Budget 2019

Her kan du følge med i budgetprocessen for budget 2019.


Læs budgetaftalen 2019 (link)

Bilag A - budgetreduktioner (link)

Bilag B - budgetudvidelser 2019 (link)

Bilag C - anlægsplan 2019 og overslagsår (link)

Bilag D - værdighedsmilliard 2019 (link)

 

Op til vedtagelsen af en budgetaftale for 2019, som Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag, havde Kommunalbestyrelsens sidste parti, Dansk Folkeparti, ændringsforslag til budgetaftalen for 2019. Det finder du nedenfor. 

Ændringsforslag til budgetaftalen fra Dansk Folkeparti (link)

Budgetkataloget indeholder forslag til besparelser for 20,5 mio. kr. i 2019 stigende til 32 mio. kr. fra 2020, og det danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2019.

Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for alle høringssvar på et temamøde den 11. september, så de kan indgå i forhandlingerne om budget 2019. Budgettet skal være forhandlet på plads senest den 15. oktober 2018.

Læs administrationens budgetkatalog

Læs bilag til budgetkataloget