Vand, varme og renovation

Takster i Albertslund kommune for 2018/2019. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten.


VAND, VARME OG RENOVATION

   
        2018 2019

Vand / spildevand (inkl. moms) Trappemodel

 

   

Vandafgift pr. m3

 22,40

21,61 

Vandafledningsbidrag pr. m3

 39,38

40,16 

     

Varme (inkl. moms)

   

Salg af varme, pr. MWh.

539,96

531,09 

Salg af varme, pr. M3

7,79

7,79 

     

Prisloft kr./MWh

815,35

805,15 

Prisgulv kr./MWh

616,52

608,81 

     

Målerafgift, pr. år

511,83

321,91 

Fast takst pr. m²

15,04

23,05 

     

Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning)

42,83

 

Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.

   
     

Gebyr for genåbning af varmetilførsel:

   

Almindelig genåbning

312,50

312,50 

Genåbning ved installation af stopbrik

562,50

562,50 

     

TAO private og erhverv

   

Privat - variabel service

47,26

48,76 

Privat fastserviceaftale 

1.496,00

1.635,58 

Erhverv - variabel serviceaftale 

42,63

44,02 

Erhverv - fast serviceaftale 

4.816,21

4.825,51 

     

KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER

   

Tømning af septiktank pr. husstand, inkl. moms

750,00

900,00 

     

RENOVATION OG GENBRUG

   

Gebyrerne er inkl. Moms. medmindre andet er angivet

Her er kun angivet de gebyrer, der umiddelbart er mest relevante for de enkelte boligområder.

     

Renovationsordninger

   

Årligt gebyr pr. deltagende husstand

   
     

Ordning 1) "Todelt beholder + miljøspot" - excl. storskrald/haveaffald

2.373,00

2.392,00 

Ordning 1) "Todelt beholder + miljøspot" - incl. storskrald/have (villaer)

2.658,00

2.644,00 

Ordning 1) "Todelt beholder + miljøspot" - incl. storskrald/have (central plads)

2.573,00

2.602,00 

Ordning 1) "Todelt beholder + miljøspot" - incl. miljøstation

2.598,00

2.605,00 

     

Ordning 2) "3 Stk. todelte beholdere ved hver husstand" - excl. storskrald/haveaffald

2.833,00

2.918,00 

Ordning 2) "3 Stk. todelte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (villaer)

3.118,00

3.170,00 

Ordning 2) "3 Stk. todelte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (central plads)

3.002,00

3.128,00 

Ordning 2) "3 Stk. todelte beholdere ved hver husstand" - incl. miljøstation

3.058,00

3.131,00 

     

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - excl. storskrald/haveaffald

3.358,00

3.334,00 

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (villaer)

3.643,00

3.586,00 

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (central plads)

3.527,00

3.544,00 

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. Miljøstation

3.548,00

3.541,00 

     

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - excl. storskrald/haveaffald

2.105,00

1.897,00 

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (villaer)

2.390,00

2.149,00 

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (central plads)

2.305,00

2.107,00 

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. Miljøstation

2.330,00

2.110,00 

     

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont." - excl. storskrald/haveaffald

2.103,00

2.215,00 

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont." - incl. storskrald/have (villaer)

2.388,00

2.467,00 

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont." - incl. storskrald/have (central plads)

2.303,00

2.425,00 

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont." - incl. Miljøstation

2.328,00

2.428,00 

Storskrald/haveaffald

   

Storskrald/haveaffald (Ruteindsamling) 

771,00

756,00 

Storskrald/haveaffald (villaer)

285,00

252,00 

Storskrald/haveaffald (central plads)

200,00

210,00 

Storskrald/haveaffald ved miljøstation

225,00

213,00 

Sæk, Rest, 125 liter, 1 tømning (label) 

22,00 

24,00 

     

Fælles formål (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Fælles formål, husholdninger

769,00

757,00 

     

Rest/Mad (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Alle husstande:

   

Ordning for bioposer og køkkenspande

63,00

41,00 

Villaer:

   

Afstandstillæg, pr. tømning 

5,00

5,00 

Afstandstillæg, tømning hver 8.uge

33,00

33,00 

Afstandstillæg, tømning hver 3.uge 

87,00

89,00 

Afstandstillæg, tømning hver 2.uge

130,00

133,00 

Afstandstillæg, tømning hver uge

260,00

266,00 

Afstandstillæg, ordning 1 

 130,00

133,00 

Afstandstillæg, ordning 2 

250,00

256,00 

Afstandstillæg, ordning 3 

345,00

353,00 

G/F områder med affaldsøer:

 

 

Restaffald - Minicontainere, Affaldsø

328,00

 349,00 

Restaffald - Nedgravede, Affaldsø

328,00

       401,00

 Madaffald - Minicontainere, Affaldsø

179,00 

118,00

 Madaffald - Nedgravede, Affaldsø

179,00 

280,00

 Vask af beholdere, Affaldsø

2,00 

          2,00
     

Rest/mad (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

   

Individuelt materiel:

   

Sæk, Dag, 125 liter, hver uge - gammelordning

1.147,00

1.219,00 

Sæk, Rest, 125 liter, 2. uge

578,00

628,00 

Sæk, Mad, 50 l, 2. uge

461,00

483,00 

Sæk , Mad, 50 l: Sommertillæg

107,00

108,00 

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, 2. uge

661,00

700,00 

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, Sommer tillæg

111,00

113,00 

Vask af 2-kammer beholdere til mad, 1 vask om året

41,00

41,00 

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Rest, 660 liter, hver uge 

1.993,00

1.615,00 

Minicontainer, Mad, 440 liter, hver uge

1.884,00

1.479,00 

Nedgravet cont., Rest, 5 m3, 2 uge

9.105,00

8.963,00 

Nedgravet cont., Mad, 1,3 m3, 2. uge

5.857,00

7.243,00 

     

Pap (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Villaer:

 

 

Bundtet pap (Villaer), 14. dag, skal bestilles

35,00

6,00 

Bundtet pap (central plads)

 4,00

 6,00 

 Bundtet pap - faste afhentninger central plads (RVP)

 

61,00 

G/F områder med affaldsøer:

   

Pap, Minicontainere, Affaldsø

19,00

51,00 

 Pap, Nedgravede, Affaldsø

 19,00 

51,00 

     

Pap (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

   

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Pap, 660 liter, 2. uge 

397,00

246,00 

Nedgravet cont., pap, 3 m3, hver 4. uge 

1.785,00

2.300,00 

     

Papir (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

G/F områder med affaldsøer:

   

Papir, Minicontainere, Affaldsø

-34,00

 -151,00* 

 Papir, Nedgravede, Affaldsø

-34,00 

      -46,00*

 

 

 

     

Papir (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

   

Individuelt materiel:

   

Kassette, Papir, 40 liter, 2. uge

154,00

187,00 

Beholder, Papir, 240 liter, (Halvdel af todelt) - 40 %, 3. uge

82,00

113,00 

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Papir, 660 liter, hver uge (45)

-1.377,00

196,00 

Nedgravet cont., Papir, 2,5 m3, 10. uge (45)

-1.053,00

431,00 

     

Glas (årligt gebyr) pr. deltagende husstand:

   

G/F områder med affaldsøer:

   

Glas, Minicontainere, Affaldsø

33,00

43,00 

 Glas, Nedgravede, Affaldsø

33,00 

45,00 

     

Glas (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

   

Individuelt materiel:

   

Kassette, Glas, 40 liter, 3. uge

159,00

153,00 

Beholder, Glas, 240 liter, (Halvdel af todelt) - 60 %, 8. uge

67,00

59,00 

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Glas, 660 liter, 6. uge (25)

406,00

298,00 

Nedgravet cont., Glas, 1,6 m3, 8. uge (45)

1.346,00

1.611,00 

     

Have (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Villaer:

   

Småt haveaffald (Villaer) - Ruteindsamling

 303,00

303,00 

Småt haveaffald (Villaer) - Bestillingsordning

52,00

47,00 

Stort haveaffald - grab (Villaer) - Bestillingsordning

197,00

172,00 

G/F områder med miljøstationer:

   

Småt haveaffald, bestilling, central plads

50,00

53,00 

Småt haveaffald, faste afhentninger, central plads RVP

 

       114,00

Stort haveaffald, bestilling, Central Plads

56,00

82,00 

Haveaffald - Miljøstation

17,00

41,00 

     

Have, engangsbestillinger - volumenbaseret

   

Villaer:

   

Afhentning småt haveaffald, 1 afhentning

257,00

262,00 

Grabning, Haveaffald, Villa, 1 afhentning

370,00

375,00 

Grabning, Haveaffald, G/F mængder, 1 tømning

1.745,00

2.725,00 

     

Genbrugsstationen (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

   

Genbrugsstationen

635,00

595,00 

     

Genbrugsstationen, Erhverv

 

   

Betaling pr. besøg

   

Personbil

 125,00

125,00 

Kassebil

 187,50

187,50 

Ladvogn

 250,00

250,00 

 

 

 

Personbil

   

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

6.875,00 

8.875,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

3.750,00 

4.875,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

1.000,00 

1.000,00 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

4.000,00 

4.750,00 

 

 

 

Kassebil:

   

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

10.875,00 

12.250,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

6.000,00 

6.750,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

   

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

 7.375,00

7.750,00 

 

 

 

Ladvogn:

   

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

 16.875,00

20.500,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

 9.250,00

11.250,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

   

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

 14.250,00

14.875,00 

 

 

 

     

Farligt affald for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

50,00

62,50 

 

 

 

Farligt affald (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

   

Farligt affald

48,00

27,00 

     

Storskrald (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

   

Villaer:

   

Storskrald (Villaer), Ruteindsamling

271,00

281,00 

Storskrald (Villaer), Bestilling

36,00

33,00 

Storskrald (Villaer), Bestilling, Central Plads 

 94,00

75,00 

Storskrald  (Fast afhentning fra Central plads), RVP

 

          214,00

G/F områder med miljøstationer:

   

Storskrald, Miljøstation

208,00

172,00

G/F områder med affaldsøer:

   

Plast, minicontainere, affaldsø

63,00

         94,00

Plast, Nedgravede, affaldsø

 63,00 

         67,00

 

 

 

 Metal, minicontainere, affaldsø

 

 -29,00*

 Metal, Nedgravede, affaldsø

 

 -3,00*

 

 

 
     

Miljøstationer:

   

Tømning af pallerammer/EE-affald (Miljøstationer)

28,00

21,00 

Afhentning af hvidevarer (Miljøstationer)

14,00

18,00 

     

Storskrald (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

   

Individuelt materiel:

   

Kassette, Metal, 30 liter, 3. uge

133,00

115,00 

Kassette, Plast, 30 liter, 2. uge

323,00

342,00 

Beholder, 240 liter, Metal (Halvdel af todelt) - 40 %, 8. uge

41,00

22,00 

Beholder, 240 liter, Plast (Halvdel af todelt) - 60 %, 3. uge

166,00

208,00 

Affaldsøer:

   

Minicontainer, Plast, 660 liter, hver uge 

1.594,00

2.405,00 

Minicontainer, Metal, 660 liter, 4. uge 

-58,00

-554,00* 

Nedgravet cont., Plast, 1,6 m3, 4. uge 

2.738,00

4.653,00 

Nedgravet cont., Metal, 1,6 m3, 10. uge

550,00

417,00 

     

Storskrald, engangsbestillinger - volumenbaseret

   

Villaer:

   

Storskrald (Villaer), 1 afhentning

251,00

262,00 

Villaer:

   
     

Leasing 1 stk. todelt beholder

75,00

116,00 

Leasing 3 stk. todelte beholdere i ordning 2

225,00

348,00 

Leasing 1 stk. minicontainer

188,00

188,00 

     

Administrationsgebyr for erhverv

   

Erhvervsaffaldsgebyret

1300,00

1.006,00 

 *Negative takster betyder, at Kommunens indtægter ved at sælge indholdet i en container er højere end udgifterne ved at få den tømt.