Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 14. maj 2019

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. ØU - Retningslinjer for nære relationer i Albertslund Kommune

1. ØU - Retningslinjer for nære relationer i Albertslund Kommune

Anledning

Der har været tilfælde i Albertslund Kommune, hvor nære relationer på nogle arbejdspladser har skabt udfordringer i samarbejdet blandt kollegaer og ledelse. De udarbejdede retningslinjer skal tydeliggøre og sikre understøttelsen af de gode arbejdsfællesskaber.

Sagsfremstilling

For at sikre gennemsigtighed og for at understøtte gode arbejdsfællesskaber har HR & Jura udarbejdet retningslinjer for nære relationer på arbejdspladsen. Nære relationer på arbejdspladsen kan have en uhensigtsmæssig effekt på arbejdsmiljøet og være forstyrrende for arbejdets udførelse. Disse retningslinjer har til formål at sikre rammer på arbejdspladsen, der gør, at ingen medarbejdere føler sig mindre favoriserede på grund af nære relationer på arbejdspladsen.

 

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af forvaltningslovens regler om inhabilitet og vedrører derfor nære relationer mellem en medarbejder og leder, leder og leder og en leder/medarbejder og en leverandør.

 

Retningslinjerne for nære relationer træder i kraft den 1. juni 2019 og gælder for såvel fastansatte, tidsbegrænsede ansatte, vikarer og praktikanter.

 

HR Jura har foruden retningslinjerne udarbejdet en tekst til medarbejdersiden, hvor retningslinjerne er præciseret yderligere.

 

Som afsæt for en politisk behandling har retningslinjerne været behandlet i Direktørforum og KommuneMED, og Kommunaldirektøren har besluttet, at retningslinjerne indstilles til godkendelse.

 

Retningslinjerne samt teksten til medarbejdersiden er vedlagt som bilag.

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 13. maj 2019

 

Enhedslisten har begæret sagen i Kommunalbestyrelsen med følgende ændringsforslag:

 

Ændringsforslag vedr, nære relationer
Vi vil gerne stille følgende ændringsforslag:
- forbudet mod ansættelse i af leder/medarbejdere gælder kun i ansættelsessituationer
- kærester samt de sidste to pinde (omhandlende venner og ikke-tætte slægtsskabsrekationer) fjernes fra listen over forbudte relationer
- desuden tilføjes, at i andre situationer kan HR inddrages hvis der opstår konkrete problemer.

Begrundelse
Vi mener ikke kommunen (eller  andre offentlige myndigheder) skal blande sig i eller problematisere hvem der er eller bliver kærester eller venner med hvem. Tilsvarende kan det næppe være lovligt at indføre en oplysningspligt ift. hvem der vælger at gå i seng med hinanden.
Desuden vil vi gerne have oplyst om der er foretaget en juridisk vurdering af det fremsendte forslag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Økonomiudvalget godkender retningslinjerne.

Historik

Økonomiudvalget den 7. maj 2019, pkt. 31

 

Tiltrådte indstillingen

 

(O) undlod

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Beslutning

Man stemte om ændringsforslaget fra (Ø)

 

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 13 (A, F, B, V)

Undlod 6 (Å, C, O)

 

Forslaget bortfaldt.

 

 

Indstillingen blev godkendt

 

(Ø) kunne ikke godkende

 

(O) undlod

Bilag

1 retningslinje nære relationer - godkendt af DIF retningslinje nære relationer - godkendt af DIF
2 Skriv til medarbejdersiden vedr. nære relationer Skriv til medarbejdersiden vedr. nære relationer
3 Notat om forslag til retningslinjer om nære relationer Notat om forslag til retningslinjer om nære relationer
Tilbage til toppen