Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Mandag den 13. maj 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Tina Christiansen (A)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg - Velkomst og kick-off af drøftelser om kulturlivet for unge
2. §17,4 Temaudvalg - Inspirationsoplæg ved Sebastian Dahl, Ungdomskulturhuset i Ballerup
3. §17,4 Temaudvalg - Drøftelser af kulturliv for unge
4. §17,4 Temaudvalg - Orientering om årets temaudvalgsmøder
5. §17,4 Temaudvalg - Evt.

1. §17,4 Temaudvalg - Velkomst og kick-off af drøftelser om kulturlivet for unge

Anledning

Her gives et kort resumé af sagen. Hvad drejer sagen sig om

Sagsfremstilling

Temaudvalget arbejder i 2019 med temaet Ungeliv. Formålet er at blive klogere på unges muligheder for et attraktivt ungeliv og medvirke til politiske anbefalinger til hvordan ungelivet kan gøres mere attraktivt i Albertslund.

 

Temaudvalgets møder skal resultere i en række anbefalinger til det politiske arbejde i Albertslund. Anbefalingerne udarbejdes ved at Temaudvalget på møderne er i dialog, inddrager og får unge med i processen om at beskrive og identificere deres behov og udfordringer i forbindelse med følgende tre undertemaer:

 1. Byudvikling og fysiske rammer for et godt ungeliv. Temaudvalgets arbejde bringes videre som anbefalinger til den kommende kommuneplan-strategi.
 2. Kultur- og fritidstilbud der understøtter et godt ungeliv. Temaudvalgets arbejde bringes videre som anbefalinger til den del af den kommende kulturpolitik, som omhandler unge.
 3. Viden om hvordan man inddrager unge i politiske processer. På baggrund af involveringen af de unge i temaudvalget, formuleres anbefalinger til fremtidig involvering af unge i politiske processer.

 

På mødet d. 27. marts 2019 drøftede Temaudvalget sammen med de tilstedeværende unge byudviklingen og fysiske rammer for et godt ungeliv. På den baggrund blev en række anbefalinger udarbejdet. Disse anbefalinger er viderebragt i arbejdet med udarbejdelsen af kommuneplan-strategien.

 

På dette møde d. 13. maj 2019 vil temaudvalget påbegynde drøftelserne af ovenstående pkt. 2. om anbefalinger vedrørende unges kulturliv til kulturpolitikken.

Temaudvalget vil også arbejde med dette undertema på udvalgsmøderne i september og oktober 2019. Kultur- og fritidsudvalget vil efterfølgende blive præsenteret for temaudvalgets anbefalinger i forbindelse med deres arbejde med kulturpolitikken.

Dagens møde er således kick-off for tre møder med fokus på kulturliv for unge.

 

Formanden byder velkommen og der foretages en kort præsentationsrunde af eventuelt nye tilstedeværende ved mødet.

 

Vedhæftet som bilag er dagsorden for dagens møde, som er udsendt til de unge forud for mødet, samt anbefalingerne som blev afgivet til kommuneplan-strategien.

 

Bilag

1 Temaudvalg d. 13. maj 2019 Temaudvalg d. 13. maj 2019
Tilbage til toppen

2. §17,4 Temaudvalg - Inspirationsoplæg ved Sebastian Dahl, Ungdomskulturhuset i Ballerup

Anledning

Inspirationsoplæg ved Sebastian Dahl, Ungdomskulturhuset i Ballerup

Sagsfremstilling

Som en indledning til undertemaet om kulturliv blandt unge er Sebastian Dahl fra Ballerup inviteret ind til et inspirationsoplæg.

 

Oplægget er til inspiration for Temaudvalget og de tilstedeværende unge. Det vil tage afsæt i Sebastians egne erfaringer med at være en ung kulturskaber og frivillig i Ballerup Kommune. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

De indledende drøftelser af unges kulturliv i Albertslund påbegyndes i dagsordenens pkt. 3.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget tager inspirationsoplægget til efterretning.

Beslutning

Temaudvalget tog oplægget til efterretning.

 

Tina Christiansen (A), Hediye Temiz (B) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke.

 

På mødet deltog følgende:

 • fire repræsentanter fra Albertslund Kommunes ungdomsråd samt en lærer fra Ungdomsskolen
 • en repræsentanter fra Forbrændingens bestyrelse
 • en repræsentant fra beboerrådet, Danmarks Internationale Kollegium
 • to repræsentanter fra det fælles elevråd

 

Bilag

1 Temaudvalg d. 13. maj 2019 Temaudvalg d. 13. maj 2019
2 Ungekultur v. Sebastian Dahl Pedersen Ungekultur v. Sebastian Dahl Pedersen
Tilbage til toppen

3. §17,4 Temaudvalg - Drøftelser af kulturliv for unge

Anledning

Drøftelser af kulturliv for unge.

Sagsfremstilling

Temaudvalget drøfter i grupper kulturliv for unge.

 

Grupperne fordeles på mødet, hvor der også uddeles spørgsmål til grupperne.

 

Efterfølgende er der fælles opsamling i plenum.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget og dets gæster drøfter kulturliv for unge.

Beslutning

Temaudvalget drøftede sammen med gæsterne særligt samarbejdet mellem forskellige unge i Albertslund og de institutioner, som de unge er tilknyttet. Herunder de muligheder og begrænsninger, som er gældende for at unge kan mødes om forskellige arrangementer i Albertslund.

 

Tilføjet som bilag til referatet af mødet er de tanker, som temaudvalget og dets gæster producerede på selve mødet.

 

Tina Christiansen (A), Hediye Temiz (B) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke.

 

På mødet deltog følgende:

 • fire repræsentanter fra Albertslund Kommunes ungdomsråd samt en lærer fra Ungdomsskolen
 • en repræsentanter fra Forbrændingens bestyrelse
 • en repræsentant fra beboerrådet, Danmarks Internationale Kollegium
 • to repræsentanter fra det fælles elevråd

 

Bilag

1 Temaudvalg d. 13. maj 2019 Temaudvalg d. 13. maj 2019
2 Dialog om unges kulturliv i Albertslund d. 13. maj 2019 Dialog om unges kulturliv i Albertslund d. 13. maj 2019
Tilbage til toppen

4. §17,4 Temaudvalg - Orientering om årets temaudvalgsmøder

Anledning

Administrationen præsenterer kort planen for årets temaudvalgsmøder.

Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag er temaudvalgets mødeplan for 2019. Planen præsenteres på mødet.

Indstilling

Kommunaldirektør indstiller,

 1. at Temaudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 

Tina Christiansen (A), Hediye Temiz (B) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke.

 

På mødet deltog følgende:

 • fire repræsentanter fra Albertslund Kommunes ungdomsråd samt en lærer fra Ungdomsskolen
 • en repræsentanter fra Forbrændingens bestyrelse
 • en repræsentant fra beboerrådet, Danmarks Internationale Kollegium
 • to repræsentanter fra det fælles elevråd

 

Bilag

1 Temaudvalgets mødeplan 2019 Temaudvalgets mødeplan 2019
Tilbage til toppen

5. §17,4 Temaudvalg - Evt.

Beslutning

De unge vil invitere nogen med fra deres netværk til de næste møder i udvalget.

Særligt vil ungdomsrådets repræsentanter invitere gymnasieelever fra lektiecafeen i ungdomsskolen med.

Det fælles elevråds repræsentanter vil spørge i eget netværk og musikskolen. Det samme gør forbrændingen.

 

Paw Østergaard Jensen vil tage kontakt til Musikskolen og Morbærhaven.

 

Tina Christiansen (A), Hediye Temiz (B) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke.

 

På mødet deltog følgende:

 • fire repræsentanter fra Albertslund Kommunes ungdomsråd samt en lærer fra Ungdomsskolen
 • en repræsentanter fra Forbrændingens bestyrelse
 • en repræsentant fra beboerrådet, Danmarks Internationale Kollegium
 • to repræsentanter fra det fælles elevråd

 

Tilbage til toppen