Administrationens budgetkatalog

Som led i budgetprocessen for 2017 har administrationen udarbejdet et budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen med en række forslag, som kan være med til at sikre den nødvendige balance i økonomien.


Læs administrationens budgetkatalog (pdf)

Administrationen fremlægger hermed sit budgetkatalog til offentlig høring. Administrationen arbejdede oprindeligt efter, at der skulle fremlægges forslag for 20 mio. kr. Kommunen har som følge af den årlige beregning af tilskud og udligning fra staten fået knap 55 mio. kr. mindre i indtægter fra staten, end det var forventet. Det har betydet, at administrationen gennem de seneste uger har suppleret kataloget med yderligere besparelses- og effektiviseringsforslag på 27,5 mio. kr. fra 2018 for at skabe mulighed for at sikre den nødvendige balance i økonomien. Det fremgår af oversigten, hvilke forslag administrationen har udarbejdet som supplerende forslag, efter den økonomiske situation blev kendt i juli måned. De er markeret med orange-tone. 

Alle borgere og øvrige interessenter har frem til den 8. september 2016 haft mulighed for at komme med bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. Desuden blev to borgermøder afholdt om budget 2017. Møderne blev afholdt den 5. september kl. 17-19 og den 7. september kl. 19-21. Begge møder var i rådhusets kantine.

Kommunalbestyrelsen bliver/blev præsenteret for alle høringssvar på temamøde den 13. september, så de kan indgå i forhandlingerne om budget 2017. Budgettet for 2017 skal være forhandlet på plads senest den 15. oktober 2016.

I budgetprocessen kan du følge med i de spørgsmål, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne stiller til administrationen - og administrationens svar. Spørgsmål og svar bliver i løbet af ugen publiceret på albertslund.dk/budgetspørgsmål