Takster 2021

Takster i Albertslund Kommune i 2021.


Luk alle
Åben alle

Taksterne for daginstitutioner bestemmes ud fra barnets alder og ikke efter typen af institution.

 

 

 

2020 

2021 

Dagpleje 0 -2 år og 9 mdr. (inkl. finansiering af mad)

3.105,00

3155,00

Vuggestue 0-2 år og 9 mdr. fra 1/10 2020 og frem

3.358,00

3338,00

Børnehave 2 år og 10 mdr - 5/6 år fra 1/10 2020 og frem

1.860,00

1.842,00

Frokosttakst i Dagtilbud

588,00

603,00 

SFO

1.673,00

1.715,00

Fritidsklub

535,00

545,00

Juniorklub

310,00

315,00

Ungdomsklub

0,00 

0,00

Ungdomsklub i Albertslund Motorsportscenter

195,00

200,00

     

Alle priser er pr. måned.

   

Hvis man har mere end ét barn i daginstitution, beregnes der søskenderabat. Det betyder, at der skal betales fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de næste pladser. Reglen gælder ikke for pladser i fritidsklub og juniorklub.

Betaling for hobbymaterialer i klubber: 50% af materialeprisen. Ungdomsklub: Her betales altid fuld takst.

 Det Specialiserede Socialområde 2020 2021
 Klubtilbud efter SEL §104    
 Stoppestedet - hverdage 141,00 144,00
 Stoppestedet - lørdage 328,00 335,00

 

Albertslund Ridecenter

       2020

 

2021

 

 Prøvetime

150,00

175,00

 Periodevis undervisning f.eks. feriehold, dagstakst

100,00-200,00

 

100,00-200,00

 

Småbørnsridning¹

 

 
Albertslundbørn (3-6 år) – pr. mdr.  360,00 370,00
Udenbysbørn (3-6 år) pr. mdr. 360,00 370,00
     

Ridehold og springhold¹

   

Albertslund-børn (6-18 år) – pr. mdr.

485,00

495,00

Udenbys-børn (6-18 år) – pr. mdr.

550,00

565,00

Voksne alle kommuner (fra 18 år) – pr. mdr.

620,00

635,00
     
     

Handicapridning¹

   

Hold m. instruktør

865,00

900,00

Enetime

1.405,00

1.450,00
     

Hestepension¹

   

Hest – pr. mdr.

4.000,00

4.050,00

Pony – pr. mdr.

3.850,00

3.900,00 

     

Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. mdr.

480,00

   500,00

Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. kvartal

1.245,00

1.350,00

Ridehuskort ifm. undervisning - takst pr. dag

50,00

    60,00

Ridehuskort - takst pr. dag

65,00

    70,00
 

¹) Pris pr. 1 jan. 2021. Priserne kan opreguleres i løbet af året med min. seks ugers varsel, hvis prisen på foder og andet, som er direkte relateret til pasning af hestene, stiger mere end den generelle prisstigning.

   
     

Lokaleudlån på skoler, Kongsholmcenteret og idrætsanlæg

   
   2020 2021

Udlån til godkendte foreninger under FOU

   

Alle ugedage

Gratis

 Gratis
     
Udlån af lokaler/baner på Albertslund Stadion til andre end godkendte foreninger - Dvs. kommercielle formål m.v.    
Hal A/B pr. påbegyndt time (Opsætning af borde/stole/AV: Kontakt Stadion for tilbud)  360,00 370,00
Baner pr. påbegyndt time (inkl. omklædning)  255,00 260,00
Mødelokale inkl. standard opstilling (25 personer) og AV udstyr, pr. påbegyndt time  155,00 160,00
     

Udlån af skolelokaler til kommercielle formål

   

Alle dage pr. påbegyndt time

195,00

 200,00

Betaling for aflysning mindre end 14 dage før arrangementet

740,00

 760,00
     

Udlån af skolelokaler/baner til private formål

   

Alle dage pr. påbegyndt time

260,00

 265,00
     

Udlån af Kongsholmcentrets festsal til private fester

   

Leje af salen

1.545,00

 1.585,00

Pr. påbegyndt time

245,00

 250,00

Betaling v/aflysning under 14 dage før arrangementets afholdelse

 

785,00

 

805,00

Udlån af lokaler til Grundejerforeningers generalforsamling 

 

Gratis
 

 

 

 

Albertslund Musikskole

1/8 2020-

30/6 2021

1/8 2021-

30/6 2022

 

   

Musikalsk legestue pr. hold/år

5.985,00

6.135,00

Talenthold pr. elev/md

                        80,00

80,00

Individuel undervisning (Albertslundborgere):

   

- u/25 år 25 min individuel pr. elev/md

265,00

270,00

- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.

525,00

540,00

-u/25 år ekstra instrument pr. elev/md.

               525,00

540,00

- u/25 år dobbelttid 50 min pr. elev/md.

790,00

810,00

- o/25 år pr. elev/md

950,00

975,00

- o/25 dobbelttid 50 min. individuel pr. elev/md

1.900,00

1.945,00 

 Elever (u/25 og o/25) som samtidig spiller i et overbygningsorkester

 350,00 

 360,00 

Instrumentalhold (herunder værkstedshold) pr. elev/md

200,00

205,00

Orkesterhold (herunder kor og sammenspil) pr. elev/md. (Gratis hvis eleven modtager individuel undervisning)

200,00 

205,00

 Overbygningsorkester elev/år

        300,00   310,00

 

   

Udenbys elever - Individuel undervisning:

   

- u/25 år 25 min. individuel pr. elev/md

610,00

625,00

- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.

920,00

945,00

- u/25 år 25 min. ekstra instrument pr. elev/md.

            1.000,00

1.025,00

- u/25 år dobbelttid 50 min. pr. elev/md.

1.200,00

1.230,00

- o/25 år pr. elev/md

1.000,00

1.025,00

 Elever (u/25 og o/25) som samtidig spiller i et overbygningsorkester

               610,00

  625,00

Instrumentalhold pr. elev/md

               300,00

310,00

Orkesterhold pr. elev/md.(Gratis hvis eleven modtager individuel undervisning)

               300,00

  310,00

Overbygningsorkester pr. elev/år

           1.100,00 

1.130,00

 

 

 

 Sundhedsfremmende musikaktiviteter (herunder Lungekor) pris pr. elev/sæson

 

300,00-

1400,00

 

300,00-

1400,00

Leje af musikinstrumenter pr. md.

55,00

55,00

Kopiafgift pr. elev pr. år (dagsinstitutioner er undtaget)

                 52,00

53,00

 

 
 

 

 

Billedskolen

1/9 2020- 30/4 2021

1/9 2021- 30/4 2022

     

Undervisning, Albertslund børn

166,00

170,00

Undervisning, udenbys børn

332,00

340,00

Undervisning, Albertslund voksne

259,00

265,00

Undervisning, udenbys voksne

518,00

531,00

 Periodevis undervisning, f.eks. feriehold, dagstakst

100,00-200,00

100,00-200,00

 

   

Biblioteket, overdags-penge voksne:

2020  2021

1. uge efter afleveringsdatoen

20,00 

20,00

2. uge efter afleveringsdatoen

60,00 

60,00

3. uge efter afleveringsdatoen

80,00 

80,00

4. uge efter afleveringsdatoen

100,00 

100,00

5. uge efter afleveringsdatoen

125,00 

125,00

6. uge efter afleveringsdatoen

230,00

230,00

 Overdagspenge opkræves pr. udlånsdato og ikke pr. enhed.

 

 

 Der opkræves ikke overdagspenge for børn 0-13 år indtil 5. uge

6. uge efter afleveringsdatoen

 

100,00 

 

100,00

     
     

Bibliotek, salg

   

Bogsalg, pris pr. materialeenhed

10,00 

10,00

Børneplakater pr. stk.

25,00-100,00 

25,00-100,00

     

Bibliotek, fotokopiering

   

Pr. kopi A4

 2,00 

2,00

Pr. kopi A3

              4,00

4,00

Pr. kopi (farve A4)

             2,00

2,00

Pr. kopi (farve A3)

            4,00

4,00

Udskrifter fra internettet

                   2,00

2,00

     
     

Bibliotek, arrangementer

   

For voksne - max. pris

157,00 

161,00

For børn, store forestillinger - max. pris

52,00 

53,00

     

Dyregården Toftegård

                   2020           2021

Det er gratis for alle at besøge gården. Alle er velkomne indenfor åbningstiden.Taksterne nedenfor vedr. særlige aktiviteter som kan bestilles, og hvor Toftegården afsætter personale til arrangementet.

   
     

 Rundvisning/formidling/foderrunde, 1 time, max. 25 deltagere

 

 

Albertslundborgere

500,00 

515,00

Udenbysborgere

                 750,00

770,00

Merbetaling ved evt. flere deltagere, pr. deltager, albertslundborgere                    25,00 25,00
Merbetaling ved evt flere deltagere, pr. deltager, udenbysborgere                    35,00 35,00
Sammenhængende forløb, pr. time, albertslundborgere                  450,00 460,00
Sammenhængende forløb, pr. time, udenbysborgere                  625,00 640,00
     
Ponytræk, 1 time, max 20 deltagere, fra 3 år    
Albertslundborgere                    500,00 515,00
Udenbysborgere                    750,00 770,00
Merbetaling ved evt. flere deltager, pr. deltager, albertslundborgere                     25,00 25,00
Merbetaling ved evt. flere deltagere, pr. deltager, udenbysborgere                     35,00 35,00
     
Hestevogn, 1 time, max 20 børn eller 12 voksne    
Albertslundborgere           615,00  630,00
Udenbysborgere           760,00 780,00
Merbetaling ved evt. flere deltagere, pr. deltager, albertslundborgere                    25,00 25,00
Merbetaling ved evt. flere deltagere, pr. deltager, udenbysborgere                    35,00 35,00
     
Skattejagt, 1 time, max 12 børn, 6-12 år (min. én voksen ansvarlig)    
Albertslundborgere                    300,00 310,00
Udenbysborgere                    400,00 410,00
     
Bålhygge, max 25 personer (min. én voksen ansvarlig)    
Albertslundborgere                   300,00 310,00
Udenbysborgere                   400,00 410,00
     
Hønselotteri, max 25 personer. ca. 30 min    
Albertslundborgere                   300,00 310,00
Udenbysborgere                   400,00 410,00
     
Hesteskokast, max 50 personer, fra 6 år, 30 min.    
Albertslundborgere                   100,00 105,00
Udenbysborgere                   150,00 155,00
     
     
     

 

 

SVØMMEHALLER, FITNESSCENTER OG FRILUFTSBADET BADESØEN

   
 

2020

2021

Svømmehaller

   

Enkeltbesøg, børn (0-15 år)

25,00

25,00 

10 rabatbilletter, børn (0-15 år)

205,00

210,00 

Familiebillet (2 voksne + 2 børn)

115,00

120,00 

 Aktiviteter med undervisning

 

 

 Babysvømning 3 mdr.

665,00

680,00

Babysvømning, enkelttime

105,00

110,00

Tumlesvømning 3 mdr.

665,00

680,00

Børnesvømning

822,00

840,00

Intro til vand

1.025,00

1.050,00

Optimer din svømmeteknik 

1.025,00

1.050,00

Vandaerobic 3 mdr. 

720,00

740,00

Vandaerobic pr. gang

65,00

65,00

 

 

 

     

Svømmehaller og Fitnesscenter

   

Enkeltbesøg, voksne

45,00

45,00 

Enkeltbesøg, folke- og førtidspensionister²

 35,00

35,00 

10 rabatbilletter, voksne

385,00

395,00 

Prøvetime, Fitness

105,00

110,00

Spinning pr. gang

50,00

50,00

SPIVI Spinning pr. gang

50,00

50,00

Piloyoga pr. gang

65,00

65,00

Piloyoga 3 måneder

700,00 

715,00

Kostvejledning 3 mdr. forløb

1.435,00

1.470,00

Personlig træning 3 mdr. forløb

4.305,00

4.415,00

Kostvejledning og personlig træning

5.130,00

5.260,00

Partræning 3 mdr. forløb, pr. person

3.230,00

3.310,00

Kostplan

1.025,00

1.050,00

 

 

 

Svømmehaller, Fitnesscenter og Badesøen

 

 

3 mdr. adgangskort, barn (0-14 år)

470,00 

480,00 

3 mdr. adgangskort, studerende med studiekort

630,00 

645,00 

3 mdr. adgangskort, voksne

830,00

850,00 

Årskort, voksne

2.700,00 

2.840,00 

Årskort, voksne, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00

1.250,00

1.280,00 

Årskort, folke- eller førtidspensionister²

1.125,00

1.155,00 

     

Badesøen

   

Enkeltbesøg, børn

50,00

51,00 

Enkeltbesøg, voksne

70,00

72,00 

Enkeltbesøg, folke- eller førtidspensionister²

55,00

56,00 

Sæsonkort, børn

450,00

500,00 

Sæsonkort, voksne

450,00

500,00 

Sæsonkort, folke- eller førtidspensionister²

450,00

500,00 

 Solseng pr. dag

25,00

26,00

Opbevaringsskab, depositum

20,00

21,00

     

²) Generelt for Svømmehaller, Fitness og Badesøen:

Taksterne for folke- og førtidspensionister gælder for pensionister, bosiddende i

Albertslund Kommune. Øvrige pensionister betaler almindelig voksentakst.

 

SERVICE TIL PENSIONISTER

   
     

Servicetaksterne er omfattet af et loft for takster på sundhedsområdet. Loftet er ikke udmeldt endnu.

 

     

Madudbringning til pensionister pr. måltid:

2020 

2021 

Alm. hovedmåltid med udbringning 1)

55,00

56,00 

Diæt- og specialkosthovedmåltid med udbringning 1)

55,00

56,00 

Biret med udbringning 1)

13,00

13,00

 

 

 

1) Taksten hæves uden yderligere politisk behandling til den statsfastlagte maksimale takst såfremt de private leverandører hæver prisen.

     

Tøjvask til pensionister pr. måned:

   

Vask hver anden uge

208,00

191,00 

Vask 1 gang om måneden

108,00

96,00 

     

Albertshøj

   

 

 

 

Morgenmad pr. md.

666,00

673,00 

Middagsmad pr. md.

1.377,00

1.390,00 

Biret pr. md.

333,00

336,00 

Aftensmad pr. md.

1.080,00

1.091,00 

Drikkevarer pr. md.

303,00

306,00 

Fuldkost i alt pr. md.

3.759,00

3.796,00 

     

 Kost pr. dag

   

Morgenmad pr. dag

22,00

22,00

 

Middagsmad pr. dag

45,00

46,00

Biret pr. dag

11,00

11,00 

Aftensmad pr. dag

36,00

36,00

Drikkevarer pr. dag

10,00

10,00 

Fuldkost i alt pr. dag

124,00

125,00

     

Øvrige servicepakkeydelser

   

Vask af eget tøj

199,00

182,00

Vask af lejet linned

172,00

152,00

Toiletartikler

115,00

117,00

Vinduespudsning

26,00

27,00

Rengøringsartikler

111,00

111,00

Øvrige servicepakkeydelser

623,00

589,00

     

Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)

4.382,00

4.384,00 

     

Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)

63,00

69,00

     

Humlehusene 1 og 7

   

Morgenmad pr. md.

666,00

673,00 

Middagsmad pr. md.

1.377,00

1.390,00 

Biret pr. md.

333,00

336,00 

Aftensmad pr. md.

1.080,00

1.091,00 

Drikkevarer pr. md.

303,00

306,00 

Fuldkost i alt pr. md.

3.759,00

3.796,00 

     

Morgenmad pr. dag

22,00

22,00 

Middagsmad pr. dag

45,00

46,00 

Biret pr. dag

11,00

11,00 

Aftensmad pr. dag

36,00

36,00

Drikkevarer pr. dag

10,00

10,00 

Fuldkost i alt pr. dag

124,00

125,00 

     

Øvrige servicepakkeydelser

   

"Egen" vask af tøj

170,00

172,00

Vask af lejet linned

172,00

152,00

Toiletartikler

115,00

117,00 

Vinduespudsning

26,00

27,00

Rengøringsartikler

111,00

111,00

Øvrige servicepakkeydelser i alt

594,00

579,00

     

Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)

4.353,00

4.375,00 

     

Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)

63,00

69,00 

     
     

 Takster for gæstepladser i Humlehusene

   

 Fuld kost pr. døgn

124,00 125,00

 Vask af privat tøj pr. døgn

6,00 6,00

Levering/vask af dyne/pude pr. døgn

8,00 9,00

 Rengørings- og toiletartikler

       8,00 8,00

Sundhedshuset rehabilitering

   

Fuld kost pr. døgn

124,00

125,00 

Vask af lejet linned pr. døgn

6,00

7,00 

Vask af privat tøj pr. døgn

7,00

6,00 

Levering/vask af dyne og pude pr. døgn

2,00 

  2,00

Rengørings-og toiletartikler

8,00 

8,00 

 Dagtilbud på området

 

 

Morgenmad, middagsmad og kage på Humlebi/ly og Humlebo

63,00 

63,00 

Middagsmad og kage på Humlebo (uden morgenmad)

41,00 

41,00 

Egenbetaling v. kørsel (retur) til dagtilbud på Humlebi/ly og Humlebo og det åbne aktivitetscenter - 1. - 16. januar 2021

49,00 

32,00 

 Egenbetaling v. kørsel (retur) til dagtilbud på Humlebi/ly og Humlebo og det åbne aktivitetscenter - 17. jan. -  31. dec. 2021

49,00 

        33,00

Middagsmad på det åbne aktivitetscenter

45,00 

46,00 

 Øvrigt

 

 

Egenbetaling ved kørsel (retur) vedr. Servicelov §117 - Myndighedsområdet 1. jan -16. jan 2021

49,00 

 32,00 

Egenbetaling ved kørsel (retur) vedr. Servicelov §117 - Myndighedsområdet  17. jan - 31. dec. 2021

49,00 

 33,00

Egenbetaling ved kørsel (retur) vedr. Servicelov §86 - genoptræning 1. jan -16. jan 2021

49,00 

 32,00

Egenbetaling ved kørsel (retur) vedr. Servicelov §86 - genoptræning 17. jan - 31. dec. 2021

49,00 

33,00 

 

VAND, VARME OG RENOVATION

   
        2020 2021

Vand / spildevand (inkl. moms) Trappemodel

 

   

Vandafgift pr. m3

 22,96

22,96

Vandafledningsbidrag pr. m3

39,66

39,66

     

Varme (inkl. moms)

   

Salg af varme, pr. MWh.

525,22

593,16

Salg af varme, pr. M3

7,79

7,79 

     

Prisloft kr./MWh

798,40

876,53

Prisgulv kr./MWh

603,71

662,79

     

Målerafgift, pr. år

283,62

224,32

Fast takst pr. m²

21,41

8,89

     

Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning)

42,83 

42,83 

Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.

   
     

Gebyr for genåbning af varmetilførsel:

   

Almindelig genåbning

312,50

312,50 

Genåbning ved installation af stopbrik

562,50

562,50 

     

TAO private og erhverv

   

Privat - variabel service

50,36

51,72

Privat fastserviceaftale 

1.650,23

1.662,97

Erhverv - variabel serviceaftale 

45,25

46,47

Erhverv - fast serviceaftale 

4.935,50

4.885,06

     

KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER

   

Tømning af septiktank pr. husstand, inkl. moms

923,75

944,00

Aflæsning af spildevand pr. m³, inkl. moms

45,00

46,00

     

RENOVATION OG GENBRUG

   

Gebyrerne er inkl. Moms. 

Her er kun angivet de gebyrer, der umiddelbart er mest relevante for de enkelte boligområder.

     

Renovationsordninger

   

Årligt gebyr pr. husstand

   
     

Ordning 1) "Todelt beholder + nedgravede" - excl. storskrald/haveaffald

2.963,00

2.997,00 

Ordning 1) "Todelt beholder + nedgravede" - incl. storskrald/have (villaer)

3.359,00

3.421,00

Ordning 1) "Todelt beholder + nedgravede" - incl. storskrald/have (central plads)

2.359,00

3.421,00 

Ordning 1) "Todelt beholder + nedgravede" - incl. miljøstation

3.285,00

3.334,00 

     

Ordning 2) "3 Stk. todelte beholdere ved hver husstand" - excl. storskrald/haveaffald

3.280,00

3.331,00

Ordning 2) "3 Stk. todelte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (villaer)

3.676,00

3.755,00

Ordning 2) "3 Stk. todelte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (central plads)

3.676,00

3.775,00

Ordning 2) "3 Stk. todelte beholdere ved hver husstand" - incl. miljøstation

3.602,00

3.668,00

     

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - excl. storskrald/haveaffald

3.791,00

3.818,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (villaer)

4.187,00

4.242,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (central plads)

4.187,00

4.242,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. Miljøstation

4.112,00

4.156,00

     

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - excl. storskrald/haveaffald

2.209,00

2.245,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (villaer)

2.605,00

2.669,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (central plads)

2.605,00

2.669,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. Miljøstation

2.531,00

2.582,00

     

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont." - excl. storskrald/haveaffald

2.586,00

2.640,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont." - incl. storskrald/have (villaer)

2.982,00

3.064,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont." - incl. storskrald/have (central plads)

2.982,00

3.064,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont." - incl. Miljøstation

2.908,00

2.977,00

Storskrald/haveaffald

   

Storskrald/haveaffald (villaer)

396,00

424,00

Storskrald/haveaffald (central plads)

396,00

424,00

Storskrald/haveaffald ved miljøstation

322,00

337,00

Sæk, Rest, 125 liter, 1 tømning (label) 

22,00

22,00

     

Fælles formål (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Fælles formål, husholdninger

746,00

764,00

     

Rest/Mad (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Alle husstande:

   

Ordning for bioposer og køkkenspande

31,00

31,00

Villaer:

   

Afstandstillæg, pr. tømning 

6,00

7,00 

Afstandstillæg, tømning hver 8.uge

38,00

41,00 

Afstandstillæg, tømning hver 3.uge 

102,00

110,00 

Afstandstillæg, tømning hver 2.uge

153,00

164,00 

Afstandstillæg, tømning hver uge

307,00

329,00 

Afstandstillæg, ordning 1 

153,00

164,00

Afstandstillæg, ordning 2 

295,00

316,00

Afstandstillæg, ordning 3 

407,00

436,00

G/F områder med affaldsøer:

 

 

Restaffald - Minicontainere, Affaldsø

351,00

364,00

Restaffald - Nedgravede, Affaldsø

360,00

407,00

 Madaffald - Minicontainere, Affaldsø

165,00 

114,00

 Madaffald - Nedgravede, Affaldsø

351,00

269,00

 Vask af beholdere, Affaldsø

2,00 

    
     

Rest/mad (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

   

Individuelt materiel:

   

Sæk, Dag, 125 liter, hver uge - gammelordning

1.175,00

1.200,00 

Sæk, Rest, 125 liter, 2. uge

720,00

745,00

Sæk, Mad, 50 l, 2. uge

631,00

549,00

Sæk , Mad, 50 l: Sommertillæg

123,00

123,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, 2. uge

922,00

866,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, Sommer tillæg

130,00

130,00

Vask af 2-kammer beholdere til mad, 1 vask om året

50,00

 

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Rest, 660 liter, hver uge 

1.943,00

2.006,00

Minicontainer, Mad, 440 liter, hver uge

2.755,00

2.051,00

Nedgravet cont., Rest, 5 m3, 2 uge

9.834,00

9.809,00

Nedgravet cont., Mad, 1,3 m3, 2. uge

9.417,00

8.354,00

     

Pap (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Villaer:

 

 

Bundtet pap (Villaer), 14. dag, skal bestilles

24,00

23,00 

Bundtet pap (central plads)

 24,00

 23,00 

 Bundtet pap - faste afhentninger central plads (RVP)

 24,00

23,00

G/F områder med affaldsøer:

   

Pap, Minicontainere, Affaldsø

64,00

64,00

 Pap, Nedgravede, Affaldsø

93,00

125,00

     

Pap (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

   

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Pap, 660 liter, 2. uge 

577,00

656,00

Nedgravet cont., pap, 3 m3, hver 4. uge 

2.896,00

3.274,00

     

Papir (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

G/F områder med affaldsøer:

   

Papir, Minicontainere, Affaldsø

-6,00*

24,00* 

 Papir, Nedgravede, Affaldsø

-4,00* 

         53,00*

 

 

 

     

Papir (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

   

Individuelt materiel:

   

Kassette, Papir, 30 liter, 2. uge

200,00

216,00 

Beholder, Papir, 240 liter, (Halvdel af todelt) - 40 %, 3. uge

115,00

134,00 

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Papir, 660 liter, hver uge (45)

-317,00

995,00*

Nedgravet cont., Papir, 2,5 m3, 10. uge (45)

98,00

1.074,00

     

Glas (årligt gebyr) pr. deltagende husstand:

   

G/F områder med affaldsøer:

   

Glas, Minicontainere, Affaldsø

28,00

26,00 

 Glas, Nedgravede, Affaldsø

43,00 

38,00 

     

Glas (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

   

Individuelt materiel:

   

Kassette, Glas, 30 liter, 3. uge

181,00

166,00

Beholder, Glas, 240 liter, (Halvdel af todelt) - 60 %, 8. uge

74,00

63,00

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Glas, 660 liter, 6. uge (25)

281,00

255,00

Nedgravet cont., Glas, 1,6 m3, 8. uge (45)

1.697,00

1.643,00

     

Have (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Villaer:

   

Småt haveaffald (Villaer) - Ruteindsamling

 354,00

380,00 

Småt haveaffald (Villaer) - Bestillingsordning

123,00

120,00

Stort haveaffald - grab (Villaer) - Bestillingsordning

195,00

232,00

G/F områder med miljøstationer:

   

Småt haveaffald, bestilling, central plads

123,00

120,00

Småt haveaffald, faste afhentninger, central plads RVP

112,00

63,00

Stort haveaffald, bestilling, Central Plads

195,00

232,00

Haveaffald - Miljøstation

123,00

87,00

     

Have, engangsbestillinger - volumenbaseret

   

Villaer:

   

Afhentning småt haveaffald, 1 afhentning

301,00

284,00

Grabning, Haveaffald, Villa, 1 afhentning

430,00

414,00

Grabning, Haveaffald, G/F mængder, 1 tømning

3.091,00

3.058,00

     

Genbrugsstationen (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

   

Genbrugsstationen

634,00

634,00

     

Genbrugsstationen, Erhverv

 

   

Betaling pr. besøg

   

Personbil

 125,00

125,00 

Kassebil

 187,50

187,50 

Ladvogn

 250,00

218,75 

 

 

 

Personbil

   

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

8.875,00 

12.375,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

4.875,00 

6.875,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

1.000,00 

1.000,00 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

4.750,00 

6.250,00 

 

 

 

Kassebil:

   

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

12.250,00 

12.375,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

6.750,00 

6.875,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

   

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

 7.750,00

11.500,00 

 

 

 

Ladvogn:

   

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

 20.500,00

18.000,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

 11.250,00

10.125,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

   

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

 14.875,00

13.750,00 

 

 

 

     

Farligt affald for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

63,00

62,50

 

 

 

Farligt affald (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

   

Farligt affald

54,00

46,00

     

Storskrald (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Villaer:

   

Storskrald (Villaer), Ruteindsamling

341,00

350,00

Storskrald (Villaer), Bestilling

78,00

72,00

Storskrald (Villaer), Bestilling, Central Plads 

78,00

72,00

Storskrald  (Fast afhentning fra Central plads), RVP

132,00

116,00

G/F områder med miljøstationer:

   

Storskrald, Miljøstation

199,00

250,00

G/F områder med affaldsøer:

   

Plast, minicontainere, affaldsø

145,00

166,00

Plast, Nedgravede, affaldsø

241,00 

238,00

 

 

 

 Metal, minicontainere, affaldsø

-5,00* 

-10,00*

 Metal, Nedgravede, affaldsø

37,00* 

35,00

 

 

 
     

Miljøstationer:

   

Tømning af pallerammer/EE-affald (Miljøstationer)

22,00

21,00 

Afhentning af hvidevarer (Miljøstationer)

7,00

3,00 

     

Storskrald (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

   

Individuelt materiel:

   

Kassette, Metal, 30 liter, 3. uge

91,00

140,00

Kassette, Plast, 30 liter, 2. uge

479,00

504,00

Beholder, 240 liter, Metal (Halvdel af todelt) - 40 %, 8. uge

-17,00

37,00*

Beholder, 240 liter, Plast (Halvdel af todelt) - 60 %, 3. uge

299,00

327,00

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Plast, 660 liter, hver uge 

3.012,00

3.750,00

Minicontainer, Metal, 660 liter, 4. uge 

-210,00*

210,00* 

Nedgravet cont., Plast, 1,6 m3, 4. uge 

4.185,00

5.115,00

Nedgravet cont., Metal, 1,6 m3, 10. uge

1.033,00

1.254,00

     

Storskrald, engangsbestillinger - volumenbaseret

   

Villaer:

   

Storskrald (Villaer), 1 afhentning

309,00

238,00

Villaer:

   
     

Leasing 1 stk. todelt beholder

116,00

120,00 

Leasing 3 stk. todelte beholdere i ordning 2

348,00

359,00 

Leasing 1 stk. minicontainer

188,00

188,00 

     

 

   
     

 *Negative takster betyder, at Kommunens indtægter ved at sælge indholdet i en container er højere end udgifterne ved at få den tømt.

EJENDOMME

 2020 2021
     

Byggesagsgebyrer

   
     

En ændring i byggeloven medfører at byggesagsgebyret fra 2015 skal opkræves efter tidsforbrug. Pris pr. time

 600,00  600,00
     
     

Rottebekæmpelse

   

Gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Promillesatsen af ejendomsværdien udgør

 0,05 0,05