Takster 2018

Takster i Albertslund kommune for 2018. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten.


Dagpleje 0 -2 år og 9 mrd.

3.041,00

Børn 0 -2 år og 9 mrd.

3.383,00

Børn 2 år og 10 mdr - 5/6 år

1.960,00

SFO

1.550,00

Fritidsklub

535,00

Juniorklub

295,00

Ungdomsklub

0,00

Ungdomsklub i Albertslund Motorsportcenter

185,00

Albertslund Ungdomsklub (14+ år), Note*  

Alle priser er pr. måned.

 

Hvis man har mere end ét barn i daginstitution, beregnes der søskenderabat. Det betyder, at der skal betales fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de næste pladser. Reglen gælder ikke for pladser i fritidsklub og betaling for hobbymaterialer i klubber: 50% af materialeprisen. Ungdomsklub her betales altid fuld takst.

Albertslund Ridecenter

           2017

  1/8-2018 

Småbørnsridning (3-6 år) – pr. mdr.

335,00

 
     

Ridehold

   

Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.

410,00

 

Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.

470,00

 

Voksne alle kommuner (fra 18 år***) – pr. mdr.

540,00

 
     

Springhold

   

Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.

450,00

 

Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.

500,00

 

Voksne – pr. mdr.

580,00

 
     

Handicapridning

   

Hold m. instruktør

800,00

 

Enetime (Nyt tiltag)

1.290,00

 
     

Hestepension

   

Hest – pr. mdr.

3.600,00

 3.700,00

Pony – pr. mdr.

3.400,00

 3.500,00

     

Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. mdr.

460,00

 
 

Ridehuskort i forbindelse med undervisning - pris pr. dag (Nyt tiltag)

 

50,00

 
     

Lokaleudlån på skoler, Kongsholmcenteret og idrætsanlæg

   
     

Udlån til folkeoplysning, idræts- og motionsaktiviteter

   

Alle ugedage

Gratis

 
     

Udlån til foreningsformål

   

Mandag-fredag (8-22)

Gratis

 
     

Udlån til kommercielle formål

   

Alle dage pr. påbegyndt time

185,00

 

Betaling for aflysning mindre end 14 dage før arrangementet

710,00

 
     

Udlån af lokaler/baner til private formål

   

Alle dage pr. påbegyndt time

250,00

 

Lørdag-søndag og efter kl. 22 på hverdage pr. påbegyndt time

250,00

 
     

Udlån af Kongsholmcentrets festsal til private fester

   

Leje af salen

1.475,00

 

Pr. påbegyndt time

235,00

 

Betaling v/aflysning under 14 dage før arrangementets afholdelse

750,00

 

 
 

1/8 2017

1/8 2018

 

Albertslund Musikskole

- 30/6 2018

- 30/6 2019

 

   

Musikalsk legestue pr. hold/år

5.625,00

5.720,00

Hold pr. elev/md

135,00

137,50

Talenthold pr. elev/md

 75,00

75,00

Individuel undervisning:

   

- u/25 år 25 min individuel pr. elev/md

222,00

225,00

- u/25 år min talent pr. elev/md

 222,00

225,00

- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.

444,00

450,00

-u/25 år ekstra instrument pr. elev/md.

 444,00

450,00

- u/25 år dobbelttid 50 min pr. elev/md.

666,00

675,00

- o/25 år pr. elev/md

857,00

870,00

Hold, kor og orkester pr. elev/md

135,00

137,50

Udenbys elever undervisning:

   

- u/25 år 25 min. individuel pr. elev/md

444,00

450,00

-u/25 år. 25 min. talent pr. elev/md.

 222,00

225,00

- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.

666,00

675,00

- u/25 år 25 min. ekstra instrument pr. elev/md.

 860,00

875,00

- u/25 år dobbelttid 50 min. pr. elev/md.

860,00

875,00

- o/25 år pr. elev/md

860,00

875,00

Hold, kor og orkester pr. elev/md

 130,00

132,00

Leje af musikinstrumenter/år

50,00

50,00

Kopiafgift pr. elev pr. år (dagsinstitutioner er undtaget)

 50,00

50,00

Salg af musikinstrumenter:

Prisen fastsættes af fagmand

 

1/9 2017

1/9 2018

Billedskolen

- 30/4 2018

- 30/4 2019

     

Undervisning, Albertslund-børn

156,25

158,75

Undervisning, udenbys børn

312,50

317,50

Undervisning, Albertslund-voksne

243,75

247,50

Undervisning, udenbys voksne

487,50

495,00

Biblioteket, overdagspenge voksne:

 

1. uge efter afleveringsdatoen

30,00

2. uge efter afleveringsdatoen

50,00

3. uge efter afleveringsdatoen

60,00

4. uge efter afleveringsdatoen

70,00

5. uge efter afleveringsdatoen

80,00

6. uge efter afleveringsdatoen

100,00

   

Overdagspenge opkræves pr. udlånsdato og ikke pr. enhed.

 

Der opkræves ikke overdagspenge for børn under 14 år.

 
   

Bibliotek, gebyr for regning:

 

Voksne

250,00

Børn

100,00

Inkassosager

0,00

   

Bibliotek, salg

 

Bogsalg, pris pr. materialeenhed

10,00

Børneplakater pr. stk.

25-100

USB-nøgler, pr. stk.

80,00

   

Bibliotek, fotokopiering

 

Pr. kopi A4

2,00

Pr. kopi A3

4,00

Pr. kopi (farve A4)

2,00

Pr. kopi (farve A3)

4,00

Pr. kopi A4 på overhead transparent

5,00

Udskrifter fra internettet

2,00

   

Bibliotek, telefax

 

Til Danmark: 1. side

15,00

Til Danmark: efterfølgende sider

2,00

Til øvrige Europa: 1. side

15,00

Til øvrige Europa: efterfølgende sider

5,00

Til lande udenfor Europa: 1. side

25,00

Til lande udenfor Europa: efterfølgende sider

10,00

   

Bibliotek, arrangementer

 

For voksne - max. pris

150,00

For børn, store forestillinger - max. pris

50,00

   

Dyregården Toftegård

 

Det er gratis for alle at besøge gården.

 
   

Hestevognstur for Albertlund borgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn

600,00

Hestevognstur for udenbysborgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn

740,00

Over 20/25 personer, Albertslund borgere pr. person

25,00

Over 20/25 personer, udenbysborgere pr. person

30,00

 

 

SVØMMEHALLER, FITNESSCENTER OG FRILUFTSBADET BADESØEN

 
   

Svømmehaller

 

Enkeltbesøg, børn (0-15 år)

25,00

10 rabatbilletter, børn (0-15 år)

200,00

Familie billet (2 voksne + 2 børn)

110,00

   

Svømmehaller og Fitnesscenter

 

Enkeltbesøg, voksne

45,00

Enkeltbesøg, folke- og førtidspensionister +)

 35,00

10 rabatbilletter, voksne

350,00

 

 

Svømmehaller, Fitnesscenter og Badesøen

 

3 mdr. adgangskort, barn (0-14 år)

450,00 

3 mdr. adgangskort, studerende med studiekort (nyt tiltag) 

600,00 

3 mdr. adgangskort, voksne

775,00

Årskort, voksne (nyt tiltag) 

2.650,00 

Årskort, voksne, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00

1.200,00

Årskort, folke- eller førtidspensionister +)

980,00

   

Badesøen

 

Enkeltbesøg, børn

35,00

Enkeltbesøg, voksne

55,00

Enkeltbesøg, folke- eller førtidspensionister +)

45,00

10 rabatbilletter, børn

300,00

10 rabatbilletter, voksne

450,00

Sæsonkort, børn

350,00

Sæsonkort, voksne

565,00

Sæsonkort, folke- eller førpensionister +)

400,00

   

Generelt for Svømmehaller, Fitness og Badesøen:

Taksterne for folke- og førtidspensionister gælder for pensionister, bosiddende i

Albertslund Kommune. Øvrige pensionister betaler almindelig voksentakst.

SERVICE TIL PENSIONISTER

 
   

Servicetaksterne er omfattet af et loft for takster på sundhedsområdet. Loftet er ikke udmeldt endnu.

Når loftet kendes kan taksterne evt. blive reguleret i overensstemmelse hermed.

   

Madudbringning til pensionister pr. måltid:

 

Alm. hovedmåltid med udbringning 1)

53,00

Diæt- og specialkosthovedmåltid med udbringning 1)

53,00

Alm. hovedmåltid uden udbringning 1)

53,00

Diæt- og specialkosthovedmåltid uden udbringning 1)

53,00

1) Taksten hæves uden yderligere politisk behandling til den statsfastlagte maksimale takst såfremt de private leverandører hæver prisen.

   

Tøjvask til pensionister pr. måned:

 

Vask hver anden uge

195,38

Vask 1 gang om måneden

97,87

   

Albertshøj

 

Morgenmad pr. md.

634,00

Middagsmad pr. md.

1.310,00

Biret pr. md.

317,00

Aftensmad pr. md.

1.028,00

Drikkevarer pr. md.

288,00

Fuldkost i alt pr. md.

3.577,00

   

Morgenmad pr. dag

20,84

Middagsmad pr. dag

43,07

Biret pr. dag

10,42

Aftensmad pr. dag

33,80

Drikkevarer pr. dag

9,47

Fuldkost i alt pr. dag

117,60

   

Øvrige servicepakkeydelser

 

Vask af eget tøj

215,00

Vask af lejet linned

249,00

Toiletartikler

111,00

Vinduespudsning

24,00

Rengøringsartikler

55,00

Øvrige servicepakkeydelser

657,00

   

Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)

4.233,00

   

Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)

93,00

   

Humlehusene 1:

 

Morgenmad pr. md.

634,00

Middagsmad pr. md.

1.310,00

Biret pr. md.

317,00

Aftensmad pr. md.

1.028,00

Drikkevarer pr. md.

288,00

Fuldkost i alt pr. md.

3.577,00

   

Morgenmad pr. dag

21,00

Middagsmad pr. dag

43,00

Biret pr. dag

10,00

Aftensmad pr. dag

34,00

Drikkevarer pr. dag

9,00

Fuldkost i alt pr. dag

118,00

   

Øvrige servicepakkeydelser

 

"Egen" vask af tøj

215,00

Vask af lejet linned

249,00

Toiletartikler

111,00

Vinduespudsning

24,00

Rengøringsartikler

55,00

Øvrige servicepakkeydelser i alt

657,00

   

Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)

4.233,00

   

Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)

93,00

   

Humlehusene 7:

 

Morgenmad pr. md.

634,00

Middagsmad pr. md.

1.310,00

Biret pr. md.

317,00

Aftensmad pr. md.

1.028,00

Drikkevarer pr. md.

28,00

Fuldkost i alt pr. md.

3.577,00

   

Morgenmad pr. dag

21,00

Middagsmad pr. dag

43,00

Biret pr. dag

10,00

Aftensmad pr. dag

34,00

Drikkevarer pr. dag

9,00

Fuldkost i alt pr. dag

118,00

   

Øvrige servicepakkeydelser

 

"Egen" vask af tøj

215,00

Vask af lejet linned

249,00

Toiletartikler

113,00

Vinduespudsning

24,00

Rengøringsartikler

55,00

Øvrige servicepakkeydelser i alt

657,00

   

Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)

4.234,00

   

Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)

93,00

   

Sundhedshuset rehabilitering

 

Fuld kost pr. døgn

118,00

Vask af lejet linned pr. døgn

8,00

Vask af privat tøj pr. døgn

7,00

 

VAND, VARME OG RENOVATION

 
   

Vand / spildevand (inkl. moms) Trappemodel

 

 

Vandafgift pr. m3

 22,40

Vandafledningsbidrag pr. m3

 39,38

   

Varme (inkl. moms)

 

Salg af varme, pr. MWh.

539,96

Salg af varme, pr. M3

7,79

   

Prisloft kr./MWh

818,35

Prisgulv kr./MWh

616,52

   

Målerafgift, pr. år

511,83

Fast takst pr. m²

15,04

   

Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning)

42,83

Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.

 
   

Gebyr for genåbning af varmetilførsel:

 

Almindelig genåbning

312,50

Genåbning ved installation af stopbrik

562,50

   

TAO private og erhverv

 

Privat - variabel service

47,26

Privat fastserviceaftale 

1.496,00

Erhverv - variabel serviceaftale 

42,63

Erhverv - fast serviceaftale 

4.816,21

   

KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER

 

Tømning af septitank pr. husstand, inkl. moms

687,50

   

RENOVATION OG GENBRUG

 

Gebyrerne er inkl. Moms. medmindre andet er angivet

Her er kun angivet de gebyrer, der umiddelbart er mest relevante for de enkelte boligområder.

   

Renovationsordninger

 

Årligt gebyr pr. deltagende husstand

 
   

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - excl. storskrald/haveaffald

2.373,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. storskrald/have (villaer)

2.658,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. storskrald/have (central plads)

2.573,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. miljøstation

2.598,00

   

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - excl. storskrald/haveaffald

2.833,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (villaer)

3.118,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (central plads)

3.002,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. miljøstation

3.058,00

   

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - excl. storskrald/haveaffald

3.358,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (villaer)

3.643,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (central plads)

3.527,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. Miljøstation

3.548,00

   

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - excl. storskrald/haveaffald

2.105,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (villaer)

2.390,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (central plads)

2.305,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. Miljøstation

2.330,00

   

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - excl. storskrald/haveaffald

2.103,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. storskrald/have (villaer)

2.388,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. storskrald/have (central plads)

2.303,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. Miljøstation

2.328,00

   

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - excl. storskrald/haveaffald

2.103,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. storskrald/have (villaer)

2.388,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. storskrald/have (central plads)

2.303,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. Miljøstation

2.328,00

Storskrald/haveaffald

 

Storskrald/haveaffald (Ruteindsamling) 

771,00

Storskrald/haveaffald (villaer)

285,00

Storskrald/haveaffald (central plads)

200,00

Storskrald/haveaffald ved miljøstation

225,00

Sæk, Rest, 125 liter, 1 tømning (label) 

22,00 

   

Fælles formål (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Fælles formål, husholdninger

769,00

   

Rest/Mad (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Alle husstande:

 

Ordning for bioposer og køkkenspande

63,00

Villaer:

 

Afstandstillæg, pr. tømning 

5,00

Afstandstillæg, tømning hver 8.uge

33,00

Afstandstillæg, tømning hver 3.uge 

87,00

Afstandstillæg, tømning hver 2.uge

130,00

Afstandstillæg, tømning hver uge

260,00

Afstandstillæg, ordning 1 

 130,00

Afstandstillæg, ordning 2 

250,00

Afstandstillæg, ordning 3 

345,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Restaffald, miljøspot

328,00

Madaffald, Affaldsø

179,00

Vask af beholdere, Affaldsø

2,00

   

Rest/mad (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Sæk, Dag, 125 liter, hver uge - gammelordning

1.147,00

Sæk, Rest, 125 liter, 2. uge

578,00

Sæk, Mad, 50 l, 2. uge

461,00

Sæk , Mad, 50 l: Sommertillæg

107,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, 2. uge

661,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, Sommer tillæg

111,00

Vask af 2-kammer beholdere til mad, 1 vask om året

41,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Rest, 660 liter, hver uge 

1.993,00

Minicontainer, Mad, 440 liter, hver uge

1.884,00

Nedgravet cont., Rest, 5 m3, 12 dage (45)

9.105,00

Nedgravet cont., Mad, 1,3 m3, 2. uge (45)

5.857,00

   

Pap (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Bundtet pap (Villaer), 14. dag, skal bestilles

35,00

Bundtet pap (central plads)

 4,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Pap, Affaldsø

19,00

   

Pap (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

 

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Pap, 660 liter, 2. uge 

397,00

Nedgravet cont., pap, 3 m3, hver 4. uge 

1.785,00

   

Papir (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

G/F områder med affaldsøer:

 

Papir, Affaldsø

-34,00

   

Papir (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Papir, 40 liter, 2. uge

154,00

Beholder, Papir, 240 liter, (Halvdel af to-delt) - 40 %, 3. uge

82,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Papir, 660 liter, hver uge (45)

-1.377,00

Nedgravet cont., Papir, 2,5 m3, 10. uge (45)

-1.053,00

   

Glas (årligt gebyr) pr. deltagende husstand:

 

G/F områder med affaldsøer:

 

Glas, Affaldsø

33,00

   

Glas (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Glas, 40 liter, 3. uge

159,00

Beholder, Glas, 240 liter, (Halvdel af to-delt) - 60 %, 8. uge

67,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Glas, 660 liter, 6. uge (25)

406,00

Nedgravet cont., Glas, 1,6 m3, 8. uge (45)

1.346,00

   

Have (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Småt haveaffald (Villaer) - Ruteindsamling

 303,00

Småt haveaffald (Villaer) - Bestillingsordning

52,00

Stort haveaffald - grab (Villaer) - Bestillingsordning

197,00

G/F områder med miljøstationer:

 

Småt haveaffald, bestilling, parkeringsplads

50,00

Stort haveaffald, bestilling, parkeringsplads

56,00

Haveaffald (Grab Boligsel + Ophalere)

17,00

   

Have, engangsbestillinger - volumenbaseret

 

Villaer:

 

Afhentning småt haveaffald, 1 afhentning

257,00

Grabning, Haveaffald, Villa, 1 afhentning

370,00

Grabning, Haveaffald, G/F mængder, 1 tømning

1.745,00

   

Genbrugsstationen (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

 

Genbrugsstationen

635,00

   

Genbrugsstationen, Erhverv

 

 

Betaling pr. besøg

 

Personbil

 125,00

Kassebil

 187,50

Ladvogn

 250,00

 

 

Personbil

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

6.875,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

3.750,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

1.000,00 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

4.000,00 

 

 

Kassebil:

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

10.875,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

6.000,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

 7.375,00

 

 

Ladvogn:

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

 16.875,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

 9.250,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

 14.250,00

 

 

   

Farligt affald for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

50,00

 

 

Farligt affald (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

 

Farligt affald

48,00

   

Storskrald (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Storskrald (Villaer), Ruteindsamling

271,00

Storskrald (Villaer), Bestilling

36,00

Storskrald (Villaer), Bestilling, Central Plads 

 94,00

G/F områder med miljøstationer:

 

Storskrald, Miljøstation (B - ordning) Ny ordning

208,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Plast, Affaldsø

63,00

Metal, Affaldsø

0,00

   

Miljøstationer:

 

Tømn. af pallerammer/EE-affald (Miljøstationer)

28,00

Afhentning af hvidevarer (Miljøstationer)

14,00

   

Storskrald (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Metal, 40 liter, 3. uge

133,00

Kassette, Plast, 40 liter, 2. uge

323,00

Beholder, 240 liter, Metal (Halvdel af to-delt) - 40 %, 8. uge

41,00

Beholder, 240 liter, Plast (Halvdel af to-delt) - 60 %, 3. uge

166,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Plast, 660 liter, hver uge 

1.594,00

Minicontainer, Metal, 660 liter, 4. uge 

-58,00

Nedgravet cont., Plast, 1,6 m3, 4. uge 

2.738,00

Nedgravet cont., Metal, 1,6 m3, 10. uge

550,00

   

Storskrald, engangsbestillinger - volumenbaseret

 

Villaer:

 

Storskrald (Villaer), 1 afhentning

251,00

Villaer:

 
   

Leasing 1 stk. to-delt beholder

75,00

Leasing 3 stk. to-delte beholdere i ordning 2

225,00

Leasing 1 stk. minicontainer

188,00

   

Administrationsgebyr for erhverv

 

Erhvervsaffaldsgebyret

1300,00

 

EJENDOMME

 
   

Byggesagsgebyrer

 
   

En ændring i byggeloven medfører at byggesagsgebyret fra 2015 skal

 

opkræves efter tidsforbrug. Pris pr. time

600,00

   

Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager,

 

udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil (bygninger omfattet af

 

bygningsreglementets kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og kap. 1.5, stk. 1-3

 

For disse sager er der vedtaget et fast gebyr per sag/afgørelse

920,00

   
   

Rottebekæmpelse

 

Gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale

 

rottebekæmpelse. Promillesatsen af ejendomsværdien udgør

0,03

   

 

 

 

 

ANDRE GEBYRER

 
Nedenstående takster er fastsat af Staten og er gældende for 2018. Takster som er gældende for 2019 udmeldes af staten ultimo 2018.   

 

 
   

Vielser (hvor ingen af parterne er bosat i Danmark)

*850,00

   

Gebyr for behandling af sag i Huslejenævnet

*306,00

Gebyr for behandling af sag i Beboerklagenævnet

*143,00

Sundhedskort

*200,00

Folkeregisteroplysninger

*82,00

Identitetskort til unge over 16 år

*150,00

Pas 0-12 år

*115,00

Pas 12-18 år (inkl. 27 kr til fingeraftryk)

*142,00

Pas 18-65 år (inkl. 27 kr til fingeraftryk)

*627,00

Pas +65 (inkl. 27 kr til fingeraftryk)

*377,00

Nyt kørekort eller ændringer

*280,00

Ombytning af kørekort

*280,00

Fornyelse kørekort før 75 år gruppe 1

*130,00

Fornyelse kørekort før 75 år gruppe 2

*170,00

Nyt kørekort til over 75 årige

*50,00

Internationalt kørekort

*25,00

Midlertidigt kørekort

*170,00

Erhvervskørekort

*280,00

Tidsbegrænset erhvervskørekort

*120,00

Teori og køreprøve

*600,00

Kontrollerede køreprøver

*890,00

Køreprøve stor motorcykel og anhænger

*280,00

Kørekort erhvervskørekort

*600,00

Kørelærerprøve

*340,00

Kørelærerprøve kategori A og B

*460,00

Betaling for omsorgstandpleje/pr. år

      *520,00

   

Rykkerbreve

 

Krav, der er tillagt udpantningsret efter den kommunale gebyr- og rentelov

*250,00

For restancer på 500 kr. og derunder opkræves dog

*100,00

Civilretlige krav

*100,00

   
   
   
   

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal opkræves gebyrer for følgende ydelser, selv om loven giver mulighed for det:

   

- Anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med

 

virksomhed efter Folkeoplysningsloven

 

- Aktindsigt 2. gang

 

- Fotokopiering af data fra offentlige registre efter persondataloven

 

- Udlevering (videregivelse) af oplysninger til private efter persondataloven