet fotograf, søger om støtte på 22.500 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til et fotografisk forløb for et hold på 8 unge fra Albertslund i alderen 14-18 år. Projektets titel er: "Den røde tråd". Idéen er at lave et fotografisk forløb over 3 måneder sammen med et hold unge én gang om ugen i tre timer. Deltagerne får et kamera og en filmrulle, som skal eksponeres frem til det næste møde.

De ugentlige møder vil være struktureret på følgende måde: 

1.  Fælles gennemgang af alle billeder fra ugens tema

2.  Inspiration og præsentation af fotografier, som har relevans for det næste tema

3.  Præsentation af nyt tema

Gennem forløbet vil ansøger skabe et trygt og ærligt miljø, hvor de unge vil lære om fotografisk teknik, kunst og historie og om at udtrykke sig igennem kunst og italesætte problemer. Det er ansøgerens overbevisning, at deltagerne vil lære sig selv bedre at kende, og lære at udtrykke holdninger og skabe en kunstnerisk formidling af det, som de vurderer, er vigtigt. Rekrutteringen til projektet vil generelt gå igennem klubberne, da det er dem, som kender de unge bedst. Ansøger er allerede i kontakt med værestedet i Hedemarken og lederen af Albertslund Billedskole. Der er interesse for projektet fra begge parter, og Albertslund Billedskole oplyser, at man gerne vil understøtte borgerdrevne aktiviteter bl.a. ved at lægge lokaler til nærværende projekt.

Ansøger samt gæstelærer vil stå for undervisningen af de unge, og stilen vil med ansøgers ord være "energisk og integrerende" med ligevægt på kunst og dialog ud fra en filosofi om, at fejl er vigtige byggeklodser - både i forbindelse med de unges personlige udvikling og deres kunst. Der vil ikke blive lagt specielt vægt på det tekniske, medmindre deltagerne har en interesse i det.

Tiltaget vil blive annonceret på Facebook og Instagram samt i klubberne i Albertslund. Der vil også blive rettet henvendelse til Albertslund Posten.

Det er, ifølge Patrick Wassmann, et stort savn, at danskere med anden etnisk baggrund stort set ikke er repræsenteret på den danske kunstscene. Derfor har hans interesse primært været rettet imod at påvirke denne skævvridning. Dette afspejles også i ansøgningens fokus. Men alle unge, som er interesserede, kan deltage. Hans ønske er at skabe et mangfoldighedsprojekt med vægt på at vise, hvor ens vi er trods kulturelle forskelle samt at medvirke til at bane vejen for fremtidige generationers virke og interesse indenfor kunstens verden. Der søges ikke om midler til løn. Forvaltningen vurderer på baggrund af dialog med ansøger, at ansøgningen lever op til kriterierne for at kunne få tilskud fra "Arrangementer/tiltag".

Økonomi

Der søges om 22.500 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler.

Til ferniseringen af udstillingen vil det være muligt for gæsterne at donere penge til projektet eller købe værkerne.

Budget:

 

Analoge kameraer (køber dem brugt, pris typisk 250-400 kr) x 8 2.800 kr.

Film ruller (til 8 deltagere i 3 måneder (8x12) = 96) pris for 120 6.000 kr.

Fremkaldelse af film 7.200 kr.

Uforudsete udgifter 1.500 kr.

Udstilling                                                                                           5.000 kr.

I alt                                                                                                  22.500 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen tildeles 22.500 kr. af Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Ansøgning om støtte til fotografisk forløb Ansøgning om støtte til fotografisk forløb
2 Budget Budget
Tilbage til toppen

6. KFU/ØU/KB - Ansøgning om støtte til Marbling Art abstrakt

Anledning

Türkan Geyik søger om 6.250 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til én marbling art workshop for 30 deltagere i samarbejde med Biblioteket og Medborgercenter Hedemarken.

Sagsfremstilling

Türkan Geyik søger om 6.250 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til én marbling art workshop for 30 deltagere i samarbejde med Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Marbling Art er en mere end 1.000 år gammel kunstform, hvor man maler på vand og suger malingen op på papir.

I efterårsferien afholdt Türkan Geyik en workshop med traditionel Marbling Art i samarbejde med Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Her viste deltagerne stor interesse for at arbejde med abstrakt kunst. Derfor har ansøger sendt nærværende ansøgning, så de interesserede kan få deres ønsker om at lære en mere abstrakt teknik opfyldt. Marbling Art teknikken er helt oplagt til at lave abstrakt kunst.

Tidspunktet bliver en dag i vinterferien 2020 (uge 8) på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Den primære målgruppe er alle kunstinteresserede børn og unge fra Albertslund Kommune.

Der vil blive reklameret for arrangementet på Albertslund Biblioteks hjemmeside, Facebook og lign.

Forvaltningen vurderer, at der ikke kan gives støtte til denne ansøgning hverken fra "Profileringsindsatsen" eller "Kulturarrangementer/tiltag", da der er tale om et tilbagevendende arrangement. Det er vurderingen, at grundessensen i arrangementet er teknikken med at male på vand og ikke den specifikke kunstgenre, som der arbejdes med i workshoppen.

Økonomi

Ansøger søger om 6.250 kr. inklusiv moms til en workshop på 2 timer for 30 deltagere.

Det ansøgte beløb skal benyttes til materialer. Der vil ikke være en fortjeneste for ansøger.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ikke gives tilskud til arrangementet

Beslutning

Hediye Temiz (B), Susanne Storm Lind (A) og Jørn Jensby (A) stemte for.

Mehmet Kücükakin (F), Fedai Celim (Ø) og Kenni Flink (Å) stemte imod.

 

Sagen oversendes hermed til Økonomiudvalget.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet

 

Bilag

1 Ansoegningsskema Albertslund 1.docx Ansoegningsskema Albertslund 1.docx
2 Kopi af Regnskab Albertslund.xls Kopi af Regnskab Albertslund.xls
Tilbage til toppen

7. KFU - Ansøgning om tilskud til 100 års jubilæum

Anledning

I forbindelse med HICs 100 års jubilæum søger foreningen tilskud til udgivelse af en jubilæumsbog om foreningens historie. Der søges om 60.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler.

Sagsfremstilling

HIC har i 2020 100 års jubilæum. Foreningen ønsker at markere jubilæet med en række arrangementer i løbet af året - bl.a. jubilæumsfest og opvisningskampe. Foreningen ønsker også at udgive en jubilæumsbog, som beskriver foreningens historie, foreningens udvikling og foreningens samspil med lokalområdet.

 

HIC søger om et tilskud på 60.000 kr. til udgivelse af denne jubilæumsbog. Der arbejdes med et budget på 35.000 kr. til bogens redigering og sammenskrivning samt 65.000 kr. til trykning. HIC har fået et nedslag i prisen på trykningen af bogen, og foreningen sørger desuden om fondsmidler og sponsorater til realisering af jubilæumsbogen. På nuværende tidspunkt har foreningen fået 5.000 kr. i sponsorater.

 

Bogen forventes at blive trykt i 5.000 eksemplarer. Bogen påtænkes uddelt ved jubilæumsreceptionen og derudover i relevante områder i Albertslund. Den primære markedsføring af HICs jubilæum og jubilæumsbogen vil foregå på HICs sociale medier herunder www.hic.dk

 

Det vurderes, at historien om HIC igennem 100 år er en del af en væsentlig fortælling om foreningslivet i Albertslund Kommune. Det vurderes derfor, at der skal indstilles et tilskud på kr. 25.000 kr. til det kulturelle, redaktionelle element i udgivelsen af bogen. Beløbet er valgt, da det svarer til det højeste beløb, der de senere år er givet i støtte til udgivelser til bøger.

Økonomi

De samlede udgifter til realiseringen af bogen budgetteres til 100.000 kr. Hvor 35.000 kr. er til redigering og sammenskrivning og 65.000 kr. til trykning.

 

Der ansøges Kultur- & Fritidsudvalget om 60.000 kr. i støtte til bogudgivelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives et tilskud på 25.000 kr. til det kulturelle, redaktionelle element i udgivelsen af HICs jubilæumsbog.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Ansøgning om kulturudvalgets disponible midler -støtte til markering af HIC's 100 års jubilæum -.pdf Ansøgning om kulturudvalgets disponible midler -støtte til markering af HIC's 100 års jubilæum -.pdf
Tilbage til toppen

8. KFU/ØU/KB - Udmøntning af besparelse på Albertslund Idrætsanlæg

Anledning

Udmøntning af besparelse på Albertslund Idrætsanlæg

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020 pålægges Albertslund Idrætsanlæg en besparelse på 1.000.000 kr. fra 2020. Forvaltningen har i samarbejde med Albertslund Idrætsanlæg udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen.

 

Forvaltningen foreslår, at besparelsen udmøntes ved indskrænkning af åbningstider og events, ændring i pleje af udendørs faciliteter og reduktion i personaletiltag.

 

Ændring af åbningstider på Albertslund Stadion samt i Svøm og Fitness samt ændring af åbningstider og færre events i Friluftsbadet Badesøen:

 

Forvaltningen forslår en reduktion af åbningstider svarende til en besparelse på 600.000 kr. årligt. De ændrede åbningstider vil betyde, at adgangen til idrætsfaciliteterne begrænses for brugerne i forhold til i dag. Konsekvenser for foreninger og brugere er skitseret nedenfor:

 

 • Albertslund Stadion: Åbningstid ændres fra kl. 7.00 - 22.00 til kl. 7.30 - 21.00 på hverdage og fra kl. 8.00 - 18.00 til kl. 9.00 - 17.00 i weekender. Konsekvens vil være, at enkelte foreninger vil opleve en reduktion i deres tildelte haltider på hverdage, og der vil være en mindre fleksibilitet i afvikling af turneringskampe i weekenden. Den ændrede åbningstid om morgenen vil kun få indflydelse på interne procedurer

  

 • Albertslund Svøm & Fitness - Svømmehallen: Åbningstiden ændres fra kl. 6.30 - 21.00 til kl. 6.30 - 20.00 på hverdage og fra kl. 8.00 - 16.00 til kl. 8.00 - 15.00 i weekender

 

 • Albertslund Svøm & Fitness - Fitnesscentret: Åbningstid ændres fra kl. 6.30 - 21.00 til kl. 6.30 - 20.00 på hverdage og fra kl. 8.00 - 16.00 til kl. 8.00 - 15.00 i weekender

 

 • Friluftsbadet Badesøen: Åbningstid ændres fra kl. 6.30 - 19.00 til kl. 7.00 - 19.00 alle hverdage. Konsekvens vil være, at morgensvømmere vil få reduceret deres svømmetid med 1/2 time på hverdage

 

 • Events'ne Onsdagsgrill og Badesø Jazz afskaffes

 

Forslaget vil kunne implementeres fra hhv. den 1. marts 2020 og fra Badesøens åbning i sæson 2020.

 

Ændring af pleje af udendørs faciliteter og reduktion i personaletiltag:

 

En ændring af interne procedurer for pleje af udendørsfaciliteter samt en reduktion i personaletiltag vil medføre en besparelse på 400.000 kr. årligt.

 

Ændringen i pleje af udendørsfaciliteter vil f.eks. betyde en ændring i pleje af udearealer, fodboldbaner, tennisbaner, petanquebaner etc. Ændringerne vil blive fulgt nøje, så en væsentlig forringelse af faciliteterne undgås.

 

Reduktion i personaletiltag vil betyde færre kurser/mindre videreuddannelse og personalemøder for de ansatte på Albertslund Idrætsanlæg, og at arbejdsmiljøcertificeringen ikke videreføres fra 1. januar 2020.

 

Forslaget implementeres hurtigst muligt efter politisk beslutning pr. 1. januar 2020

Økonomi

Albertslund Idrætsanlæg er pålagt en besparelse på 1.000.000 kr.

 

Besparelsen udmøntes med:

 

600.000 kr. på ændrede åbningstider og færre events.

 

400.000 kr. på ændring i pleje af udendørs faciliteter og reduktion i personaletiltag

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at den beskrevne udmøntning af budgetreduktionen tiltrædes

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kenni Flink (Å) undlod at stemme.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet

Tilbage til toppen

9. KFU/ØU/KB - Takststigninger på Albertslund Musikskole, Albertslund Idrætsanlæg og Albertslund Ridecenter

Anledning

I Budget 2020 er det vedtaget, at der skal ske takststigninger på Albertslund Musikskole, Albertslund Ridecenter og Albertslund Idrætsanlæg.

Sagsfremstilling

Der skal jf. Budget 2020 ske takststigninger på Albertslund Musikskole på 200.000 kr., Albertslund Ridecenter på 100.000 kr. og Albertslund Idrætsanlæg på 600.000 kr. fordelt på Fitnesscentret med 200.000 kr. og Badesøen med 400.000 kr.

 

I arbejdet med at fastsætte de nye takster er der forsøgt at tage hensyn til, at medlemmer og besøgende fortsat vil benytte tilbuddene på kultur- & fritidsinstitutionerne. Desuden er der blevet taget hensyn til, at Albertslundborgere relativt skal betale mindre, der hvor det kan lade sig gøre. I bilagene fremgår det, hvordan det indstilles, at taksterne reguleres.

 

I forbindelse med takststigningen er der taget højde for, at Albertslund Kommunes tilbud stadig er billigere eller matcher omegnskommunernes takster.

 

Samtidig med takststigningerne foreslås der et prisfald i sæsonkort for nogle grupper på Friluftsbadet Badesøen samt for overbygningsorkestrene på Albertslund Musikskole. Begge forslag fremgår ligeledes af bilagene. Selvom disse prisfald gennemføres, forventes der stadig samlet set at være en stigning i indtægter, så kravene i budgetaftalen nåes.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at takststigningerne på Albertslund Musikskole godkendes
 2. at takststigningerne på Albertslund Idrætsanlæg godkendes
 3. at takststigningerne på Albertslund Ridecenter godkendes

Beslutning

Kenni Flink (Å) foreslog følgende:

- Der afsættes en pulje på kr. 100.000 til dækning af deltagerbetaling for økonomisk udfordrede familier

- Kulturinstitutionerne indstiller de elever, som bliver ramt af takststigningerne

- Forvaltningen udformer kriterier for puljen, som skal være målrettet børn og unge, som ikke i forvejen har råd til at benytte kulturinstitutionernes tilbud

- Kultur- & Fritidsudvalget godkender kriterierne

 

Kenni Flink (Å) og Fedai Celim (Ø) stemte for.

Hediye Temiz (B), Susanne Storm Lind (A), Jørn Jensby (A) og Mehmet Kücükakin stemte imod.

Forslaget blev nedstemt.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kenni Flink (Å) og Fedai Celim (Ø) stemte imod.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Takststigning på Albertslund Idrætsanlæg Takststigning på Albertslund Idrætsanlæg
2 Takststigning på Albertslund Ridecenter Takststigning på Albertslund Ridecenter
3 Takststigning på Musikskolen Takststigning på Musikskolen
Tilbage til toppen

10. KFU/ØU/KB - Nye kriterier for tildeling af faciliteter til foreninger

Anledning

Nye fordelingskriterier for tildeling af faciliteter til folkeoplysende foreninger.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet har besluttet at udarbejde nye kriterier for fordeling af faciliteter til foreninger. En arbejdsgruppe under Idrætsrådet har udarbejdet kriterierne, der har været fremlagt for interesserede foreningerne, og som nu er godkendt af Idrætsrådet.

 

I udarbejdelse af kriterierne har det været en grundpræmis, at Folkeoplysningslovens bestemmelser bliver overholdt, så børn og unge under 25 prioriteres først, når lokaler og udendørsanlæg tildeles. Herefter er kriterierne udarbejdet ud fra præmissen om, at faciliteter til foreninger er en knap ressource i Albertslund Kommune - både når det gælder tider i undervisningslokaler, i idrætsfaciliteter og på udendørsanlæg. Derfor har arbejdsgruppen besluttet at prioritere etablerede foreninger før nye foreninger, når tiderne fordeles, medmindre der er tale om en ny aktivitet, som f.eks. en ny idrætsgren, hvor nye- og etablerede foreninger sidestilles. Denne prioritering foretages for at værne om velfungerende foreninger ved at sikre, at aktivitet og udvikling kan foregå kontinuerligt. Samtidig ønskes der ikke knopskydning af foreninger, som tilbyder de samme aktiviteter og dermed kæmper om de samme medlemmer og de samme frivillige. I kriterierne skærpes foreningernes pligt til at afmelde tider, som ikke bliver brugt, så andre foreninger kan få glæde af dem. Der arbejdes forsat med en fordelingsperiode på 2 år, da denne tidsramme fungerer godt både for foreninger og for administrationen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kriterierne for tildeling af faciliteter til foreninger godkendes

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet det præciseres, at der er tale om tildeling af lokaler og faciliteter til idrætsforeninger.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Oplæg til nye kriterier for tildeling af lokaler og udendørsarealer 4 Oplæg til nye kriterier for tildeling af lokaler og udendørsarealer 4
Tilbage til toppen

11. KFU/ØU/KB - Albertslund Bibliotek - udmøntning af besparelser ifm. budget 2020

Anledning

I Budget 2020 blev det vedtaget, at der skal ske besparelser på Albertslund Bibliotek.

Sagsfremstilling

I vedtagne budgetforslag 2.7 fremgår det, at der skal indføres tvungen tidsbestilling i Borgerservice og nedskalering af åbningstid i Borgerservice på 12 timer ugentligt.

I Budget 2020 blev det ligeledes besluttet, at Albertslund Bibliotek skal spare 1 mio. kr. i 2020 stigende til 2 mio. kr. i 2021 på drift, samt lukke Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken pr. 31. december 2020.


Tvungen tidsbestilling i Borgerservice


Ved indførsel af tvungen tidsbestilling på en række borgerserviceopgaver, kan der opnås en mere effektiv betjening af borgerne, hvor ressourcerne udnyttes mere optimalt. Indførsel af tvungen tidsbestilling sker fra den 1. marts 2020.

Dette gælder for borgerserviceopgaverne: kørekort, ID-kort, NemID, pas og sundhedkort.

Der vil naturligvis være en tilpasningsperiode, hvor borgerne skal vænne sig til overgangen til tidsbestilling, og det kan give øget antal spørgsmål og kræve ekstra hjælp i en overgangsfase.

Nedskalering af åbningstiden i Borgerservice

Der skæres 12 timer/ugentligt på åbningstiden i Bibliotekets Borgerservice fra den 1. marts 2020. Åbningstiden er planlagt, så der både er dage med tidlige tider og sene tider. Derved tilgodeses borgernes forskellige behov.

Biblioteket har foretaget en henvendelsesregistrering, og det er på baggrund af erfaringerne fra denne, at åbningstiden justeres.

Den nye åbningstid i Borgerservice bliver mandag og torsdag kl. 10-18, tirsdag og onsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14.

Den nuværende åbningstid i Borgerservice er mandag - torsdag kl. 10-18, fredag kl. 9-15.

Alle ændringer i åbningstiderne vil blive annonceret via forskellige medier.

Besparelse på den første mio. kr. fra 2020

Der foretages en mindre justering af Bibliotekets åbningstid på 5 timer om ugen. Reduktionen i åbningstiden betyder, at bibliotekarerne - på trods af besparelsen på driften - fortsat kan bruge tid på målrettet betjening som f.eks. hjemmelånere, gymnasier, skoler og daginstitutioner.

Den nye betjeningstid på Biblioteket betyder, at der åbnes en time senere alle hverdage. De nye åbningstider bliver: mandag – torsdag kl. 10-18, fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-14.

Den nuværende betjeningstid på Biblioteket er mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-18, tirsdag kl. 9-18 og lørdag kl. 10-14.

Ændringerne i betjeningstiden påvirker ikke den selvbetjente åbningstid.

Desuden er der sket justeringer internt på Biblioteket. Der er reduceret i ledelsen, og der bliver skabt mere effektive betjeningsmodeller i betjeningstiden.

Besparelse på den anden mio. kr. fra 2021 behandles på sag i foråret 2020.

 

Omplacering af åbningstimerne i Bibliotek og Medborgercenter


Som en afledt effekt har det været nødvendigt at justere betjeningstimerne i Hedemarken. Der skæres ikke i antallet af timer, men det ønskes at placere dem anderledes.

Der tilbydes betjening i Biblioteket og Medborgercenter Hedemarken min. 23 t/ugen – samt flere frivilligdrevne aktiviteter uden for betjeningstiden i hele 2020. Ønsket er at målrette betjeningstimerne de børn og daginstitutioner, som det vurderes, at tilbuddet henvender sig allerbedst til. Derfor foreslås følgende betjeningstider:

Mandag, onsdag og torsdag kl. 11-17, tirsdag kl. 9-14 og lukket fredag, lørdag og søndag.

Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken er desuden lukket i sommerferieugerne 28-31, samt på helligdage. Her henvises til åbningstid på Hovedbiblioteket. Huset lånes ud til frivillige og til boligselskabet og ABC efter behov.

Biblioteksbetjening i Hedemarken ophører pr 31. december 2020. I den kommende tid skal der ses på eventuelle borgerbetjente services fra Biblioteket i det kommende verdensmålshus.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at nedskaleringen i åbningstiden i Borgerservice placeres som beskrevet pr. 1 marts 2020
 2. at den betjente åbningstid på Biblioteket åbner kl. 10 alle hverdage gældende fra 1. marts 2020
 3. at betjeningstiden i Hedemarken flyttes som beskrevet

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt

 

Kenni Flink (Å) og Fedai Celim (Ø) stemte imod.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

12. KFU - Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

1) Kulturmetropolen - status

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

13. KFU - Orientering fra Kultur & Fritid

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A) Oversigt over budget på Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler

 

B) Dysleksiprojekt

 

C) Puljemidler til fællesskaber gennem idræt

Beslutning

Orienteringen blev taget til efteretning.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 KFUs puljer - januar 2020 KFUs puljer - januar 2020
2 Puljemidler til fællesskaber gennem idræt Puljemidler til fællesskaber gennem idræt
3 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse
4 Samarbejdsbeskrivelse Samarbejdsbeskrivelse
Tilbage til toppen

14. KFU - Eventuelt

Beslutning

KFU ønsker en oversigt over de foreninger, der modtager medlemstilskud.

 

Kriterier for puljer skal med som bilag på alle ansøgninger fremadrettet.

 

Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen